Modificarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

In M. Of. nr. 249 din 30 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 134/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 29 noiembrie 2012, cu urmatoarele modificari:
1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
“ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori”
2. Articolul I va avea urmatorul cuprins:
“ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
«ART. 48
(1) In cazul unui contract de credit in care platile facute de consumator nu conduc la o rambursare imediata a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital in timpul perioadelor si in conditiile stabilite in contractul de credit sau intr-un contract accesoriu, informatiile cerute potrivit prevederilor art. 46 si 47 cuprind o declaratie clara si concisa, potrivit careia aceste contracte de credit nu prevad o garantie de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia.»
2. La anexa nr. 1, punctul II va avea urmatorul cuprins:
«II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobanzii anuale efective
a) In cazul in care prin contractul de credit se acorda consumatorului libertate in privinta efectuarii tragerilor, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa imediat si in intregime.
b) In cazul in care prin contractul de credit se ofera, in general, consumatorului libertate in privinta efectuarii tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalitati de tragere, o limitare in ceea ce priveste valoarea creditului si perioada de timp, se considera ca valoarea creditului este trasa in conformitate cu aceste limite de tragere si la prima data prevazuta in contract.
c) In cazul in care prin contractul de credit se prevad modalitati de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobanzii aferente creditului diferite, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa la nivelul cel mai mare al costurilor si al ratei dobanzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.
d) In cazul unui contract de credit sub forma “descoperit de cont”, se considera ca valoarea totala a creditului este trasa in totalitate si pe intreaga durata a contractului de credit. In cazul in care durata facilitatii de tip “descoperit de cont” nu este cunoscuta, dobanda anuala efectiva se calculeaza pe baza ipotezei ca durata creditului este de 3 luni.
e) In cazul unui contract de credit cu durata nedeterminata, altul decat cel sub forma “descoperitului de cont”, se prezuma ca:
1. creditul se acorda pentru o perioada de un an, incepand de la data tragerii initiale, si ca plata finala efectuata de consumator lichideaza soldul valorii totale a creditului, dobanzile si alte eventuale costuri;
2. valoarea totala a creditului este rambursata de consumator in transe lunare egale, incepand cu o luna dupa data tragerii initiale. Totusi, in cazurile in care valoarea totala a creditului trebuie sa fie rambursata in totalitate, intr-o singura transa, in cadrul fiecarei perioade de plata, tragerile si rambursarile succesive ale valorii totale efectuate de catre consumator se presupune ca sunt efectuate de-a lungul unei perioade de un an. Dobanzile si alte costuri se aplica in conformitate cu aceste trageri si rambursari ale valorii totale si astfel cum se prevede in contractul de credit.
In sensul prezentei litere, un contract de credit pe durata nedeterminata este un contract de credit fara durata fixa si care include creditele care trebuie sa fie rambursate in totalitate in cadrul unei perioade de timp sau dupa o perioada de timp, dar care, odata ce au fost rambursate, devin disponibile pentru o alta tragere.
f) In cazul unor contracte de credit, altele decat cele privind “descoperitul de cont” si creditele pe durata nedeterminata, astfel cum sunt mentionate in ipotezele stabilite la lit. d) si e):
1. se presupune ca rambursarea se efectueaza la prima data prevazuta pentru aceasta in contractul de credit si pentru suma cea mai mica prevazuta in acest contract, daca data sau valoarea unei rambursari din valoarea totala a creditului, care trebuie sa fie efectuata de catre consumator, nu poate fi stabilita;
2. daca data incheierii contractului de credit nu este cunoscuta, se presupune ca data tragerii initiale este data care reiese din intervalul cel mai scurt dintre data tragerii initiale si data primei plati efectuate de catre consumator.
g) In cazul in care data sau valoarea unei plati care trebuie sa fie efectuata de catre consumator nu poate fi stabilita pe baza contractului de credit sau a ipotezelor mentionate la lit. d), e) sau f), se presupune ca plata se efectueaza in conformitate cu datele si conditiile solicitate de catre creditor si, atunci cand acestea nu sunt cunoscute:
1. dobanzile sunt achitate impreuna cu rambursarile din valoarea totala a creditului;
2. un cost care nu este purtator de dobanzi, exprimat sub forma unei sume unice, este achitat la data incheierii contractului de credit;
3. costurile care nu sunt purtatoare de dobanzi, exprimate sub forma mai multor plati, sunt achitate la intervale regulate, incepand cu data primei rambursari din valoarea totala a creditului, si, in cazul in care valoarea acestor plati nu este cunoscuta, se presupune ca acestea au valori egale;
4. plata finala lichideaza soldul valorii totale a creditului, dobanzile si alte costuri eventuale.
h) In cazul in care plafonul creditului nu a fost inca convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei.
i) In cazul in care sunt oferite rate ale dobanzii aferente creditului si costuri diferite pentru o perioada sau suma limitata, rata dobanzii aferente creditului si costurile se considera a fi la nivelul cel mai mare din intreaga durata a contractului de credit.
j) Pentru contractele de credit in cadrul carora s-a convenit o rata fixa a dobanzii aferente creditului pentru perioada initiala, la sfarsitul careia se stabileste o noua rata a dobanzii aferente creditului care este ulterior ajustata periodic in functie de un indice convenit, calculul dobanzii anuale efective se bazeaza pe ipoteza ca, la sfarsitul perioadei cu rata fixa a dobanzii, rata dobanzii aferente creditului este aceeasi ca la momentul calcularii dobanzii anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit la acel moment.»”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close