Decizia Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date in ceea ce priveste datele dactiloscopice in Romania

Decizia Consiliului din 14 mai 2013 privind lansarea schimbului automatizat de date in ceea ce priveste datele dactiloscopice in Romania

(2013/229/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere [1], in special articolul 25,
avand in vedere Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea in aplicare a Deciziei 2008/615/JAI [2], in special articolul 20 si capitolul 4 din anexa,

intrucat:
(1) In conformitate cu Protocolul privind dispozitiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeana, la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, actele institutiilor, ale organismelor, ale oficiilor si ale agentiilor Uniunii adoptate anterior intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona continua sa produca efecte juridice pana la abrogarea, anularea sau modificarea respectivelor acte ca urmare a punerii in aplicare a tratatelor.
(2) In consecinta, articolul 25 din Decizia 2008/615/JAI se aplica, iar Consiliul trebuie sa decida in unanimitate daca statele membre au pus in aplicare dispozitiile capitolului 6 din respectiva decizie.
(3) Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI dispune ca deciziile mentionate la articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI se adopta in temeiul unui raport de evaluare bazat pe un chestionar. In ceea ce priveste schimbul automatizat de date in conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI, raportul de evaluare se bazeaza pe o vizita de evaluare si pe un test-pilot.
(4) In conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se refera la fiecare dintre schimburile automatizate de date si statele membre trebuie sa raspunda la acesta de indata ce considera ca indeplinesc conditiile pentru schimbul de date din categoria de date corespunzatoare.
(5) Romania a completat chestionarul privind protectia datelor si chestionarul referitor la schimbul de date dactiloscopice.
(6) Romania a derulat cu succes un test-pilot impreuna cu Austria.
(7) A fost efectuata o vizita de evaluare in Romania si echipa de evaluare austriaca a elaborat un raport privind vizita de evaluare respectiva, care a fost transmis grupului de lucru competent al Consiliului.
(8) A fost prezentat Consiliului un raport de evaluare global, care sintetizeaza rezultatele chestionarului, ale vizitei de evaluare si ale testului-pilot referitor la schimbul de date dactiloscopice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
In scopul cautarii automatizate a datelor dactiloscopice, Romania a pus in aplicare pe deplin dispozitiile generale privind protectia datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI si poate primi si furniza date cu caracter personal in temeiul articolului 9 din respectiva decizie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii.
Articolul 2
Prezenta decizie intra in vigoare la data adoptarii.

Adoptata la Bruxelles, 14 mai 2013.
Pentru Consiliu
Presedintele
M. Noonan

[1] JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
[2] JO L 210, 6.8.2008, p. 12.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close