Preluarea de catre AAAS a creantelor bugetare restante asupra REMIN, administrate de ANAF

In M. Of. nr. 267 din 13 mai 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2013 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creantelor bugetare restante asupra Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organul fiscal competent.

Din cuprins:
Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare face parte din categoria societatilor de importanta nationala, avand ca obiect de activitate extragerea si procesarea minereurilor neferoase.
Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare face obiectul procedurii de insolventa prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in dosarul nr. 32/100/2009, aflat pe rolul Tribunalului Timisoara, cauza stramutata de pe rolul Tribunalului Maramures la cererea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS).
Din analiza Planului de reorganizare rezulta faptul ca reluarea activitatii debitoarei nu constituie un obiectiv al masurilor propuse, prin acesta conducand, de fapt, la lichidarea tuturor bunurilor din averea companiei.
Aprobarea in adunarea creditorilor a Planului de reorganizare a companiei, in forma actuala, inainte ca AAAS sa devina creditor principal prin preluarea creantei administrate de ANAF, ar conduce la lichidarea companiei si la pierderea locurilor de munca.
AAAS a constatat ca au fost identificate probleme de mediu, in mod special la iazurile de decantare si la carierele de suprafata si din cauza continutului ridicat de arsen al stocului de pirita aurifera detinut de Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, care pot genera extinderea poluarii mediului.
Avand in vedere faptul ca AAAS detine doar un procent minoritar in adunarea creditorilor, chiar daca a constatat nereguli majore in masurile din planul de reorganizare, nu va putea obtine o decizie favorabila modificarii acestuia.
Preluarea de catre AAAS a creantei detinute de ANAF prin Directia Generala a Finantelor Publice Maramures, in vederea concentrarii deciziei in Adunarea/Comitetul creditorilor, astfel incat sa se creeze cadrul necesar pentru:
– configurarea pachetului de masuri ce pot fi implementate pentru solutionarea problemelor existente la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, in baza unor criterii obiective si cuantificabile;
– administrarea, la nivel unitar si in interesul statului roman, a masurilor pentru mentinerea societatii sau reinsertia activitatilor viabile din cadrul acesteia, in circuitul economic, concomitent cu maximizarea nivelului de recuperare a creantelor statului in conditii de eficienta si transparenta a procesului de valorificare.
Astfel, statul intentioneaza sa monitorizeze printr-o singura institutie maximizarea recuperarii creantelor sale si, in acelasi timp, sa creeze premise pentru ramanerea companiei in circuitul economic.
Procedura nu va afecta interesele celorlalti creditori, intrucat AAAS se va subroga in locul ANAF pe lista creditorilor acceptati in Tabelul definitiv al creantelor, ramanand totodata si pe pozitia conferita de calitatea sa proprie de creditor.
Caracterul de urgenta este sustinut atat de importanta pe care compania o are in circuitul economic, cat si de necesitatea pastrarii locurilor de munca.
In plus, masura are caracter de urgenta, intrucat perioada de observatie din cadrul procedurii insolventei nu poate fi prelungita, avand in vedere necesitatea adoptarii unei decizii cu privire la planul de reorganizare. Daca acest plan modificat de reorganizare nu va fi sustinut in Adunarea creditorilor in mod unitar de catre reprezentantii statului, intrarea societatii in faliment este iminenta.
Preluarea creantei de catre AAAS ar permite coagularea interesului statului si votul favorabil asupra planului de reorganizare in Adunarea creditorilor, care ar permite repornirea activitatii in societate.
Fata de cele prezentate mai sus,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza preluarea de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumita in continuare AAAS, a creantelor bugetare restante asupra Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, prin organul fiscal competent.
ART. 2
(1) Fac obiectul preluarii de catre AAAS creantele bugetare, respectiv impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, asupra Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare si inscrise in Tabelul definitiv consolidat al creantelor din procedura de insolventa a debitoarei, precum si creantele nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei si pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Data preluarii creantei este data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 3
(1) Dupa predarea creantei prevazute la art. 1, ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la scaderea acesteia din evidenta fiscala si, implicit, la scaderea ei din contabilitatea bugetara.
(2) Organul fiscal al ANAF competent in administrarea creantelor asupra Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, prevazute la art. 2 alin. (1), preda AAAS titlurile de creanta, precum si actele procedurale intocmite de acesta in vederea recuperarii obligatiilor bugetare.
ART. 4
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raportat la creanta ce face obiectul acesteia, AAAS se subroga in drepturile si obligatiile ANAF.
(2) Termenele de prescriptie prevazute de lege la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pentru creanta ce face obiectul acesteia raman aplicabile.
ART. 5
Predarea creantei de la ANAF catre AAAS se va face prin protocol de predare-primire.
ART. 6
Ca urmare a preluarii creantei administrate de catre ANAF, AAAS, in calitate de creditor bugetar, are obligatia de a lua toate masurile in vederea recuperarii creantei datorate de catre Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” – S.A. si de a vira sumele distribuite conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei catre bugetul general consolidat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close