Sunt neconstitutionale dispozitiile art. II alin. (6) din OG nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

In M. Of. nr. 290 din 22 mai 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 101/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Delphi Packard Romania” – S.R.L. din Sannicolau Mare in Dosarul nr. 1.812/295/2011 al Judecatoriei Sannicolau Mare. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 574D/2012.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 5 februarie 2012 si au fost consemnate in incheierea din acea data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, in conformitate cu dispozitiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amanat pronuntarea pentru datele de 12 februarie 2013, 13 februarie 2013 si 28 februarie 2013.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 9 februarie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 1.812/295/2011, Judecatoria Sannicolau Mare a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Delphi Packard Romania” – S.R.L. din Sannicolau Mare intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei plangeri contraventionale.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prevederile art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011, care dispun ca noile sanctiuni aplicabile contraventiilor savarsite in cazul declaratiilor recapitulative se aplica doar faptelor constatate dupa data intrarii in vigoare a ordonantei, sunt neconstitutionale, contravenind principiului retroactivitatii legii contraventionale mai favorabile. In continuare, face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 228/2007 si nr. 399/2003.
Totodata, dispozitiile criticate incalca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie raportat la prevederile art. 11 si 20 din Constitutie, art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si la art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conventie. Se creeaza o discriminare intre persoanele care au comis aceleasi fapte, doar pentru ca unele dintre aceste fapte nu au fost descoperite si sanctionate pana la intrarea in vigoare a legii noi. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat in jurisprudenta sa hotararile pronuntate in cauzele Frette impotriva Frantei si Pretty impotriva Regatului Unit, ca o diferenta de tratament intre persoane aflate in situatii analoage sau compatibile este discriminatorie daca ea nu se bazeaza pe o justificare obiectiva si rezonabila, adica daca nu urmareste un scop legitim sau daca exista un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul urmarit.
In continuare, arata ca prin neaplicarea retroactiva a legii contraventionale mai favorabile sunt incalcate si prevederile art. 44 alin. (1) si (2) teza intai din Constitutie raportat la prevederile art. 11 si 20 din Constitutie si la art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
Prin art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 se aduce atingere atat dreptului de proprietate garantat constitutional, cat si principiului aplicarii retroactive a legii contraventionale mai favorabile, precum si principiului egalitatii, nesocotindu-se, astfel, dispozitiile art. 53 alin. (2) din Constitutie.
Judecatoria Sannicolau Mare apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata. Arata ca aceleasi fapte erau sanctionate, conform legii vechi, cu amenda in cuantum de 2% din suma nedeclarata, deci cu o amenda procentuala ce depindea de valoarea sumelor nedeclarate, iar, conform legii noi, cu o amenda intre 500 si 1.500 lei. Prin dispozitiile criticate legiuitorul a creat o discriminare vadita si nejustificata intre situatia celui a carui fapta a fost constatata la data intrarii in vigoare a legii noi si situatia celui care, desi a comis aceeasi fapta, la aceeasi data, nu a fost descoperit de organul constatator spre a fi sanctionat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul apreciaza ca, in acord cu prevederile constitutionale, textul criticat reglementeaza expres aplicarea dispozitiilor legii noi, in situatiile in care aceasta este favorabila contravenientului, faptelor savarsite/constatate dupa momentul intrarii ei in vigoare. In ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 16 din Constitutie, arata ca egalitatea nu inseamna uniformitate, fiind posibila stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situatii diferite, cand aceasta se justifica in mod rational si obiectiv. Referitor la pretinsa atingere adusa dreptului de proprietate prin intermediul sanctionarii contraventionale a nerespectarii obligatiei legate de depunerea declaratiilor recapitulative, arata ca instanta de contencios constitutional a statuat prin Decizia nr. 355/2006 ca stabilirea unei contraventii si sanctionarea acesteia cu amenda reprezinta o optiune legitima a legiuitorului. In concluzie, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Avocatul Poporului arata ca noile sanctiuni se aplica pentru faptele constatate dupa data intrarii in vigoare a ordonantei, cu exceptia faptelor savarsite in legatura cu serviciile intracomunitare, pentru care noile dispozitii se aplica doar asupra celor savarsite dupa data intrarii in vigoare a ordonantei. Mai mult, potrivit art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, care reprezinta cadrul general in materia contraventiilor, “daca sanctiunea prevazuta in noul act normativ este mai usoara se va aplica aceasta. In cazul in care noul act normativ prevede o sanctiune mai grava, contraventia savarsita anterior va fi sanctionata conform dispozitiilor actului normativ in vigoare la data savarsirii acesteia”. In continuare, arata ca dispozitiile criticate sunt in deplina concordanta cu prevederile constitutionale ale art. 16 si 44. Drept urmare, considera exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 2 septembrie 2011.
Textul de lege criticat are urmatorul cuprins: “Prevederile art. I pct. 89 sunt aplicabile faptelor constatate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cu exceptia faptelor savarsite in legatura cu serviciile intracomunitare. Prevederile art. I pct. 89 se aplica faptelor in legatura cu serviciile intracomunitare, savarsite dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.”
Dispozitiile art. I pct. 89 la care face referire textul de lege criticat au urmatoarea redactare:
– “Articolul 219^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 219^1: Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Codul fiscal;
b) depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. a);
b) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul savarsirii faptei prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) Nu se sanctioneaza contraventional:
a) persoanele care corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, daca fapta prevazuta la alin. (1) lit. b) nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;
b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
(4) In cazul aplicarii sanctiunii amenzii prevazute la alin. (2), contravenientul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 11 referitor la dreptul international si dreptul intern, art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicarii retroactive a legii contraventionale mai favorabile, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea in drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) si (2) teza intai referitor la dreptul de proprietate privata si art. 53 referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. De asemenea sunt invocate si prevederile art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conventie si art. 1 din Protocolul aditional la Conventie.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca o norma juridica actioneaza in timp din momentul intrarii ei in vigoare si pana in momentul iesirii sale din vigoare si se bucura de prezumtia de constitutionalitate. Sunt si exceptii de la acest principiu general, cum sunt retroactivitatea si ultraactivitatea legii penale si contraventionale mai favorabile (Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011).
Prin Decizia nr. 932 din 14 decembrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2007, Curtea a statuat ca orice lege se aplica numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, care are efecte si asupra raporturilor juridice penale sau contraventionale nascute anterior intrarii sale in vigoare. De asemenea, prin Decizia nr. 228 din 13 martie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, Curtea a statuat ca efectele legii noi se aplica tuturor sanctiunilor contraventionale aplicate si neexecutate pana la data intrarii sale in vigoare.
Astfel, retroactivitatea legii presupune existenta unei noi reglementari care se aplica inclusiv situatiilor si raporturilor juridice nascute sub imperiul legii vechi. Din perspectiva legii contraventionale mai favorabile, aceasta priveste nu numai aplicarea retroactiva a reglementarii noi care scoate din sfera ilicitului contraventional o fapta, dar si aplicarea retroactiva a noilor sanctiuni contraventionale mai favorabile. Daca o lege noua nu mai incrimineaza o fapta considerata pana atunci ca fiind contraventie sau, desi continua sa o interzica, prevede, pentru aceeasi fapta, o sanctiune mai usoara sau instituie noi moduri de executare a sanctiunilor, care sunt mai favorabile contravenientului, legii noi trebuie sa i se permita sa retroactiveze, tocmai pentru a se respecta principiul constitutional inscris in art. 15 alin. (2) din Legea fundamentala. Respectarea principiului retroactivitatii legii contraventionale mai favorabile incumba, pe de-o parte, celui care este chemat sa aplice legea (organul care constata si aplica sanctiunea contraventionala/instanta de judecata), iar, pe de alta parte, legiuitorului, care nu poate impiedica producerea efectului retroactiv al legilor contraventionale mai favorabile.
Astfel, pentru stabilirea legii contraventionale mai favorabile, organul care constata si aplica sanctiunea contraventionala sau instanta de judecata nu sunt chemate sa realizeze o comparatie abstracta a celor doua legi in cauza, ci acestea trebuie sa ia in considerare si sa analizeze faptele si situatia particulara a fiecarui caz in parte si abia apoi sa stabileasca legea mai favorabila.
Totodata, legiuitorul trebuie sa se abtina de la reglementari care ar putea impiedica organul care constata si aplica sanctiunea contraventionala sau instanta de judecata sa stabileasca si sa aplice legea contraventionala mai favorabila.
Aplicand cele expuse anterior la cauza de fata, Curtea retine ca, anterior modificarilor realizate prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2011, faptele de nedepunere la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau depunerea de astfel de declaratii cu sume incorecte ori incomplete constituiau contraventii si erau sanctionate cu amenda de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete. Dupa modificarile operate de Ordonanta Guvernului nr. 29/2011, aceleasi fapte constituie contraventii si sunt sanctionate (potrivit art. I pct. 89 din ordonanta) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul nedepunerii la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Codul fiscal si cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei in cazul depunerii de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete.
In ceea ce priveste cuantumul amenzii, Curtea observa ca amenda de 2% rezultata prin aplicarea acestui procent la suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete poate varia de la caz la caz, putand fi mai mare sau mai mica decat noul cuantum al amenzii prevazut de noua dispozitie legala.
Totodata, din punctul de vedere al aplicarii in timp a normei contraventionale, Curtea distinge 3 ipoteze:
– fapta a fost savarsita dupa intrarea in vigoare a noii legi (Ordonanta Guvernului nr. 29/2011);
– fapta a fost savarsita inainte de data intrarii in vigoare a noii legi (Ordonanta Guvernului nr. 29/2011), dar constatata dupa aceasta data;
– fapta a fost savarsita si constatata inainte de data intrarii in vigoare a noii legi (Ordonanta Guvernului nr. 29/2011), dar sanctiunea nu a fost executata.
Avand in vedere cele de mai sus, Curtea constata ca textul criticat exclude competenta instantei de judecata in stabilirea si aplicarea reglementarii contraventionale mai favorabile, pe de o parte, pentru sanctionarea faptelor in legatura cu serviciile intracomunitare constatate dupa data intrarii in vigoare a ordonantei, dar savarsite inainte de aceasta data, sau pentru faptele savarsite si constatate inainte de aceasta data, dar a caror sanctiune nu a fost executata, si, pe de alta parte, pentru sanctionarea faptelor in legatura cu alte servicii decat cele intracomunitare savarsite si constatate inainte de data intrarii in vigoare a ordonantei, dar a caror sanctiune nu a fost executata.
De asemenea, Curtea constata ca prin dispozitiile de lege criticate se creeaza discriminari intre persoanele care au savarsit contraventii si se gasesc in aceeasi situatie, ceea ce este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. Diferentierea de tratament juridic in cadrul aceleiasi categorii de subiecte de drept este permisa numai daca se justifica prin ratiuni obiective si rezonabile, in cazul de fata, insa, persoane aflate obiectiv in aceeasi situatie juridica beneficiaza de tratament juridic diferit, in functie de anumite conditii subiective si aleatorii, ceea ce contrazice exigentele principiului constitutional al egalitatii in drepturi.
Asa fiind, Curtea constata ca dispozitiile art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala “Delphi Packard Romania” – S.R.L. din Sannicolau Mare in Dosarul nr. 1.812/295/2011 al Judecatoriei Sannicolau Mare si constata ca dispozitiile art. II alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale.
Definitiva si general obligatorie.
Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Judecatoriei Sannicolau Mare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Pronuntata in sedinta din data de 28 februarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close