Autorizarea Republicii Franceze in vederea aplicarii unor niveluri diferentiate de impozitare pentru carburanti

Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 22 aprilie 2013 de autorizare a Republicii Franceze in vederea aplicarii unor niveluri diferentiate de impozitare pentru carburanti in conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

(2013/193/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii [1], in special articolul 19,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
intrucat:
(1) Decizia de punere in aplicare 2011/38/UE a Consiliului [2] a autorizat Republica Franceza (denumita in continuare “Franta”) sa aplice, pentru o perioada de trei ani, niveluri diferentiate de impozitare pentru motorina si benzina fara plumb, in scopul unei reforme administrative implicand descentralizarea anumitor competente specifice exercitate anterior de administratia publica centrala. Decizia de punere in aplicare 2011/38/UE a expirat la 31 decembrie 2012.
(2) Prin scrisoarea din 10 februarie 2012, Franta a solicitat autorizarea de a continua sa aplice rate diferentiate de impozitare, in aceleasi conditii, pentru o perioada suplimentara de sase ani de la 31 decembrie 2012.
(3) Decizia de punere in aplicare 2011/38/UE a fost adoptata pe baza faptului ca masura solicitata de Franta indeplinea cerintele stabilite la articolul 19 din Directiva 2003/96/CE. Mai concret, s-a considerat ca masura nu va impiedica buna functionare a pietei interne. De asemenea, s-a considerat ca masura era conforma cu politicile Uniunii in domeniu.
(4) Masura nationala face parte dintr-o politica conceputa pentru a spori eficacitatea administrativa prin imbunatatirea calitatii si reducerea costului serviciilor publice, precum si dintr-o politica a subsidiaritatii. Ea ofera regiunilor un stimulent suplimentar pentru imbunatatirea calitatii administratiei lor, intr-un mod transparent. In aceasta privinta, Decizia de punere in aplicare 2011/38/UE prevede ca reducerile sa fie legate de circumstantele socio-economice din regiunile in care sunt aplicate. In consecinta, o serie de regiuni avand fie un produs intern brut sub medie, fie un nivel al somajului mai ridicat decat media au aplicat rate mai scazute. In general, masura nationala se bazeaza pe motive de politica specifice.
(5) Avand in vedere limitele stricte stabilite pentru diferentierea ratelor in functie de regiune si excluderea motorinei utilizate in scopuri comerciale de la aplicarea masurii, riscul aparitiei unor denaturari ale concurentei pe piata interna este foarte scazut. Pe langa aceasta, pana in prezent aplicarea masurii a indicat o tendinta neta a regiunilor de a aplica rata maxima autorizata, fapt care reduce si mai mult orice posibila denaturare a concurentei.
(6) Nu a fost semnalat niciun obstacol in calea bunei functionari a pietei interne, in special in ceea ce priveste circulatia produselor in cauza ca produse supuse accizelor.
(7) Atunci cand a fost solicitata initial, masura nationala fusese precedata de o majorare a impozitarii egala cu marja pentru reducerile regionale. In acest context si avand in vedere conditiile autorizarii, precum si experienta acumulata, masura nationala nu pare sa fie contrara politicilor Uniunii in domeniul energiei si al schimbarilor climatice.
(8) Conform articolului 19 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE, fiecare autorizatie acordata in temeiul articolului respectiv trebuie sa fie strict limitata in timp. In plus, propunerea Comisiei de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE prevede o dispozitie permanenta care permite Frantei sa aplice, in anumite limite, rate diferentiate de impozitare la nivelul regiunilor franceze. Prin urmare, este necesar sa se limiteze perioada de aplicare a prezentei decizii la trei ani si sa se prevada ca, in orice caz, prezenta decizie expira atunci cand dispozitia permanenta mentionata anterior devine aplicabila. In afara de aceasta, pentru a nu compromite evolutia generala viitoare a cadrului juridic existent, este important de asemenea sa se prevada ca, in cazul in care Consiliul introduce modificari ale sistemului general de impozitare a produselor energetice cu care prezenta autorizare nu ar mai fi compatibila, decizia de fata va expira la data la care devin aplicabile normele privind sistemul modificat.
(9) Ar trebui sa se garanteze faptul ca Franta poate aplica incepand cu 1 ianuarie 2013 reducerea specifica la care se refera prezenta decizie, fara intrerupere in raport cu situatia anterioara in baza Deciziei de punere in aplicare 2011/38/UE. In consecinta, autorizatia solicitata ar trebui acordata incepand cu data de 1 ianuarie 2013.
(10) Prezenta decizie nu aduce atingere aplicarii normelor Uniunii privind ajutoarele de stat,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
(1) Franta este autorizata sa aplice rate reduse de impozitare pentru benzina fara plumb si motorina utilizate drept carburanti. Motorina utilizata in scopuri comerciale in sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE nu se califica pentru niciuna dintre aceste reduceri.
(2) Regiunile administrative pot fi autorizate sa aplice reduceri diferentiate, dar numai daca se respecta urmatoarele conditii:
(a) reducerile nu depasesc 35,4 EUR per 1000 de litri de benzina fara plumb sau 23,0 EUR per 1000 de litri de motorina;
(b) reducerile nu depasesc diferenta dintre nivelul de impozitare a motorinei utilizate in scopuri necomerciale si cel al motorinei utilizate in scopuri comerciale;
(c) reducerile depind de conditiile socio-economice reale ale regiunilor in care se aplica;
(d) aplicarea reducerilor regionale nu are ca efect acordarea unui avantaj in materie de concurenta pentru o anumita regiune in cadrul comertului din interiorul Uniunii.
(3) Ratele reduse trebuie sa respecte cerintele Directivei 2003/96/CE si, in special, ratele minime stabilite la articolul 7.
Articolul 2
Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii.
Se aplica de la 1 ianuarie 2013.
Aceasta expira la 31 decembrie 2015.
Cu toate acestea, prezenta decizie expira in ziua anterioara datei la care devine aplicabila una dintre urmatoarele modificari la Directiva 2003/96/CE:
– sistemul general de impozitare a produselor energetice este modificat intr-un mod cu care prezenta autorizare nu este compatibila;
– Franta este autorizata sa aplice rate diferentiate de impozitare la nivelul regiunilor.
Articolul 3
Prezenta decizie se adreseaza Republicii Franceze.

Adoptata la Luxemburg, 22 aprilie 2013.
Pentru Consiliu
Presedintele
E. Gilmore
[1] JO L 283, 31.10.2003, p. 51.
[2] JO L 19, 22.1.2011, p. 13.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close