ANAF a preluat in administrare obligatiile fiscale ale CFR

logo-anafIn Monitorul Oficial nr. 245 din 29 aprilie 2013 a fost publicata O.U.G. nr. 32/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

In cadrul actului normativ se arata:

Luand in considerare opiniile si recomandarile Fondului Monetar International, Comisiei Europene si ale Bancii Mondiale referitoare la deficitul bugetar prognozat, precum si necesitatea reducerii volumului de plati restante si de arierate inregistrate la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru evitarea blocajelor financiare de la nivelul acestora,
avand in vedere necesitatea:

  • intaririi disciplinei economico-financiare de la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale pentru evitarea intrarii in incapacitate de plata, respectiv pentru evitarea declansarii unor executari silite ale autoritatilor administratiei publice locale;
  • diminuarii presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,
  • in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
  • in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, preia in administrare de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului obligatia de plata in valoare de 119.011.129 lei a Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR“ – S.A., reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate.

Obligatiile fiscale ale Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR“ – S.A. administrate de catre ANAF, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se transmit Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa“ – S.A. in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in schimbul stingerii partiale a debitului restant pe care Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa“ – S.A. il are fata de Compania Nationala de Cai Ferate „CFR“ – S.A.

In scopul transmiterii obligatiilor fiscale potrivit alin. (2), organul fiscal competent pentru administrarea creantelor datorate de Compania Nationala de Cai Ferate „CFR“ – S.A. elibereaza certificatul de atestare fiscala, care contine obligatiile fiscale principale si accesorii datorate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Prin preluarea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (2), incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa“ – S.A. este noul debitor al acestor obligatii fiscale, iar Compania Nationala de Cai Ferate „CFR“ – S.A este liberata de plata obligatiilor fiscale transmise.

Sechestrele aplicate asupra bunurilor Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR“ – S.A. pentru executarea obligatiilor fiscale transmise potrivit alin. (2) se mentin in scopul garantarii obligatiilor fiscale ce fac obiectul preluarii.

Dupa transmiterea, respectiv preluarea obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (2), ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la:
a) scaderea din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale transmise de Compania Nationala de Cai Ferate „CFR“ – S.A; si
b) inregistrarea in evidenta fiscala a obligatiilor fiscale preluate de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa“ – S.A.

Termenele de prescriptie prevazute de lege la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pentru obligatiile fiscale prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) raman aplicabile.

Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close