Formulare si documente utilizate in activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice

dosareIn Monitorul Oficial nr. 255/08.05.2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 393/2013 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice.

Actul normativ aproba modelul si continutul formularelor, rapoartelor si ale deciziilor intocmite in activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice, astfel:

Aviz de verificare fiscala: documentul prin care persoana fizica este instiintata ca urmeaza a fi supusa unei verificari fiscale si se transmite acesteia cu cel putin 15 zile inainte de data de incepere a verificarii. Avizul de verificare fiscala se completeaza cu datele de identificare a persoanei verificate, data inceperii verificarii fiscale, perioada supusa verificarii, precum si locul unde se va desfasura verificarea fiscala;

Ordin de serviciu: formularul reprezinta documentul prin care organele fiscale sunt imputernicite sa efectueze verificarea fiscala sau verificarea fiscala prealabila documentara la o persoana fizica;

Nota explicativa: documentul prin care organele fiscale solicita explicatii scrise persoanei verificate si/sau imputernicitului acesteia (sau altei persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice si/sau juridice), care sa contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea persoanei fizice verificate si pentru fundamentarea unor constatari. Se intocmeste in doua exemplare, ambele cu caracter original si se semneaza si de organul fiscal in momentul in care o primeste de la persoana care a raspuns la intrebari;

Minuta intalnirii: documentul in care organele fiscale competente consemneaza concluziile uneia sau mai multor intalniri cu persoana verificata sau reprezentantul legal al acesteia, in urma prezentarii de catre persoana supusa verificarii de documente justificative, clarificari sau note explicative pentru stabilirea situatiei fiscale reale;

Aviz de refacere a verificarii fiscale: documentul prin care organele fiscale competente instiinteaza persoana verificata in legatura cu refacerea verificarii care urmeaza sa se efectueze la aceasta si se transmite cu cel putin 15 zile inainte de data de incepere a verificarii;

Decizie de suspendare a verificarii fiscale: actul administrativ fiscal emis in baza unui referat de aprobare de organele fiscale in aplicarea prevederilor legale privind stabilirea bazei impozabile ajustate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri impozabile. Se intocmeste de catre echipa care efectueaza verificarea fiscala chiar in timpul efectuarii acesteia;

Decizie de incetare a procedurii de verificare fiscala: actul administrativ fiscal emis de organele fiscale la finalizarea verificarii fiscale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, in cazul in care s-a stabilit ca baza impozabila nu se modifica, iar creanta fiscala a fost corect determinata;

Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situatiei fiscale personale: actul administrativ fiscal emis de organele fiscale in aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferentelor suplimentare de impozit pe venit prin verificarea situatiei fiscale personale. Acesta se va completa la finalizarea unei verificari fiscale, in situatia in care organele fiscale au stabilit obligatii privind impozitul pe venit in sarcina unor persoane fizice, inregistrate sau neinregistrate la organul fiscal, care au obtinut venituri, pe baza constatarilor inscrise in „Raportul de verificare fiscala”;

Raportul de verificare fiscala prealabila documentara: se intocmeste de organul fiscal pentru consemnarea rezultatelor verificarii efectuate asupra persoanelor fizice selectate ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal si pentru consemnarea rezultatelor obtinute ca urmare a compararii tuturor veniturilor declarate de persoana fizica supusa verificarii fiscale prealabile documentare sau de platitorii de venit dintr-o perioada impozabila cu situatia fiscala personala;

Raportul de verificare fiscala: se intocmeste de organul fiscal pentru consemnarea rezultatelor verificarii fiscale efectuate la persoanele fizice la care, ca urmare a finalizarii verificarii fiscale prealabile documentare, s-a constatat o diferenta semnificativa intre veniturile calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de persoana fizica sau de platitorii de venit, diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei si pentru stabilirea bazei impozabile ajustate si a impozitului pe venit corespunzator;

Invitatie: documentul prin care o persoana verificata, sau alta persoana cu care persoana verificata are sau a avut raporturi economice ori juridice, este invitata la sediul organului fiscal in vederea stabilirii situatiei sale fiscale reale;

Proces-verbal: actul de control care se intocmeste de catre organele fiscale numai in cazul controlului inopinat, incrucisat, in cazul efectuarii unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte, in timpul verificarii fiscale, care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni. In cuprinsul acestuia pot exista referiri la contraventiile constatate si sanctionate in conformitate cu dispozitiile legale. Nu are ca rezultat intocmirea unei decizii de impunere;

Proces-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri: se completeaza de catre organele fiscale cu ocazia ridicarii/restituirii de documente.

Formularele se completeaza conform instructiunilor stabilite in anexele ordinului.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close