Procedura de compensare pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

In M. Of. nr. 232 din 23 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedura de compensare conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA DE COMPENSARE
conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

ART. 1
(1) In scopul stingerii obligatiilor de plata restante reciproce stabilite conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale incheie acorduri pentru stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura de compensare.
(2) Pe baza acordurilor incheiate pentru stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achita sumele datorate operatorilor economici, in contul 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” deschis pe numele acestora la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal in a caror administrare se afla. La ordinele de plata se anexeaza o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plata. Plata sumelor se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale in limita creditelor bugetare aprobate in bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.
(3) In cazul in care operatorii economici nu au contul deschis la aceeasi unitate teritoriala a Trezoreriei Statului cu cea a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordurile pentru stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 incheiate de acestia se transmit prin e-mail, scanate, la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care acestia isi au deschise conturile de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care documentele respective au fost depuse. Adresele de e-mail se convin de comun acord intre conducatorii respectivelor unitati teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(4) Sumele incasate de operatorii economici in contul 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” se transfera de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local, cu care se efectueaza stingerea.
(5) Operatiunile prevazute la alin. (2) – (4) se efectueaza in cadrul aceleiasi zile calendaristice.
ART. 2
(1) In situatia in care disponibilitatile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea platilor prevazute la art. 1 alin. (2), unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile, odata cu documentele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), si o cerere pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura de compensare.
(2) Pot depune cerere pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, in conditiile alin. (1), numai unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care nu au conturile poprite si numai pentru efectuarea operatiunilor de stingere reciproca a obligatiilor de plata in relatia cu operatorii economici ale caror conturi nu sunt poprite.
(3) Pe baza cererii pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului transfera prin nota contabila sumele aferente echilibrarii bugetelor locale, din contul 65.02 “Decontari in contul trezoreriilor operative”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), in contul 21.40.02.10 “Venituri ale bugetului local – Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului”.
(4) Dupa efectuarea operatiunii prevazute la alin. (3) si decontarea ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) intocmite de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la care au fost anexate cererile pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului transfera prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici, din conturile acestora 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local.
(5) Operatiunile prevazute la alin. (2) si (3) aferente unui acord privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 se efectueaza in cadrul aceleiasi zile calendaristice. Dupa finalizarea acestor operatiuni, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului recupereaza suma acordata din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local, prin debitarea pe baza de nota contabila a contului de venituri al bugetului local 21.40.02.10 “Venituri ale bugetului local – Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului”.

ANEXA 1
la procedura de compensare

Unitatea/Subdiviziunea Operator economic,
administrativ-teritoriala……………………
…………………….
Nr. …../Data ……….

ACORD
pentru stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala ……………………., reprezentata prin domnul/doamna ……………………………., in calitate de ordonator principal de credite, si operatorul economic ……………….., reprezentat prin …………….., in calitate de ………………………, suntem de acord cu stingerea obligatiilor de plata restante reciproce in suma totala de …………………………… lei, reprezentand:
a) obligatii ale unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ……… catre operatorul economic …………., din care:
– ………………….., in suma de ………………. lei;
– ………………….., in suma de ………………. lei;
– ………………….., in suma de ………………. lei;
– ……………………………………………………
TOTAL …………………………………………… lei;
b) obligatii ale operatorului economic …………. catre bugetul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ……………………., din care:
– ………………….., in suma de ………………. lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21 ………………….;
– ………………….., in suma de ………………. lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21 ………………….;
– ………………….., in suma de ………………. lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21 ………………….;
– ……………………………………………………
TOTAL ……………………………………………………………

Operatorul economic ……………, reprezentat prin ……………….., sunt de acord cu debitarea contului 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului ……………………………., la care acesta este deschis, in scopul achitarii obligatiilor prevazute la lit. b) din prezentul acord.

Ordonatorul principal de Reprezentantul legal al
credite al bugetului local, operatorului economic,
………………………….. ………………………..

ANEXA 2
la procedura de compensare

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala
……………………………..
Nr. …………/Data ………….

Catre: Unitatea Trezoreriei Statului ………………………….

CERERE
pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala ……………………., reprezentata prin domnul/doamna ……………, in calitate de ordonator principal de credite, in scopul efectuarii operatiunilor de stingere reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene, conform Acordului nr. ……… incheiat in data ………………, va rog sa asigurati echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local al ……………………, in suma de ……………..*), din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.
Pentru efectuarea operatiunii de stingere reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru care se solicita echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local prin prezenta cerere, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala …………. a intocmit ordinele de plata:
Nr. ………… data ………….. suma …………………. lei
Nr. ………… data ………….. suma …………………. lei
…………………………………………………………..
TOTAL …………………………………………………. lei

Ordonator principal de credite al bugetului local,
…………………………………………..

————
*) Suma totala pentru care se solicita echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local nu poate depasi suma totala din ordinele de plata care fac obiectul stingerii reciproce a obligatiilor de plata restante.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close