Decizia BCE privind cupiurile, specificatiile, reproducerea, preschimbarea si retragerea bancnotelor euro

Decizia Bancii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificatiile, reproducerea, preschimbarea si retragerea bancnotelor euro

(reformare)

(BCE/2013/10)

(2013/211/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 128 alineatul (1),
avand in vedere articolul 16 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene,

intrucat:
(1) Domeniul de aplicare al Deciziei BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificatiile, reproducerea, schimbul si retragerea bancnotelor euro [1] trebuie extins pentru a acoperi seriile viitoare de bancnote euro. In acest sens, sunt necesare mai multe modificari tehnice ale Deciziei BCE/2003/4. In plus, in baza experientei dobandite in aplicarea si interpretarea Deciziei BCE/2003/4, este necesar sa se clarifice si sa se imbunatateasca anumite norme si proceduri. Prin urmare, pentru a incorpora modificarile mentionate mai sus, Decizia BCE/2003/4 ar trebui reformata pentru claritate si transparenta.
(2) Articolul 128 alineatul (1) din Tratat si articolul 16 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene prevad ca Banca Centrala Europeana (BCE) este singura abilitata sa autorizeze emisiunea de bancnote euro in Uniune. Aceste dispozitii prevad, de asemenea, ca BCE si bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro (denumite in continuare “BCN”) pot emite astfel de bancnote. In temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro [2], BCE si BCN pun in circulatie bancnote euro.
(3) Institutul Monetar European (IME) a efectuat lucrarile pregatitoare pentru producerea si emisiunea bancnotelor euro, in special in ceea ce priveste elementele grafice ale bancnotelor euro, si a facilitat recunoasterea si acceptarea cupiurilor si a specificatiilor noilor bancnote euro de catre utilizatori, luand in considerare cerintele vizuale si tehnice specifice ale asociatiilor europene ale utilizatorilor de bancnote.
(4) Ca succesor al IME, BCE detine dreptul de autor asupra elementelor grafice ale bancnotelor euro, detinut initial de IME. BCE si BCN, care actioneaza in numele BCE, pot valorifica acest drept de autor in ceea ce priveste reproducerile emise sau distribuite prin incalcarea acestui drept de autor, cum ar fi, inter alia, reproducerile care ar putea afecta negativ reputatia bancnotelor euro.
(5) BCE si BCN vor introduce periodic o serie noua de bancnote euro cu elemente de siguranta optimizate, care sa beneficieze de progresele inregistrate in tehnologia de producere a bancnotelor de la introducerea primei serii.
(6) Dreptul BCE si al BCN de a emite bancnote euro include competenta de a lua toate masurile legale necesare pentru a proteja integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plata. BCE ar trebui sa ia masuri pentru a oferi un nivel minim de protectie in toate statele membre a caror moneda este euro, astfel incat sa se asigure ca publicul poate distinge reproducerile de bancnotele euro, care sunt emise de BCE si BCN si care nu sunt bancnote contrafacute in temeiul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 din 28 iunie 2001 de definire a masurilor necesare protectiei monedei euro impotriva falsificarii [3] (denumite in continuare “bancnote euro autentice”). In acest sens, este necesara instituirea unor norme comune in temeiul carora sa fie permisa reproducerea bancnotelor euro.
(7) Prezenta decizie nu aduce atingere aplicarii dreptului penal, in special in materie de contrafacere.
(8) Reproducerile bancnotelor euro in format electronic ar trebui considerate legale numai daca producatorul acestora adopta masurile tehnice adecvate pentru a descuraja imprimarea lor in cazul in care publicul ar putea confunda astfel de materiale printate cu bancnote euro autentice.
(9) Competenta de a lua masuri pentru protejarea integritatii bancnotelor euro autentice ca mijloc de plata include competenta de a adopta un regim comun in cadrul caruia BCN sunt pregatite sa preschimbe bancnotele euro autentice deteriorate. In cadrul acestui regim sunt determinate anumite categorii de bancnote euro care ar trebui retinute de BCN atunci cand le sunt prezentate in vederea preschimbarii.
(10) Partea din bancnota euro originala care trebuie prezentata pentru ca aceasta sa fie acceptata in vederea preschimbarii trebuie sa indeplineasca anumite cerinte minime privind dimensiunile. Aceste dimensiuni trebuie exprimate ca procent din suprafata bancnotei euro originale inainte de a fi fost deteriorata, pentru a preveni distorsionarea dimensiunilor, de exemplu, in cazurile in care bancnotele euro sunt deteriorate din cauza micsorarii.
(11) Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 impune institutiilor de credit si, in limitele activitatii de plati a acestora, altor prestatori de servicii de plata si oricaror alte institutii angajate in procesarea si distribuirea catre public a bancnotelor si monedelor sa se asigure ca bancnotele si monedele euro pe care le-au primit si pe care intentioneaza sa le repuna in circulatie sunt verificate in privinta autenticitatii, iar contrafacerile sunt detectate.
(12) Intrucat deteriorarea bancnotelor euro autentice de catre dispozitivele antifurt poate avea loc in contextul unei tentative de savarsire a unei infractiuni sau al unei infractiuni efective, ar trebui sa se asigure ca in aceste cazuri bancnotele pot fi preschimbate numai de victima unei astfel de tentative sau infractiuni.
(13) Pentru a incuraja utilizarea corecta a dispozitivelor antifurt de catre toate institutiile si toti agentii economici prevazuti la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, este oportun ca BCN sa perceapa de la agentii care opereaza cu bancnote o taxa destinata compensarii analizei efectuate in vederea preschimbarii bancnotelor euro autentice care au fost deteriorate de dispozitivele antifurt.
(14) Aceasta taxa nu ar trebui perceputa daca deteriorarea este rezultatul unei tentative sau al unui caz efectiv de jaf sau de furt si, pentru a evita taxele cu valoare neglijabila, ar trebui perceputa numai atunci cand este prezentat in vederea preschimbarii un numar minim de bancnote euro autentice deteriorate.
(15) Bancnotele euro autentice care au fost deteriorate in cantitati mari din cauza activarii unor dispozitive antifurt ar trebui prezentate in vederea preschimbarii, la o solicitare a BCN in acest sens, in seturi formate dintr-un numar minim de bancnote euro.
(16) Pentru a sprijini eforturile de imbunatatire a circuitului numerarului si pentru a evita penalizarea utilizarii dispozitivelor antifurt, este oportun sa se crediteze institutiile si agentii economici prevazuti la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, care prezinta in vederea preschimbarii bancnote euro autentice deteriorate in mod accidental de dispozitive antifurt, in ziua primirii acestor bancnote, intr-un mod similar depunerilor periodice de numerar.
(17) Pentru a sprijini prevenirea de catre Uniunea Europeana a utilizarii sistemului financiar pentru spalarea banilor si finantarea terorismului, este oportun ca Eurosistemul sa specifice modalitatea de tratare a cererilor oricaror solicitanti de preschimbare a unor bancnote euro autentice deteriorate in valoare de cel putin 7500 EUR. Aceste norme nu aduc atingere oricaror cerinte mai stricte de identificare si raportare adoptate de statele membre in transpunerea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului [4].
(18) Dreptul exclusiv al BCE de a autoriza emisiunea bancnotelor euro in Uniune include competenta de a retrage bancnotele euro si de a institui un regim comun in baza caruia BCE si BCN sa poata efectua aceasta retragere,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Cupiuri si specificatii
(1) Bancnotele euro includ sapte cupiuri, intre cinci euro si 500 euro, ilustrand tema “Epocile si stilurile Europei”, cu urmatoarele specificatii de baza.
Valoare nominala (EUR) | Dimensiuni (prima serie) | Dimensiuni (a doua serie) | Culoare dominanta | Elemente grafice |
5 | 120 × 62 mm | 120 × 62 mm | Gri | Clasic |
10 | 127 × 67 mm | 127 × 67 mm | Rosu | Romanic |
20 | 133 × 72 mm | 133 × 72 mm | Albastru | Gotic |
50 | 140 × 77 mm | 140 × 77 mm | Portocaliu | Renascentist |
100 | 147 × 82 mm | Urmeaza a fi stabilite | Verde | Baroc si rococo |
200 | 153 × 82 mm | Urmeaza a fi stabilite | Galben-maroniu | Arhitectura in otel si sticla |
500 | 160 × 82 mm | Urmeaza a fi stabilite | Violet | Arhitectura moderna a secolului al XX-lea |
(2) Cele sapte cupiuri din seria de bancnote euro contin reprezentari ale unor porti si ferestre pe avers (recto) si ale unor poduri pe revers (verso). Toate cele sapte cupiuri vor ilustra diferitele perioade artistice europene mentionate anterior. Alte elemente grafice includ:
(a) simbolul Uniunii Europene;
(b) denumirea monedei cu caractere din alfabetul latin si grec si, in plus, pentru a doua serie de bancnote euro, denumirea monedei in alfabetul chirilic;
(c) initialele BCE in diferitele versiuni lingvistice oficiale ale Uniunii Europene; pentru prima serie de bancnote euro, initialele BCE se limiteaza la urmatoarele cinci versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, EZB, EKT si EKP si, in plus, pentru a doua serie de bancnote euro, initialele BCE se limiteaza la urmatoarele noua versiuni lingvistice oficiale: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE si EBC;
(d) simbolul © care indica faptul ca dreptul de autor apartine BCE; si
(e) semnatura presedintelui BCE.
Articolul 2
Norme privind reproducerea bancnotelor euro
(1) “Reproducere” inseamna orice imagine tangibila sau intangibila care foloseste integral sau partial o bancnota euro, astfel cum este specificata la articolul 1, sau parti din elementele grafice individuale ale acesteia, cum ar fi, printre altele, culoarea, dimensiunile si folosirea literelor sau a simbolurilor, imagine care poate fi asemanatoare sau poate da impresia generala a unei bancnote euro autentice, indiferent de:
(a) dimensiunea imaginii; sau
(b) materialul (materialele) sau tehnica (tehnicile) utilizate pentru producerea acesteia; sau
(c) daca elemente grafice ale bancnotelor euro, cum ar fi literele sau simbolurile, au fost modificate sau adaugate.
(2) Reproducerile pe care publicul le-ar putea confunda cu bancnote euro autentice sunt considerate ilegale.
(3) Reproducerile care indeplinesc urmatoarele criterii sunt considerate legale, deoarece nu exista riscul de a fi confundate de public cu bancnote euro autentice:
(a) reproducerile unei singure fete a unei bancnote euro, astfel cum este prevazut la articolul 1, cu conditia ca dimensiunea reproducerii sa fie egala cu sau mai mare de 125 % sau mai mica sau egala cu 75 % atat din lungimea, cat si din latimea respectivei bancnote euro, astfel cum este specificata la articolul 1; sau
(b) reproducerile ambelor fete ale unei bancnote euro, astfel cum este specificata la articolul 1, cu conditia ca dimensiunea reproducerii sa fie mai mare de sau egala cu 200 % sau mai mica de sau egala cu 50 % atat din lungimea, cat si din latimea respectivei bancnote euro, astfel cum este specificata la articolul 1; sau
(c) reproducerile unor elemente grafice individuale ale unei bancnote euro, astfel cum este specificata la articolul 1, cu conditia ca aceste elemente grafice sa nu fie prezentate pe un fundal care sa semene cu o bancnota; sau
(d) reproducerile unei singure fete care ilustreaza o portiune din aversul sau din reversul unei bancnote euro, cu conditia ca portiunea respectiva sa fie mai mica de o treime din aversul sau reversul original al bancnotei euro, astfel cum este specificata la articolul 1; sau
(e) reproducerile dintr-un material care este neindoielnic diferit de hartie si care are un aspect evident diferit de cel al materialului folosit pentru bancnote; sau
(f) reproducerile intangibile puse la dispozitie in format electronic pe pagini de internet, prin mijloace de comunicatii cu fir sau fara fir sau prin orice alte mijloace care permit publicului sa acceseze aceste reproduceri intangibile dintr-un loc si intr-un moment pe care il aleg in mod individual, cu conditia ca:
– cuvantul SPECIMEN (mostra) sa fie incorporat in diagonala pe reproducere, in setul de caractere Arial sau in seturi de caractere asemanatoare acestuia; si
– rezolutia reproducerii electronice la dimensiunea 100 % sa nu depaseasca 72 dpi (dots per inch).
(4) In cazul reproducerilor in conformitate cu alineatul (3) litera (f),
– lungimea cuvantului SPECIMEN este de cel putin 75 % din lungimea reproducerii; si
– inaltimea cuvantului SPECIMEN este de cel putin 15 % din latimea reproducerii; si
– cuvantul SPECIMEN este afisat intr-o culoare netransparenta (opaca) contrastand cu culoarea dominanta a bancnotei euro respective, astfel cum se specifica la articolul 1.
(5) Urmare a unei cereri scrise, BCE si BCN confirma ca reproducerile care nu indeplinesc criteriile din alineatul (3) sunt la randul lor legale, in masura in care nu pot fi confundate de public cu bancnote euro autentice, astfel cum sunt specificate la articolul 1. Daca o reproducere este realizata pe teritoriul unui singur stat membru a carui moneda este euro, cererile mentionate anterior se adreseaza BCN a statului membru respectiv. In toate celelalte cazuri, astfel de cereri se adreseaza BCE.
(6) Normele privind reproducerea bancnotelor euro se aplica si bancnotelor euro care au fost retrase sau care si-au pierdut statutul de mijloace legale de plata in temeiul prezentei decizii.
Articolul 3
Preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate
(1) La cerere, in conditiile prevazute la alineatul (2) si in decizia relevanta a Consiliului guvernatorilor prevazuta la articolul 6, BCN preschimba bancnote euro autentice deteriorate in urmatoarele cazuri:
(a) la prezentarea a peste 50 % din bancnota euro; sau
(b) la prezentarea a 50 % sau mai putin din bancnota euro, daca solicitantul dovedeste ca partile lipsa au fost distruse.
(2) Pe langa conditiile prevazute la alineatul (1), pentru preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate se aplica urmatoarele conditii suplimentare:
(a) daca exista indoieli privind titlul legal al solicitantului asupra bancnotelor euro: solicitantul trebuie sa faca dovada identitatii sale, precum si dovada ca solicitantul este detinatorul sau un solicitant autorizat in alt mod;
(b) daca exista indoieli privind autenticitatea bancnotelor euro: solicitantul trebuie sa faca dovada identitatii sale;
(c) daca sunt prezentate bancnote euro autentice patate cu cerneala, contaminate sau impregnate: solicitantul trebuie sa depuna o explicatie scrisa privind tipul de pete, contaminare sau impregnare;
(d) daca bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt: solicitantul trebuie sa dea o declaratie scrisa privind cauza neutralizarii;
(e) atunci cand bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt in legatura cu o tentativa sau un caz efectiv de jaf, furt sau alta activitate infractionala: bancnotele trebuie preschimbate numai la cererea detinatorului sau a solicitantului autorizat in alt mod, care a fost victima tentativei sau activitatii infractionale efective care a condus la deteriorarea bancnotelor;
(f) daca bancnotele euro autentice au fost deteriorate de dispozitive antifurt si sunt prezentate de institutiile si agentii economici prevazuti la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001: institutiile si agentii economici in cauza trebuie sa dea o declaratie scrisa privind cauza neutralizarii, referinta si caracteristicile dispozitivului antifurt, detalii privind entitatea care prezinta bancnotele deteriorate si data de prezentare a acestora;
(g) daca bancnotele euro autentice au fost deteriorate in cantitati mari din cauza activarii dispozitivelor antifurt: in masura in care este posibil si la o solicitare a BCN in acest sens, acestea trebuie prezentate in seturi de 100 de bancnote euro, daca exista suficiente bancnote euro pentru a forma astfel de seturi;
(h) daca institutiile si agentii economici prevazuti la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 prezinta in vederea preschimbarii, intr-una sau mai multe tranzactii, bancnote euro autentice deteriorate cu o valoare de cel putin 7500 EUR: institutiile si agentii economici respectivi trebuie sa depuna documentatia privind originea bancnotelor si identificarea clientului sau, dupa caz, a beneficiarului efectiv, astfel cum este definit in Directiva 2005/60/CE. Aceasta obligatie exista si in caz de indoiala cu privire la atingerea valorii prag de 7500 EUR. Regulile stabilite in prezentul alineat nu aduc atingere oricaror cerinte de identificare si raportare mai stricte adoptate de statele membre la transpunerea Directivei 2005/60/CE.
(3) Fara a aduce atingere celor de mai sus:
(a) daca stiu sau au motive suficiente sa considere ca bancnotele euro autentice au fost deteriorate in mod intentionat, BCN trebuie sa refuze preschimbarea si sa retina bancnotele euro, pentru a evita reintrarea acestora in circulatie sau prezentarea lor de catre solicitant in vederea preschimbarii la alta BCN. Totusi, acestea vor preschimba bancnotele euro autentice deteriorate daca stiu sau au motive suficiente sa considere ca solicitantii sunt de buna-credinta sau daca solicitantii pot dovedi ca sunt de buna-credinta. Bancnotele euro care au suferit deteriorari minore, de exemplu au fost adnotate, au fost inscriptionate cu cifre sau scurte propozitii, nu vor fi considerate, in principiu, bancnote euro deteriorate in mod intentionat; si
(b) daca stiu sau au motive suficiente sa considere ca a fost comisa o infractiune, BCN trebuie sa refuze preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate si sa le retina, pe baza de confirmare de primire, ca proba care urmeaza sa fie prezentata autoritatilor competente in vederea inceperii cercetarii penale sau in sprijinul unei cercetari penale in curs de desfasurare. Cu exceptia cazurilor in care autoritatile competente hotarasc altfel, bancnotele euro autentice pot fi acceptate in vederea preschimbarii la sfarsitul cercetarii, in conditiile prevazute la alineatele (1) si (2);
(c) daca stiu sau au motive suficiente sa considere ca bancnotele euro autentice deteriorate sunt contaminate, reprezentand un risc pentru sanatate si securitate, BCN trebuie sa preschimbe bancnotele euro autentice deteriorate, daca solicitantul poate furniza o evaluare de sanatate si securitate din partea autoritatilor competente.
Articolul 4
Instituirea unei taxe pentru preschimbarea bancnotelor euro autentice deteriorate de dispozitivele antifurt
(1) BCN percep de la institutiile si agentii economici prevazuti la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 o taxa atunci cand acestia solicita BCN, in conformitate cu articolul 3, preschimbarea unor bancnote euro autentice care au fost deteriorate de dispozitive antifurt.
(2) Taxa se ridica la 10 euro centi pentru fiecare bancnota euro deteriorata.
(3) Taxa este perceputa numai daca sunt preschimbate cel putin 100 de bancnote euro deteriorate. Taxa se percepe pentru toate bancnotele euro preschimbate.
(4) Nu se percepe nicio taxa atunci cand bancnotele euro au fost deteriorate in legatura cu o tentativa sau un caz efectiv de jaf, furt sau alta activitate infractionala.
Articolul 5
Creditarea valorii bancnotelor euro autentice deteriorate in mod accidental de dispozitivele antifurt si prezentate in vederea preschimbarii
(1) BCN crediteaza institutiilor si agentilor economici prevazuti la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, care au un cont deschis la BCN relevanta, valoarea bancnotelor euro autentice care au fost deteriorate in mod accidental de dispozitivele antifurt in ziua primirii acestor bancnote, cu urmatoarele conditii:
(a) bancnotele euro nu au fost deteriorate in legatura cu o tentativa sau cu un caz efectiv de jaf, furt sau alta activitate infractionala;
(b) BCN poate verifica imediat daca suma solicitata corespunde cel putin aproximativ valorii bancnotelor prezentate; si
(c) sunt transmise toate celelalte informatii solicitate de BCN.
(2) Orice diferenta care apare dupa procesare intre valoarea bancnotelor euro autentice deteriorate in mod accidental prezentate in vederea preschimbarii si suma creditata inainte de procesare este debitata sau creditata, dupa caz, institutiei sau agentului economic care a prezentat bancnotele.
(3) Taxele prevazute la articolul 4 vor fi calculate in baza numarului efectiv de bancnote euro autentice deteriorate in mod accidental procesate de BCN.
Articolul 6
Retragerea bancnotelor euro
Retragerea unui tip sau a unei serii de bancnote euro se reglementeaza printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor publicata in scopul informarii publicului in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si in alte mijloace de informare. Aceasta decizie reglementeaza cel putin urmatoarele aspecte:
– tipul sau seria bancnotelor euro care urmeaza sa fie retrase din circulatie; si
– durata perioadei pe parcursul careia se efectueaza preschimbarea; si
– data incepand de la care tipul sau seria de bancnote euro in cauza isi pierde statutul de mijloc legal de plata; si
– tratamentul aplicat bancnotelor euro prezentate dupa expirarea perioadei de retragere si/sau dupa ce si-au pierdut statutul de mijloace legale de plata.
Articolul 7
Intrare in vigoare si abrogare
(1) Decizia BCE/2003/4 se abroga.
(2) Trimiterile la Decizia BCE/2003/4 se interpreteaza ca trimiteri la prezenta decizie.
(3) Prezenta decizie intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii sale in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 19 aprilie 2013.
Pentru Consiliul guvernatorilor BCE
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 78, 25.3.2003, p. 16.
[2] JO L 139, 11.5.1998, p. 1.
[3] JO L 181, 4.7.2001, p. 6.
[4] JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

————————————————–

ANEXA
TABEL DE CORESPONDENȚA

Decizia BCE/2003/4 | Prezenta decizie |
Articolul 1 | Articolul 1 |
Articolul 2 | Articolul 2 |
Articolul 3 | Articolul 3 |
Articolul 4 | Articolul 4 |
Articolul 5 | Articolul 6 |
Articolul 6 | Articolul 7 |

Avizul Bancii Centrale Europene
din 7 ianuarie 2013
cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenta financiara pentru statele membre a caror moneda nu este euro
(CON/2013/2)
2013/C 96/03
Introducere si temei juridic
La 19 iulie 2012, Banca Centrala Europeana (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenta financiara pentru statele membre a caror moneda nu este euro [1] (denumit in continuare “regulament propus”).
Competenta BCE de a adopta un aviz se intemeiaza pe articolul 127 alineatul (4) si pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus cuprinde dispozitii care intra in sfera de competenta a acesteia. In special, BCE administreaza asistenta acordata statelor membre a caror moneda nu este euro (denumite in continuare “state membre din afara zonei euro”) in temeiul mecanismului actual, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002 [2], si in temeiul regulamentului propus ar avea un rol in evaluarea, monitorizarea si administrarea asistentei financiare. In conformitate cu articolul 17.5 prima teza din Regulamentul de procedura al Bancii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adopta prezentul aviz.
1. Observatii generale
Regulamentul propus este menit sa inlocuiasca Regulamentul (CE) nr. 332/2002 pentru a organiza asistenta financiara pe termen mediu pentru statele membre din afara zonei euro in conditii mai flexibile si in vederea asigurarii unor conditii mai echitabile intre statele membre din zona euro si cele din afara zonei euro, ca raspuns la criza financiara actuala. Regulamentul propus introduce instrumente si proceduri similare celor deja dezvoltate pentru furnizarea de asistenta financiara pentru statele membre a caror moneda este euro (denumite in continuare “state membre din zona euro”). Intrucat Regulamentul (CE) nr. 332/2002 (in urma ultimei modificari) prevede in mod explicit doar asistenta financiara pe termen mediu sub forma imprumuturilor acordate statelor membre din afara zonei euro cu conditia adoptarii unor programe de ajustare, regulamentul propus pune la dispozitie doua instrumente de finantare suplimentare: o linie de credit conditionata cu scop preventiv (PCCL) si o linie de credit cu conditii mai stricte (ECCL). Intr-adevar, PCCL si ECCL se numara printre instrumentele care pot fi folosite pentru furnizarea de asistenta pentru statele membre din zona euro. Limita asistentei financiare pe termen mediu care poate fi acordata in temeiul regulamentului propus este egala cu cea prevazuta in Regulamentul (CE) nr. 332/2002, respectiv 50 de miliarde EUR.
BCE intelege ca pana la abrogarea Regulamentului (UE) nr. 407/2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiara [3], asistenta financiara acordata de Uniunea Europeana statelor membre din afara zonei euro se poate desfasura in temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010 sau al regulamentului propus. Prin urmare, BCE apreciaza eforturile depuse pentru a pune la dispozitia statelor din zona euro si a celor din afara zonei euro instrumente identice pe cat posibil si pentru a sincroniza procedurile de acordare a acestei asistente. Avand in vedere incetarea functionarii Mecanismului european de stabilizare financiara (MESF) [4] in temeiul intrarii in vigoare a Tratatului de instituire a Mecanismului european de stabilitate, poate fi benefic sa se clarifice daca orice asistenta care ar putea fi acordata unui stat membru din afara zonei euro in temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010 ar fi guvernata de regulamentul propus dupa incetarea functionarii MESF.
2. Observatii specifice
2.1. BCE ia nota de introducerea liniilor de credit care permit acordarea de asistenta pentru statele membre din afara zonei euro a caror situatie economica si financiara este, in esenta, solida [5]. BCE apreciaza ca acordarea liniilor de credit este compatibila cu articolul 143 din tratat, care prevede posibilitatea Uniunii de a interveni nu doar cand un stat membru din afara zonei euro este in dificultate, ci si “in cazul riscului aparitiei unor dificultati grave” pentru balanta de plati a acestuia, atunci cand aceste potentiale dificultati pot sa puna in pericol in special functionarea pietei interne. In acelasi timp, BCE apreciaza ca este foarte importanta interpretarea restransa a criteriilor de eligibilitate cu ocazia evaluarii accesului la liniile de credit, si respectarea stricta a acestora pe parcurs. Este intr-adevar esentiala prevenirea comportamentului specific hazardului moral in cazul destinatarilor acestor linii de credit. Precum in cazul statelor membre din zona euro, aceasta va implica un efort deosebit din partea tuturor partilor relevante.
2.2. In ceea ce priveste rolul BCE si al Eurosistemului, regulamentul propus contine prevederi similare referitoare la administrarea asistentei financiare, respectiv deschiderea si utilizarea conturilor la banca centrala nationala (BCN) a statului membru relevant si a conturilor BCN respective la BCE. In acest sens, BCE intelege ca in temeiul regulamentului propus ar actiona ca agent fiscal, in conformitate cu articolul 21.2 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, si ca nu se are in vedere finantarea de catre Sistemul European al Bancilor Centrale, in conformitate cu interdictia de finantare monetara prevazuta la articolul 123 din tratat. Prin urmare, BCE reitereaza faptul ca acele conturi deschise la BCN si BCE care urmeaza a fi folosite pentru administrarea acestei asistente financiare nu dau posibilitatea unui credit acordat pe descoperit de cont (overdraft) [6].
2.3. Regulamentul propus prevede, pe langa administrarea imprumuturilor si a liniilor de credit, o participare mai larga a BCE in cazul asistentei financiare acordate de Uniunea Europeana statelor membre din afara zonei euro decat cea prevazuta de Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Desi acesta din urma limiteaza rolul BCE la administrarea imprumutului, BCE a participat in calitate de observator la misiunile organizate in statele membre din afara zonei euro care primesc asistenta financiara in temeiul Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Regulamentul propus tine seama de acest fapt si propune, printre altele, ca BCE sa poata coopera cu Comisia in ceea ce priveste evaluarea sustenabilitatii datoriei publice si a nevoilor de finantare actuale sau potentiale, pregatirea de programe de ajustare macroeconomica, monitorizarea progresului acestora prin misiuni regulate si supravegherea consolidata atunci cand o ECCL este acordata sau o PCCL este retrasa. De asemenea, in majoritatea cazurilor este avuta in vedere implicarea Fondului Monetar International (FMI). In temeiul Regulamentului (CE) nr. 332/2002 aceste activitati desfasurate in contextul asistentei financiare pe termen mediu in scopul balantei de plati au fost atribuite doar Comisiei. Rolul BCE si al FMI prevazut de regulamentul propus pare sa reflecte, in mare masura, sistemul aplicat pentru statele membre din zona euro in cadrul MESF, al Fondului european de stabilitate financiara (FESF) si al Mecanismului european de stabilitate (MES). Intrucat BCE nu este autoritatea monetara a statelor membre din afara zonei euro, BCE ar dori ca, in ceea ce priveste implicarea sa, sa se faca distinctia intre statele membre din zona euro si cele dinafara zonei euro, si observa ca va trebui ca rolul sau in cadrul cooperarii propuse cu Comisia sa fie organizat in limitele mandatului sau si cu respectarea independentei sale.
2.4. BCE observa ca, pentru evaluarea indeplinirii criteriilor de convergenta prevazute la articolul 140 din tratat si detaliate intr-un protocol atasat tratatului, va continua sa tina seama de implicatiile sustinerii si asistentei privind lichiditatea acordate la nivel international in ceea ce priveste balanta de plati pentru evaluarea stabilitatii cursului de schimb, in special pentru monedele participante la Mecanismul Cursului de Schimb II, MCS II. Aceasta practica va continua in viitor si prin urmare va fi aplicata si in ceea ce priveste asistenta acordata in temeiul regulamentului propus.
2.5. BCE observa ca adoptarea regulamentului propus nu poate avea implicatii pentru functionarea MCS II in etapa a treia a Uniunii economice si monetare, care va fi guvernata in continuare de cadrul legal existent [7].
In cazul in care BCE recomanda modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice insotite de o explicatie in acest sens se regasesc in anexa.
Adoptat la Frankfurt pe Main, 7 ianuarie 2013.
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] COM(2012) 336 final.
[2] Regulamentul (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de infiintare a unui mecanism de asistenta financiara pe termen mediu pentru balantele de plati ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1).
[3] Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiara (JO L 118, 12.5.2010, p. 1).
[4] A se vedea Concluziile Consiliului European din 16 si 17 decembrie 2010; http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118578.pdf
[5] Articolul 4 din regulamentul propus.
[6] A se vedea punctul 1 al doilea paragraf din Avizul CON/2009/37 al BCE din 20 aprilie 2009 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 332/2002 de infiintare a unui mecanism de asistenta financiara pe termen mediu pentru balantele de plati ale statelor membre (JO C 106, 8.5.2009, p. 1).
[7] Acordul din 16 martie 2006 dintre BCE si bancile centrale nationale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de functionare ale mecanismului cursului de schimb in etapa a treia a Uniunii economice si monetare (JO C 73, 25.3.2006, p. 21).

(…)

ANEXA
Propuneri de redactare
Textul propus de Consiliu | Modificarile propuse de BCE [1] |
Modificarea 1
Articolul 3 alineatele (2), (3), (7) si (8) si articolul 5 alineatul (2)
“Articolul 3(2)Comisia evalueaza, in cooperare cu BCE si, ori de cate ori este posibil, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice si necesitatile financiare actuale sau potentiale ale statului membru in cauza si transmite aceasta evaluare catre CEF.(3)Statul membru respectiv elaboreaza de comun acord cu Comisia, actionand in colaborare cu BCE si, ori de cate ori este posibil, cu FMI, un proiect de program de ajustare macroeconomica care cuprinde cerinte privind politicile si care are drept obiectiv restabilirea unei balante de plati sustenabile si refacerea capacitatii de a se finanta integral pe pietele financiare. Proiectul de program de ajustare macroeconomica trebuie sa tina cont de recomandarile adresate statului membru in cauza in conformitate cu articolele 121, 126 si 148 din tratat si de actiunile intreprinse in vederea respectarii acestora, vizand in acelasi timp extinderea, consolidarea si aprofundarea masurilor de politica necesare.[…](7)Comisia, in colaborare cu BCE si, ori de cate ori este cazul, cu FMI, monitorizeaza progresele realizate in punerea in aplicare a programului de ajustare macroeconomica prin intermediul unor misiuni periodice de evaluare. Comisia transmite CEF informari trimestriale. Statul membru vizat trebuie sa coopereze pe deplin cu Comisia si cu BCE. In mod concret, el furnizeaza Comisiei si BCE toate informatiile pe care acestea le considera necesare pentru monitorizarea programului. Statul membru in cauza are, de asemenea, obligatiile prevazute in articolul 6 alineatul (2).(8)Comisia, in colaborare cu BCE si, ori de cate ori este posibil, cu FMI, examineaza impreuna cu statul membru in cauza modificarile care ar putea fi aduse programului sau de ajustare macroeconomica. Consiliul, hotarand cu majoritate calificata pe baza unei recomandari din partea Comisiei, aproba modificarile care urmeaza sa fie aduse acestui program.Articolul 5(2)Comisia evalueaza, in cooperare cu BCE si, ori de cate ori este posibil, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice si necesitatile financiare actuale sau potentiale ale statului membru in cauza si transmite aceasta evaluare catre CEF.” | “Articolul 3(2)Comisia evalueaza, in cooperare cu BCE si, ori de cate ori este posibiladecvat, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice si necesitatile financiare actuale sau potentiale ale statului membru in cauza si transmite aceasta evaluare catre CEF.(3)Statul membru respectiv elaboreaza de comun acord cu Comisia, actionand in colaborare cu BCEavand in vedere avizele BCE, in cazul in care BCE a hotarat sa emita un aviz in acest sens, si, ori de cate ori este posibiladecvat, actionand in colaborare cu FMI, un proiect de program de ajustare macroeconomica care cuprinde cerinte privind politicile si care are drept obiectiv restabilirea unei balante de plati sustenabile si refacerea capacitatii de a se finanta integral pe pietele financiare. Proiectul de program de ajustare macroeconomica trebuie sa tina cont de recomandarile adresate statului membru in cauza in conformitate cu articolele 121, 126 si 148 din tratat si de actiunile intreprinse in vederea respectarii acestora, vizand in acelasi timp extinderea, consolidarea si aprofundarea masurilor de politica necesare. Cand statul membru in cauza este un stat membru a carui moneda participa la MCS II, angajamentele asumate in cadrul MCS II ar trebui avute in vedere.[…](7)Comisia, in colaborare cu BCE si, ori de cate ori este cazuladecvat, cu FMI, monitorizeaza progresele realizate in punerea in aplicare a programului de ajustare macroeconomica prin intermediul unor misiuni periodice de evaluare. Comisia transmite CEF informari trimestriale. Statul membru vizat trebuie sa coopereze pe deplin cu Comisia si cu BCE. In mod concret, el furnizeaza Comisiei si BCE toate informatiile pe care acestea le considera necesare pentru monitorizarea programului. Statul membru in cauza are, de asemenea, obligatiile prevazute in articolul 6 alineatul (2).(8)Comisia, in colaborare cu BCEavand in vedere avizele BCE, in cazul in care BCE a hotarat sa emita un aviz in acest sens, si, ori de cate ori este posibiladecvat, actionand in colaborare cu FMI, examineaza impreuna cu statul membru in cauza modificarile care ar putea fi aduse programului sau de ajustare macroeconomica. Consiliul, hotarand cu majoritate calificata pe baza unei recomandari din partea Comisiei, aproba modificarile care urmeaza sa fie aduse acestui program.Articolul 5(2)Comisia evalueaza, in cooperare cu BCE si, ori de cate ori este posibiladecvat, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice si necesitatile financiare actuale sau potentiale ale statului membru in cauza si transmite aceasta evaluare catre CEF.” |
ExplicatiePentru evitarea oricarei indoieli in ceea ce priveste rolul FMI, este necesara utilizarea unei terminologii consecvente in textul regulamentului propus. In plus, regulamentul propus ar trebui sa ramana consecvent cu alte instrumente juridice comparabile care cuprind prevederi referitoare la asistenta financiara in UE si in afara UE, de exemplu Regulamentul (UE) nr. 407/2010, Acordul-cadru privind FESF si Tratatul privind MES.Eliminarea cuvintelor “actionand in colaborare cu BCE” din articolul 3 alineatul (3) si “in colaborare cu BCE” din articolul 3 alineatul (8), precum si introducerea cuvintelor “avand in vedere avizele BCE, in cazul in care BCE a hotarat sa emita un aviz in acest sens” in ambele paragrafe au scopul de a reflecta faptul ca BCE ar trebui sa fie implicata mai putin in pregatirea programelor de ajustare. In timp ce restul textului propus de Consiliu prevede pentru BCE un rol care poate fi descris ca fiind mai mult de monitorizare, rolul BCE prevazut la articolul 3 alineatele (3) si (8) ar fi cel al unei institutii care dezvolta un program de ajustare economica. BCE apreciaza nepotrivita asumarea unui asemenea rol pentru un stat membru din afara zonei euro avand in vedere ca banca centrala nationala a statului membru respectiv este responsabila cu politica monetara a acelui stat. BCE ar trebui, prin urmare, sa nu se amestece in procesul independent de decizie al acelei banci centrale nationale prin contribuirea la un program de ajustare economica. |
Modificarea 2
Articolul 3 alineatele (11) si (12)
“(11)In cazul in care se confrunta cu o capacitate administrativa insuficienta sau cu probleme semnificative in punerea in aplicare a programului sau, statul membru in cauza solicita asistenta tehnica din partea Comisiei, care poate constitui in acest scop grupuri de experti impreuna cu statele membre si cu alte institutii europene si/sau internationale competente. Asistenta tehnica poate include desemnarea unui reprezentant rezident si a unor asistenti care sa ofere autoritatilor consiliere cu privire la punerea in aplicare a programului de ajustare.(12)Comisia de specialitate a Parlamentului European poate oferi statului membru in cauza ocazia de a participa la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate in punerea in aplicare a programului de ajustare.” | “(11)In cazul in care se confrunta cu o capacitate administrativa insuficienta sau cu probleme semnificative in punerea in aplicare a programului sau de ajustare macroeconomica, statul membru in cauza solicita asistenta tehnica din partea Comisiei, care poate constitui in acest scop grupuri de experti impreuna cu statele membre si cu alte institutii europene si/sau internationale competente. Asistenta tehnica poate include desemnarea unui reprezentant rezident si a unor asistenti care sa ofere autoritatilor consiliere cu privire la punerea in aplicare a programului de ajustare.(12)Comisia de specialitate a Parlamentului European poate oferi statului membru in cauza ocazia de a participa la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate in punerea in aplicare a programului de ajustare macroeconomica.” |
ExplicatiePentru evitarea indoielilor in ceea ce priveste natura programului la care se face referire si din motive de consecventa, se sugereaza ca in textul regulamentului propus sa se faca referire la “programul de ajustare macroeconomica”. |
Modificarea 3
Articolul 3 alineatul (10)
“(10)Cel tarziu in termen de sase luni de la data deciziei prevazute la alineatul (9), Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, poate decide sa reia platile in cazul in care considera ca statul membru in cauza respecta conditiile convenite pentru acordarea asistentei financiare. In cazul in care o astfel de decizie nu a fost adoptata pana la termenul prevazut, nu se mai efectueaza plati din asistenta financiara din partea Uniunii acordata in temeiul prezentului regulament.” | “(10)Cel tarziu in termen de sase luni de la data deciziei prevazute la alineatul (9), Consiliul, hotarand cu majoritate calificata la propunerea Comisiei, poate decide sa reia platile in cazul in care considera ca statul membru in cauza respecta conditiile convenite pentru acordarea asistentei financiare. In cazul in care o astfel de decizie nu a fost adoptata pana la termenul prevazut, nu se mai efectueaza plati din asistenta financiara din partea Uniunii convenita si acordata in temeiul prezentului regulament.” |
ExplicatieScopul acestei sugestii este de a clarifica faptul ca aceasta dispozitie nu este menita sa impiedice accesul la o noua asistenta financiara, care de exemplu ar putea fi necesara din cauza unor evolutii care nu intra in sfera statutului membru in cauza. |
Modificarea 4
Articolul 4 alineatul (1)
“(1)Numai statele membre a caror situatie economica si financiara continua sa fie, in esenta, solida au acces la PCCL.” | “(1)[Propunerea BCE nu este aplicabila versiunii RO.]” |
ExplicatieModificarea propusa este menita sa clarifice faptul ca doar statele membre a caror situatie continua sa fie, in esenta, solida si nu se va schimba in viitorul apropiat pot avea acces la PCCL. De asemenea, aceasta modificare are drept scop asigurarea faptului ca folosirea unei terminologii diferite de cea folosita pana acum in contextul cadrului juridic al FESF/MES nu este inteleasa ca implicand o schimbare materiala. |
Modificarea 5
Articolul 5 alineatul (5)
“(5)Comisia si statul membru in cauza incheie un memorandum in care detaliaza conditiile aferente liniei de credit.” | “(5)Comisia si statul membru in cauza incheie un memorandum in care detaliaza conditiile aferente liniei de credit. Comisia transmite memorandumul Parlamentului European si Consiliului.” |
ExplicatiePentru consecventa cu articolul 3 alineatul (6) se propune includerea unei prevederi cu privire la transmiterea catre Parlamentul European si Consiliu a memorandumului, inclusiv a unei prezentari detaliate a conditiilor atasate liniei de credit. |
Modificarea 6
Articolul 11 alineatul (1)
“(1)Statul membru in cauza trebuie sa informeze Comisia in legatura cu intentia de a trage fonduri din linia sa de credit cu cel putin 45 de zile calendaristice in avans. Decizia mentionata la articolul 5 alineatul (5) prevede reguli detaliate in acest sens.” | “(1)Statul membru in cauza trebuie sa informeze Comisia si BCE in legatura cu intentia de a trage fonduri din linia sa de credit cu cel putin 45 de zile calendaristice in avans. Decizia mentionata la articolul 5 alineatul (5) prevede reguli detaliate in acest sens.” |
ExplicatieIntrucat se aloca BCE anumite responsabilitati referitoare la administrarea imprumuturilor, aceasta ar trebui informata concomitent cu Comisia despre intentia statului membru respectiv de a trage fonduri din linia sa de credit. |
Modificarea 7
Articolul 12 alineatul (3)
“(3)Odata ce Consiliul a decis acordarea unui imprumut, Comisia este autorizata sa imprumute de pe pietele de capital sau de la institutiile financiare la momentul cel mai indicat intre platile planificate, astfel incat sa optimizeze costul finantarii si sa isi pastreze reputatia ca emitent al Uniunii pe piete. Fondurile astfel obtinute, dar care inca nu au fost puse la dispozitie sunt pastrate permanent intr-un cont special de lichiditati sau de titluri, gestionat in conformitate cu normele aplicabile operatiunilor extrabugetare, si nu pot fi utilizate in alt scop decat acordarea de asistenta financiara statelor membre in cadrul prezentului mecanism.” | “(3)Odata ce Consiliul a decis acordarea unui imprumut, sau cererea unui stat membru de a trage fonduri din linia sa de credit a fost primita, Comisia este autorizata sa imprumute de pe pietele de capital sau de la institutiile financiare la momentul cel mai indicat intre platile planificate, astfel incat sa optimizeze costul finantarii si sa isi pastreze reputatia ca emitent al Uniunii pe piete. Fondurile astfel obtinute, dar care inca nu au fost puse la dispozitie sunt pastrate permanent intr-un cont special de lichiditati sau de titluri, gestionat in conformitate cu normele aplicabile operatiunilor extrabugetare, si nu pot fi utilizate in alt scop decat acordarea de asistenta financiara statelor membre in cadrul prezentului mecanism.” |
ExplicatieEste necesara extinderea sferei de aplicare a articolului 12 alineatul (3) pentru a permite Comisiei sa imprumute de pe pietele de capital sau de la institutiile financiare la momentul cel mai potrivit in contextul tuturor tipurilor de asistenta financiara, inclusiv in cazul in care un stat membru decide sa traga fonduri din linia sa de credit. |
Modificarea 8
Articolul 14 alineatul (2) – Administrarea imprumuturilor si a liniilor de credit
“(2)Statul membru in cauza deschide un cont special la banca sa centrala nationala in vederea gestionarii asistentei financiare din partea Uniunii. De asemenea, statul membru respectiv transfera principalul si dobanda datorata aferente imprumutului intr-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile lucratoare TARGET2 inainte de data scadenta corespunzatoare.” | “(2)Statul membru in cauza deschide un cont special la banca sa centrala nationala in vederea gestionarii asistentei financiare din partea Uniunii. Banca centrala a statului membru in cauza deschide un cont special la BCE. De asemenea, prin intermediul contului deschis la banca sa centrala, statul membru respectiv transfera principalul si dobanda datorata aferente imprumutului sau liniei de credit intr-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile lucratoare TARGET2 inainte de data scadenta corespunzatoare.” |
ExplicatieEste clarificat faptul ca statul membru in cauza nu detine un cont deschis la BCE; in schimb, banca centrala a statului membru respectiv deschide un cont la BCE in numele acelui stat membru. Se sugereaza, de asemenea, clarificarea faptului ca administrarea priveste nu doar imprumuturile, ci si liniile de credit intrucat acestea constituie instrumente de finantare diferite si astfel vor necesita deschiderea unui cont la BCE. |
[1] Scrisul cu caractere aldine in cuprinsul textului arata unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele taiate din cuprinsul textului indica unde BCE propune eliminarea textului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close