Normele de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea finantele publice locale au fost probate

In Monitorul Oficial nr. 290/22.05.2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice nr. 614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Potrivit prevederilor art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, proiectele angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice, initiate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de finantare, se transmit unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului in vederea avizarii din punctul de vedere al incadrarii sumelor in creditele de angajament si bugetare ramase disponibile. Unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot incheia angajamente legale noi numai pentru proiectele avizate de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

In acest context au fost emise norme de aplicare din care, in materialul urmator, prezentam principalele aspecte.

Astfel pana la data prezentarii la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului a primului „Proiect de angajament legal („Proiectul de angajament legal…”) din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii…………… la data de………………”, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora au obligatia completarii si depunerii „Situatiei angajamentelor legale („Situatia angajamentelor legale…”) din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de……………..”.

Cine poate intocmi proiectul de angajament legal

„Proiectul de angajament legal…” poate fi intocmit de ordonatorii de credite ai institutiilor publice si depus la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din executia anului curent.

In situatia in care un angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente investitiilor publice se incheie pentru mai multe obiective/proiecte/categorii de investitii, institutiile publice depun la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului cate un „Proiect de angajament legal…” pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investitii in parte.

Ordonatorii de credite ai institutiilor publice au obligatia sa se asigure ca la data semnarii oricarui angajament legal din care rezulta obligatii de plata aferente institutiilor publice a fost obtinut avizul unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului pe „Proiectul de angajament legal…”

Situatia angajamentelor legale si proiectul de angajament legal se completeaza de institutiile publice pentru urmatoarele titluri de cheltuieli bugetare:
– 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;
– 71 „Active nefinanciare”;
– 75 „Fondul National de Dezvoltare”.

Ordonatorii de credite ai institutiilor publice raspund de realitatea si exactitatea datelor inscrise in situatia angajamentelor legale si in proiect.

Procedura de aprobare a proiectului de angajament legal

La primirea „Situatiei angajamentelor legale…”, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului preiau in sistemul informatic datele raportate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale si institutiile publice din subordinea acestora, intocmind in acest scop,distinct, pentru fiecare institutie publica si obiectiv/proiect/categorie de investitii „Fisa proiectului de angajament legal pentru institutia respectiva aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investitii” („Fisa Proiectului…”).

La primirea fiecarui proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
– daca valoarea totala a proiectului se incadreaza in creditele de angajament disponibile la data solicitarii avizului;
– daca creditele bugetare se incadreaza in creditele bugetare ramase disponibile la data respectiva.

In scopul avizarii proiectului unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifica pe fiecare sursa bugetara si respectiv capitol si titlu de cheltuiala, pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investitii in parte, ca disponibilul de credite de angajament ramas de angajat si disponibilul de credite bugetare ramas in anul curent sa aiba o valoare pozitiva sau cel putin egala cu zero. Datele din proiectul prezentat de institutiile publice se preiau in sistem informatic de unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in „Fisa proiectului…”.

Proiectul avizat se transmite institutiei publice deponente in termen de maximum 3 zile lucratoare de la depunerea documentului. In situatia in care, in urma verificarilor, rezulta ca disponibilitatile de credite de angajament si/sau disponibilitatile de credite bugetare au valori negative, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu avizeaza proiectul si il restituie institutiei publice deponente, cu precizarea motivelor care au condus la neavizarea acestuia, in maximum 3 zile lucratoare de la depunerea documentului.

Daca pe parcursul executarii unui obiectiv/proiect/categorie de investitii pentru care datele dintr-un proiect deja avizat se modifica, institutiile publice prezinta un nou proiect in care se va inscrie numai diferenta in plus sau in minus fata de valoarea inscrisa in proiectul depus anterior.

Alte precizari

Situatia angajamentelor legale se prezinta la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului astfel:
– ori de cate ori se efectueaza rectificari bugetare pe parcursul anului bugetar;
– la fiecare inceput de an bugetar, incepand cu anul 2014, inainte de efectuarea cheltuielilor de investitii.

Prin ordinul mentionat mai sus au fost aprobate si formularele utilizate in aplicarea procedurii, respectiv:
– anexa 1 „Situatia angajamentelor legale din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de……………..”;
– anexa 2 „Proiect de angajament legal din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investitii ……………… la data de ………………”;
– anexa 3 „Fisa proiectului de angajament legal pentru ……………………………… aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investitii ………………………”.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close