Decizia de punere in aplicare. Cehia si Polonia. Masuri speciale de derogare. Art. 5 din Directiva privind sistemul comun al TVA

Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 14 mai 2013 de autorizare a Republicii Cehe si a Republicii Polone de a aplica masuri speciale de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

(2013/237/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
intrucat:
(1) Prin scrisorile din partea Republicii Cehe, inregistrate la Comisie la 26 septembrie 2011 si la 5 noiembrie 2012, si prin scrisoarea din partea Republicii Polone, inregistrata la Comisie la 8 iunie 2012, Republica Ceha si Republica Polona au solicitat autorizatia de a aplica masuri speciale de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE in ceea ce priveste construirea si intretinerea unor poduri de frontiera si tronsoane rutiere comune intre cele doua state membre.
(2) In conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, prin scrisoarea din 5 decembrie 2012, Comisia a informat celelalte state membre cu privire la cererile inaintate de Republica Ceha si de Republica Polona. Prin scrisoarea din 10 decembrie 2012, Comisia a comunicat Republicii Cehe si Republicii Polone faptul ca detine toate informatiile necesare pentru a analiza cererile.
(3) Scopul masurilor speciale este ca, in ceea ce priveste furnizarea de bunuri sau servicii si achizitia intracomunitara de bunuri destinate intretinerii podurilor de frontiera si tronsoanelor rutiere comune enumerate in anexa I, precum si in ceea ce priveste construirea si, ulterior, intretinerea podurilor de frontiera enumerate in anexa II, podurile si tronsoanele rutiere comune, precum si santierele lor de constructii sa fie considerate ca fiind situate in intregime fie pe teritoriul Republicii Cehe, fie pe cel al Republicii Polone, in conformitate cu un acord care urmeaza sa fie incheiat intre aceste state cu privire la construirea si intretinerea unor poduri si la intretinerea unor tronsoane rutiere comune de la frontiera de stat ceho-poloneza. In absenta unor masuri speciale ar fi necesar, pentru fiecare furnizare de bunuri sau servicii si pentru fiecare achizitie intracomunitara de bunuri, sa se stabileasca daca locul impozitarii este Republica Ceha sau Republica Polona. Lucrarile la un pod de frontiera si la un tronson rutier comun executate pe teritoriul Republicii Cehe ar urma sa faca obiectul taxei pe valoarea adaugata (TVA) in Republica Ceha, iar cele executate pe teritoriul Republicii Polone ar urma sa faca obiectul TVA in Republica Polona.
(4) Scopul cererii de derogare de la aplicarea articolului 5 din Directiva 2006/112/CE este, prin urmare, de a simplifica procedura de percepere a TVA in cazul construirii si intretinerii podurilor de frontiera si a tronsoanelor rutiere comune intre cele doua state membre.
(5) Derogarea ar putea afecta cuantumul global al veniturilor din impozite ale statelor membre colectate in etapa consumului final numai intr-o masura neglijabila si nu are un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenind din TVA,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
(1) Sub rezerva intrarii in vigoare a unui acord care urmeaza sa fie incheiat intre Republica Ceha si Republica Polona privind intretinerea podurilor si a tronsoanelor rutiere comune de la frontiera de stat ceho-poloneza, mentionate in anexa I la prezenta decizie, si privind constructia si, ulterior, intretinerea unor poduri la frontiera de stat ceho-poloneza, mentionate in anexa II la prezenta decizie, Republica Ceha si Republica Polona sunt autorizate prin prezenta decizie sa aplice, in conformitate cu articolele 2 si 3, masuri de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE in ceea ce priveste construirea si intretinerea podurilor de frontiera respective si a tronsoanelor rutiere comune respective, care sunt situate partial pe teritoriul Republicii Cehe si partial pe teritoriul Republicii Polone.
(2) Respectiva autorizatie se aplica, de asemenea, oricaror poduri sau tronsoane rutiere comune suplimentare care sunt incluse in domeniul de aplicare al acordului mentionat la alineatul (1) printr-un schimb de note diplomatice. Acest lucru este notificat Comitetului TVA instituit prin articolul 398 din Directiva 2006/112/CE.
Articolul 2
Prin derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE, podurile de frontiera si tronsoanele rutiere comune de a caror constructie sau intretinere este responsabila Republica Ceha si, dupa caz, santierele de constructii aferente, in masura in care se afla pe teritoriul Republicii Polone, se considera ca facand parte din teritoriul Republicii Cehe in ceea ce priveste furnizarea de bunuri si servicii si achizitia intracomunitara de bunuri destinate construirii sau intretinerii podurilor sau tronsoanelor respective.
Articolul 3
Prin derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE, podurile de frontiera si tronsoanele rutiere comune de a caror constructie sau intretinere este responsabila Republica Polona si, dupa caz, santierele de constructii aferente, in masura in care se afla pe teritoriul Republicii Cehe, se considera ca facand parte din teritoriul Republicii Polone in ceea ce priveste furnizarea de bunuri si servicii si achizitia intracomunitara de bunuri destinate construirii sau intretinerii podurilor sau tronsoanelor respective.
Articolul 4
Prezenta decizie produce efecte din data notificarii.
Articolul 5
Prezenta decizie se adreseaza Republicii Cehe si Republicii Polone.

Adoptata la Bruxelles, 14 mai 2013.
Pentru Consiliu
Presedintele
M. Noonan
[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
————————————————–

ANEXA I
Republica Ceha este responsabila pentru intretinerea urmatoarelor poduri si a urmatoarelor tronsoane rutiere comune de la frontiera de stat ceho-poloneza:
1. podul peste raul Olecka Potok (Oleška) intre Jasnowice si Bukovec, in sectiunea I de frontiera, intre bornele 12/6 si I/13;
2. podul (Wolności/Svobody) peste raul Olza (Olše) intre Cieszyn si Český Těšín, in sectiunea I de frontiera, intre bornele I/86 si 86/1;
3. podul (Przyjaźni/Družby) peste raul Olza (Olše) intre Cieszyn si Český Těšín, in sectiunea I de frontiera, intre bornele 87/2 si I/88;
4. podul peste raul Piotrówka Potok (Petrůvka) intre Gołkowice si Závada, in sectiunea I de frontiera, intre bornele I/156 si 156/1;
5. podul peste raul Odra (Oder) intre Chałupki si Bohumín (sectiunea betonata a unui pod vechi), in sectiunea II de frontiera, intre bornele 7/4 si 7/5;
6. podul peste raul Odra (Oder) intre Chałupki si Bohumín (un pod nou), in sectiunea II de frontiera, intre bornele 8/1 si 8/2;
7. podul peste raul Opawa (Opava) intre Wiechowice si Vávrovice, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 71/4 si II/72;
8. podul peste raul Opawa (Opava) intre Dzierzkowice si Držkovce, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 74/1 si 74/2;
9. podul peste raul Opawa (Opava) intre Branice si Úvalno, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 85/4 si 85/5;
10. podul peste raul Opawica (Opavice) intre Krasne Pole si cartierul Krásné Loučky din orasul Krnov, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 97/11 si II/98;
11. podul peste raul Opawica (Opavice) intre Lenarcice si Linhartovy, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 99/8 si 99/9;
12. podul peste raul Oleśnica Potok (Olešnice) intre Podlesie si Ondřejovice (langa terenul de sport), in sectiunea II de frontiera, intre bornele 155/3a si 155/3b;
13. podul peste raul Oleśnica Potok (Olešnice) intre Podlesie si Ondřejovice (la intersectia cu soseaua catre Rejvíz), in sectiunea II de frontiera, intre bornele 155/9 si 155/10;
14. podul peste raul Oleśnica Potok (Olešnice) intre Podlesie si Ondřejovice (langa uzina de masini-unelte din Ondřejovice), in sectiunea II de frontiera, intre bornele 157/8 si II/158a;
15. podul peste raul Orlica (Divoká Orlice) intre Niemojów si Bartošovice v Orlických horách, in sectiunea III de frontiera, intre bornele III/102 si III/103;
16. podul peste raul Orlica (Divoká Orlice) intre Mostowice si Orlické Záhoří, in sectiunea III de frontiera, intre bornele III/113 si III/114;
17. podul peste raul Orlica (Divoká Orlice) intre Lasówka si Orlické Záhoří, sector cadastral Bedřichovka, in sectiunea III de frontiera, intre bornele 117/8 si III/118;
18. podul peste raul Lubota Potok (Oldřichovský potok) intre Kopaczów si Oldřichov na Hranicích, in sectiunea IV de frontiera, intre bornele IV/144 si 144/1;
19. podul peste raul Lubota Potok (Oldřichovský potok) intre Porajów si Hrádek nad Nisou, in sectiunea IV de frontiera, intre bornele 145/16 si IV/146;
20. drumul dintre Leszna Górna si Horní Lištná, in sectiunea I de frontiera, intre bornele I/60 si 60/3a, 60/3b, cu lungimea de 0,333 km;
21. drumul dintre Chałupki si Šilheřovice, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 11/4a, 11/4b si II/12, cu lungimea de 0,671 km;
22. drumul dintre Kopaczów si Oldřichov na Hranicích, in sectiunea IV de frontiera, intre bornele IV/142 si 142/14a, 142/14b, cu lungimea de 0,867 km.
Republica Polona este responsabila pentru intretinerea urmatoarelor poduri si a urmatoarelor tronsoane rutiere comune de la frontiera de stat ceho-poloneza:
1. podul peste raul Olza (Olše) intre Cieszyn si Chotěbuz, in sectiunea I de frontiera, intre bornele 91/3 si 91/4;
2. podul peste raul Odra (Oder) intre Chałupki si Bohumín (sectiunea de otel a unui pod vechi), in sectiunea II de frontiera, intre bornele 7/4 si 7/5;
3. podul peste raul Strachowicki Potok (Strahovický Potok) intre Krzanowice si Rohov, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 35/12 si 35/13;
4. podul peste raul Opawa (Opava) intre Boboluszki si Skrochovice, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 81/8 si 81/9;
5. podul peste raul Opawica (Opavice) intre Chomiąża si Chomýž, in sectiunea II de frontiera, intre bornele II/96 si 96/1;
6. podul peste raul Wielki Potok (potok Hrozová) intre Pielgrzymów si Pelhřimovy, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 108/2 si 108/3;
7. podul peste raul Cieklec Potok (potok Hrozová) intre Równe si Slezské Rudoltice, in sectiunea II de frontiera, intre bornele 110/7 si 110/8;
8. podul (podet tubular) peste raul Graniczny Potok (Hraniční potok) intre Trzebina si Bartultovice, in sectiunea II de frontiera, intre bornele II/135 si 135/1;
9. podul (podet tubular) peste raul Łużyca Potok (Lužický potok) intre Czerniawa Zdrój si Nove Mesto pod Smrkem, in sectiunea IV de frontiera, intre bornele 66/23 si IV/67;
10. drumul dintre Puńców si Kojkovice u Třince, in sectiunea I de frontiera, intre bornele I/65a, I/65b si I/67a, I/67b, cu lungimea de 0,968 km;
11. drumul dintre Chałupki/Rudyszwałd si Šilheřovice, in sectiunea II de frontiera, intre bornele II/12 si 12/8, cu lungimea de 0,917 km.
Numerele bornelor care indica amplasarea podurilor si a tronsoanelor rutiere comune corespund documentatiei privind frontiera elaborate in temeiul articolului 10 alineatul (4) din Acordul dintre Republica Polona si Republica Ceha privind frontiera comuna de stat, incheiat la Praga la 17 ianuarie 1995.
(…)

ANEXA II
Republica Ceha este responsabila pentru construirea si, ulterior, intretinerea urmatoarelor poduri de la frontiera de stat ceho-poloneza:
1. un pod peste raul Olza (Olše) intre Cieszyn si Český Těšín (o pasarela pentru sportivi), in sectiunea I de frontiera, intre bornele I/85 si 84/4;
2. un pod peste raul Olza (Olše) intre Cieszyn si Český Těšín (o pasarela langa un pod de cale ferata), in sectiunea I de frontiera, la borna 88/7;
3. un pod peste raul Olza (Olše) intre Olza si cartierul Kopytov din orasul Bohumín (o pasarela), in sectiunea I de frontiera, intre bornele I/182 si 182/1;
4. un pod peste raul Orlica (Divoká Orlice) intre Niemojów si Bartošovice v Orlických horách, in sectiunea III de frontiera, la borna 101/32;
5. un pod peste raul Orlica (Divoká Orlice) intre Poniatów si Bartošovice v Orlických horách, sector cadastral Neratov (o pasarela), in sectiunea III de frontiera, la borna III/106;
6. un pod peste raul Orlica (Divoká Orlice) intre Rudawa si Bartošovice v Orlických horách, sector cadastral Podlesí (o pasarela), in sectiunea III de frontiera, intre bornele 107/9 si 107/10.
Republica Polona este responsabila pentru construirea si, ulterior, intretinerea urmatoarelor poduri de la frontiera de stat ceha-poloneza:
1. un pod peste raul Olza (Olše) intre Cieszyn si Český Těšín (pasarela europeana), in sectiunea I de frontiera, la borna I/87;
2. un pod peste raul Olza (Olše) intre Hażlach-Pogwizdów si cartierul Louky nad Olší din orasul Karviná (o pasarela), in sectiunea I de frontiera, intre bornele 98/6 si I/99;
3. un pod peste raul Opawica (Opavice) intre Chomiąża si Chomýž (o pasarela), in sectiunea II de frontiera, intre bornele 95/2 si 95/3;
4. un pod peste raul Orlica (Divoká Orlice) intre Niemojów si Bartošovice v Orlických horách, sector cadastral Vrchní Orlice (o pasarela), in sectiunea III de frontiera, intre bornele III/104 si 104/1;
5. un pod peste raul Orlica (Divoká Orlice) intre Rudawa si Bartošovice v Orlických horách, sector cadastral Nová Ves (o pasarela), in sectiunea III de frontiera, intre bornele 108/2 si 108/3.
Numerele bornelor care indica amplasarea podurilor corespund documentatiei privind frontiera elaborate in temeiul articolului 10 alineatul (4) din Acordul dintre Republica Polona si Republica Ceha privind frontiera comuna de stat, incheiat la Praga la 17 ianuarie 1995.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close