DCC nr. 116/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218 alin. (1) si (2) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 272 din 15 mai 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 116/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata, din oficiu, de Tribunalul Iasi – Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal in Dosarul nr. 7.721/99/2012 si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.587D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este indeplinita. Magistratul-asistent refera asupra faptului ca partea Vasile Mahu a depus o cerere prin care solicita judecarea in lipsa.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Sentinta nr. 2.571/2012 din 13 noiembrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 7.721/99/2012, Tribunalul Iasi – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Exceptia a fost invocata de instanta de judecata, din oficiu, intr-un dosar avand ca obiect solutionarea contestatiei formulate impotriva unui act administrativ-fiscal.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat persoana vatamata in drepturile sau interesele sale legitime printr-un act administrativ fiscal nu poate ataca in fata instantei de contencios administrativ acest act, ci doar decizia emisa in procedura de solutionare a contestatiei administrative, fiind ingradit dreptul sau de acces la justitie prin contestarea in fata instantei a actului vatamator in situatia in care organul fiscal refuza expres solutionarea contestatiei administrative sau nu solutioneaza aceasta contestatie in termenul legal de 30 de zile. In aceasta situatie, partea vatamata poate doar sa solicite instantei de contencios administrativ obligarea organului fiscal la solutionarea contestatiei administrative.
Dar, in acest caz, solutionarea litigiului fiscal nu mai are loc intr-un termen rezonabil si intr-o maniera echitabila, ci se face in detrimentul intereselor procesuale ale contribuabilului si in favoarea organului fiscal care, prin refuzul de solutionare a cererii in termenul legal, impiedica accesul contribuabilului la instanta de contencios administrativ si solutionarea litigiului fiscal intr-un termen rezonabil.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul, mentionand jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 409 din 12 octombrie 2004 si Decizia nr. 449 din 26 octombrie 2004, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile dispozitiilor art. 218 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul fiscal, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, dispozitii ce au urmatoarea redactare: “(1) Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, persoanelor introduse, in conditiile art. 44, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.
(2) Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar sau de catre persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei potrivit art. 212, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.”
In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 52 alin. (1) si (2) privind dreptul persoanei vatamate de o persoana publica.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul fiscal, prin raportare la critici similare, constatand ca sunt constitutionale.
Astfel, prin Decizia nr. 95 din 1 februarie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 10 mai 2011, Curtea a statuat ca, avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precum si pe cele ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cel care se considera lezat in drepturile sale prin lipsa actului administrativ fiscal se poate adresa instantei de judecata pentru obligarea organului fiscal de a emite decizia de solutionare a contestatiei.
Curtea a mai retinut ca in toate cazurile, ulterior pronuntarii deciziei de catre organul fiscal, contestatorul nemultumit poate ataca aceasta decizie la instanta de contencios administrativ competenta. In solutionarea cererii, instanta de contencios administrativ este competenta, potrivit art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, sa se pronunte si asupra legalitatii operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecatii, adica si asupra actelor administrative fiscale contestate in fata organului fiscal.
De asemenea, Curtea a constatat ca eventualul comportament al partilor sau al institutiilor administrative care determina o intarziere in solutionarea contestatiei nu reprezinta o problema de constitutionalitate, ci una ce tine exclusiv de conduita partilor implicate, conduita ce nu este determinata de textul de lege criticat. Or, Curtea Constitutionala judeca numai in drept, astfel incat conduita procesuala a contribuabilului contestator sau a organului fiscal, ori unele decizii administrative sau judecatoresti discutabile nu pot constitui temei pentru constatarea neconstitutionalitatii unor texte legale. In acest sens, a se vedea Decizia nr. 930 din 6 iulie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 588 din 19 august 2010.
Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa duca la reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atat solutia, cat si considerentele deciziilor mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

Pentru motivele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata, din oficiu, de Tribunalul Iasi – Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal in Dosarul sau nr. 7.721/99/2012.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 5 martie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close