Modificarea si completarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

In M. Of. nr. 275 din 16 mai 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 225/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) perioada de referinta pentru stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, este 2009 – 2011;”.
2. La articolul 1, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) cazurile asigurate pentru care se calculeaza indicii de frecventa care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de munca sau bolile profesionale definite si declarate in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.”
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Clasele de risc se determina pe baza a 4 indici de frecventa, care reprezinta:
a) I1 – numarul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munca, raportat la 1.000 de salariati;
b) I2 – numarul cazurilor asigurate carora li s-a declarat accident de munca soldat cu invaliditate si/sau deces, raportat la 1.000 de salariati;
c) I3 – numarul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariati;
d) I4 – numarul mediu anual al salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, raportat la 1.000 de salariati.”
4. Anexele nr. 1 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. II
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Hotararea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close