Agenda obligatiilor fiscale pe luna mai 2013

agenda obligatiilor fiscale

 

 

MAI
6 mai Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania Formular 092 Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa?si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar. OPANAF 1165/2009
10 mai Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. C.F. art. 152alin. (7)

OPANAF 1768/2012

15 mai Depunerea Situatiei livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 3) Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse. HG 1620/2009pct. 5^2 alin. (1)
15 mai Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul Formular (anexa 31^1) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)
15 mai Depunera Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … Formular (anexa 31^2) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)
15 mai Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35) Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final C.F. art. 206^20HG 1620/2009

pct. 82 alin. (22)

15 mai Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35) Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.(alcoolul etilic si a produse alcoolice) C.F. art. 206^58HG 1620/2009

pct. 111 alin. (25)

15 mai Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47) Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile C.F. art. 206^50
15 mai Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48) Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia C.F. art. 206^55HG 44/04

pct. 109

15 mai Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia C.F. art. 206^55HG 44/04

pct. 109

15 mai Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 52) Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare HG 1620/2009pct. 113.1 alin. (11)
15 mai Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare HG 1620/2009pct. 113.1 alin. (13)
15 mai Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat HG 1620/2009pct. 90 alin. (8^1)
15 mai Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii C.F. art. 206^64HG 1620/2009

pct. 117.2

alin. (9)

27 mai Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2013. Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora. O.G. 77/2011art. 5 alin. (8)
27 mai Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta Platitorii de urmatoarele venituri:- din drepturi de prop. intelectuala;

– din contracte/ conventii civile si de agent;

– expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

– obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica

– din premii si jocuri de noroc

– obt. de nerezidenti

– din alte surse

C.F.art. 52 alin. (3)

art. 52^1 alin. (4)

art. 77 alin. (6)

art. 79 alin. (3)

art. 116 alin.(5)

27 mai
 
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

lunar

Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 OPANAF 70/2012

 

alte termene Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
27 mai Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;- Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului C.F. art. 296^19HG 1397/2010
27 mai Depunerea declaratiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si sursa de venit Formular 200 Formular 201 pentru anul trecut Persoane fizice care au realizat, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare), venituri din activitati agricole, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare -cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.Formular 200 C.F.art.83OMEF 2371/07

OPANAF 24/2013

Contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi. Formular 201 C.F.art. 90 alin.(3)

si art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c). 7

OMEF 2371/07

27 mai Depunerea Cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ Formular 230 Persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, si care: a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit; c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ C.F.art.57 alin. (4)OMEF 52/12
27 mai Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul in curs Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior C.F. art. 81 alin. (3)OPANAF 52/2012
27 mai Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit Formular 221 pentru anul in curs Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform C.F. art. 71 C.F.art.74 alin.(2)OPANAF 647/2012
27 mai Depunerea Declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale Formular 223 pentru anul in curs Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior. C.F.art.81 alin.(3)OPANAF 52/2012
27 mai Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224 Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania C.F.art.60alin. (2)

OMEF 2371/07

27 mai Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular) C.F.art.156^2alin. (1)

OPANAF 1790/2012

27 mai Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic) Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune. C.F. art. 156^3alin. (2)

OPANAF 30/11

27 mai Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307 Persoanele impozabile, dupa caz, mentionate in instructiunile de completare a formularului HG 44/2004 pct. 53 alin. (7)
27 mai Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ? e) din Codul fiscal Formular 311 Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ? e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod validde TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt

obligate la plata TVA

C.F. art.156^3 alin. (10)
27 mai Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. C.F.art. 156^4OPANAF 76/10
27 mai Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 3596/2011
30 mai Depunerea situatiilor financiare, pentru anul 2012(software de asistenta) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European L. 82/1991 art. 36OMFP 52/2012

 Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close