Autorizarea Letoniei sa introduca o masura speciala de derogare de la unele prevederi privind sistemul comun TVA

Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 22 aprilie 2013 de autorizare a Letoniei sa introduca o masura speciala de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolele 168 si 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

(2013/191/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

intrucat:

(1) Prin scrisorile inregistrate la Comisie la 17 iunie 2011 si 27 august 2012, Letonia a solicitat autorizatia de a deroga de la dispozitiile Directivei 2006/112/CE care reglementeaza dreptul de deducere a taxei in ceea ce priveste autoturismele
(2) Prin scrisoarea din 26 noiembrie 2012, Comisia a informat celelalte state membre cu privire la cererea depusa de Letonia. Printr-o scrisoare datata 30 noiembrie 2012, Comisia a instiintat Letonia ca dispune de toate informatiile pe care le considera necesare pentru examinarea cererii.
(3) Articolele 168 si 168a din Directiva 2006/112/CE stabilesc dreptul unei persoane impozabile de a deduce taxa pe valoarea adaugata (TVA) achitata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii de care a beneficiat in scopul operatiunilor sale impozitate. Articolul 26 alineatul (1) litera (a) din directiva mentionata impune persoanelor impozabile sa declare TVA atunci cand se utilizeaza un activ comercial in alte scopuri decat in interes de serviciu.
(4) Utilizarea in alte scopuri decat in interes de serviciu este adesea dificil de determinat cu exactitate si, chiar atunci cand acest lucru este posibil, mecanismul este adesea greoi. In temeiul autorizatiei solicitate, cuantumul TVA aferent cheltuielilor deductibile pentru autoturismele care nu sunt utilizate in mod exclusiv in interes de serviciu ar trebui, cu unele exceptii, sa fie stabilit sub forma de rata procentuala fixa. Pe baza informatiilor furnizate de Letonia, o rata de 80 % este justificata. In acelasi timp, pentru a evita dubla impunere, obligativitatea de a declara TVA pentru utilizarea autoturismelor in alte scopuri decat in interes de serviciu ar trebui suspendata, daca autoturismele respective fac obiectul limitarii autorizate prin prezenta decizie. Masura de simplificare respectiva elimina necesitatea de a tine evidente privind utilizarea in alte scopuri decat in interes de serviciu a autoturismelor intreprinderii si, in acelasi timp, previne evaziunea fiscala generata prin tinerea incorecta a contabilitatii.
(5) Limitarea dreptului de deducere in temeiul autorizatiei ar trebui sa se aplice TVA achitata la cumpararea, luarea in leasing, achizitia intracomunitara si importul de autoturisme specifice si pentru cheltuieli conexe, inclusiv achizitionarea de carburant.
(6) Autorizatia ar trebui sa se aplice numai autoturismelor cu o greutate maxima autorizata care nu depaseste 3500 de kilograme si cu cel mult opt locuri pe scaune, in plus fata de locul conducatorului auto. Orice utilizare in alte scopuri decat in interes de serviciu a autoturismelor care depasesc 3500 de kilograme sau care au mai mult de opt locuri pe scaune, in plus fata de locul conducatorului auto, este neglijabila in virtutea caracteristicilor respectivelor autoturisme sau a tipului de activitate pentru care sunt utilizate. Ar trebui sa se furnizeze de asemenea o lista detaliata a categoriilor de autoturisme care sunt excluse de la autorizare, in virtutea scopurilor anume pentru care sunt utilizate.
(7) In propunerea sa de directiva din 29 octombrie 2004 de modificare a Directivei 77/388/CEE, in prezent Directiva 2006/112/CE, in vederea simplificarii obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, Comisia a introdus dispozitii care urmaresc armonizarea categoriilor de cheltuieli pentru care se pot aplica excluderi de la dreptul de deducere. In conformitate cu propunerea respectiva, excluderile de la dreptul de deducere se pot aplica in cazul autovehiculelor rutiere. Prin urmare, este oportun ca perioada de aplicare a prezentei decizii sa se incheie la momentul in care directiva propusa devine aplicabila. Cu toate acestea, este necesar sa se prevada o data specifica de expirare a autorizatiei, care se va aplica in cazul in care directiva propusa nu a devenit aplicabila pana la data respectiva, deoarece va fi necesar sa se reexamineze autorizatia in cauza si procentajul care exprima raportul global dintre utilizarea in interes de serviciu si cea in alte scopuri decat in interes de serviciu.
(8) In cazul in care Letonia considera ca este necesara o prelungire a autorizatiei dupa anul 2015, aceasta ar trebui sa transmita Comisiei, cel tarziu pana la 30 martie 2015, un raport care sa cuprinda o reexaminare a procentajului aplicat, impreuna cu o cerere de prelungire.
(9) Derogarea va avea doar un efect neglijabil asupra valorii globale a incasarilor din impozite colectate in etapa de consum final si nu va avea niciun impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii care provin din TVA,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Prin derogare de la articolele 168 si 168a din Directiva 2006/112/CE, Letonia este autorizata sa limiteze la 80 % dreptul de a deduce taxa pe valoarea adaugata (TVA) pentru cheltuielile legate de autoturisme care nu sunt utilizate exclusiv in interes de serviciu.
Articolul 2
Prin derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE, Letonia nu asimileaza unei prestari de servicii cu titlu oneros utilizarea in alte scopuri decat in interes de serviciu a unui autoturism care face parte din activele folosite in cadrul activitatii economice a unei persoane impozabile, in cazul in care autoturismul a facut obiectul unei limitari autorizate in temeiul articolului 1 din prezenta decizie.
Articolul 3
Cheltuielile mentionate la articolul 1 acopera cumpararea, luarea in leasing, achizitia intracomunitara si importul unor autoturisme care nu sunt utilizate exclusiv in interes de serviciu, precum si cheltuielile legate de intretinere, reparatii si carburant pentru astfel de autoturisme.
Articolul 4
Prezenta decizie se aplica numai autoturismelor cu o greutate maxima autorizata care nu depaseste 3500 de kilograme si cu cel mult opt locuri pe scaune, in plus fata de locul conducatorului auto.
Articolul 5
Articolele 1 si 2 nu se aplica urmatoarelor categorii de autoturisme:
(a) autoturismele cumparate in scopul revanzarii, inchirierii sau inchirierii in sistem de leasing;
(b) autoturismele utilizate pentru transportul de pasageri contra unei taxe, inclusiv serviciile de taxi;
(c) autoturismele utilizate pentru transportul de marfuri;
(d) autoturismele utilizate pentru lectii de conducere;
(e) autoturismele utilizate pentru prestarea de servicii de paza;
(f) autoturismele utilizate ca vehicule de urgenta;
(g) autoturismele utilizate ca vehicule demonstrative in scopul vinzarii.
Articolul 6
Orice cerere de prelungire a autorizatiei prevazute in prezenta decizie:
(a) se transmite Comisiei pana la 30 martie 2015; si
(b) este insotita de un raport care cuprinde o reexaminare a procentajului prevazut la articolul 1.
Articolul 7
Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii.
Prezenta decizie expira la data la care normelor Uniunii, care stabilesc cheltuielile aferente autovehiculelor rutiere care nu dau dreptul la deducerea totala a TVA, devin aplicabile sau la 31 decembrie 2015, daca aceasta data intervine mai devreme.
Articolul 8
Prezenta decizie se adreseaza Republicii Letonia.
Adoptata la Luxemburg, 22 aprilie 2013.
Pentru Consiliu
Presedintele
E. Gilmore
[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close