Modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica

In M. Of. 251 din 30 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului 35/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Din cuprins:
Avand in vedere importanta deosebita pe care sectorul achizitiilor publice il are in prezent, atat in ceea ce priveste ponderea in total economie nationala, cat si in ceea ce priveste impactul asupra bunei derulari a serviciilor publice de orice fel,
avand in vedere faptul ca principalele tipuri de proceduri de achizitie publica utilizate la atribuirea contractelor de valori medii si mari (licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv si negociere cu publicare a anuntului) contin in structura lor mai multe etape obligatorii de a caror durata de derulare depinde si durata totala a procedurii,
constatand ca etapele a caror durata depinde exclusiv de actiunea/inactiunea functionarilor autoritatii contractante sunt mari consumatoare de timp, de multe ori existand indicii clare care sa ateste existenta unei tergiversari nejustificate a momentului adoptarii deciziei finale de catre comisia de evaluare,
apreciind ca astfel de tergiversari au un impact negativ important asupra eficientei procesului de achizitii publice,
considerand imperativa crearea in cel mai scurt timp a cadrului normativ necesar pentru derularea rapida si eficienta a procedurilor de achizitie publica,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 80^1
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.”
2. Dupa articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 86^1
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de selectare a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor.”
3. Dupa articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 93^1
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.”
4. Dupa articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 102^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 102^1
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor.”
5. Dupa articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 106^1
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de dialog in termen de 120 de zile de la transmiterea invitatiei de participare la dialog.”
6. Dupa articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 109^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 109^1
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.”
7. Dupa articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 117^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 117^1
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor.”
8. Dupa articolul 121 se introduce un nou articol, articolul 121^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 121^1
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere in termen de 50 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare.”
9. La articolul 293, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 293
Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:”.
10. La articolul 293, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
“i^1) depasirea termenelor prevazute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau 121^1.”
11. La articolul 294, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. e^1), f), i^1), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.”
12. Dupa articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 294^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 294^1
Depasirea termenelor prevazute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau 121^1 constituie abatere disciplinara grava.”
ART. II
Prevederile art. I pct. 9 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close