Instructiunea ASV nr. 1/2013

In M. Of. nr. 297 din 24 mai 2013 a fost publicat Ordinul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2013 pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunea nr. 1/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2012.
ART. 2
Instructiunea mentionata la art. 1 se publica împreuna cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, în Buletinul si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.cnvmr.ro)

INSTRUCTIUNEA Nr. 1/2013
pentru modificarea Instructiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011

ART. I
Instructiunea nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
– La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM, respectiv societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, case de compensare si operatori de piata/sistem, denumite în continuare entitati, au obligatia pentru exercitiile financiare ale anilor 2011, 2012 si 2013 de a întocmi, în scop informativ, în termen de 180 de zile de la încheierea exercitiului financiar, un al doilea set de situatii financiare anuale în conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara, obtinute prin retratarea informatiilor prezentate în situatiile financiare anuale întocmite în baza evidentei contabile organizate potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM.”
ART. II
Prezenta instructiune intra în vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica în Buletinul si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara la adresa: www.cnvmr.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close