Abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare

In M. Of. nr. 369 din 20 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Din cuprins:
ART. 1
In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2013, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2013, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

I. Finante publice si economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;
2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013;
3. reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
4. masuri pentru imbunatatirea activitatii structurilor de administrare fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
5. masuri privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;
6. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si aprobarea platii unor contributii financiare la organisme internationale;
9. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. masuri privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind reintregirea Fondului European pentru Pescuit;
11. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare;
13. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011;
14. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012;
15. modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
16. modificarea si completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
17. masuri privind plata obligatiilor financiare ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare la organismele si organizatiile internationale.

II. Dezvoltare regionala, administratie publica si afaceri interne:
1. modificarea si completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”;
2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativ-teritoriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2003;
3. reglementari privind crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii;
4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Transporturi, infrastructura si investitii de interes national:
1. modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 78/2013;
4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda – Bucuresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile ulterioare;
6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 1/2002, cu modificarile ulterioare, precum si a altor acte normative aplicabile constructiei de autostrazi;
8. masuri in domeniul investitiilor de interes national;
9. infiintarea Agentiei Nationale de Autostrazi din Romania;
10. masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor structurale din sectorul transporturi;
11. infiintarea Agentiei Nationale de Monitorizare a Proiectelor de Infrastructura in Domeniul Transporturilor;
12. infiintarea Fondului National de Infrastructura in Domeniul Transporturi si reglementarea unor masuri pentru implementarea proiectelor majore de infrastructura.

IV. Societatea informationala:
– modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor societatii informationale, serviciilor postale si criminalitatii informatice.

V. Protectie si incluziune sociala:
1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012;
2. reglementari privind formarea Retelei Nationale a Expertilor Locali Romi, mecanism de sprijin in implementarea masurilor de incluziune sociala a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale.

VI. Educatie si cercetare:
1. reglementarea unor probleme de continut pentru invatamantul preuniversitar;
2. reglementari in domeniul cercetarii stiintifice si al invatamantului superior;
3. reglementari privind organizarea si functionarea unor structuri din subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei Nationale;
4. reglementari privind asigurarea calitatii in invatamantul superior;
5. reglementari privind inventiile de serviciu.

VII. Mediu:
1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011;
3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

VIII. Achizitii publice:
1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare.

IX. Fonduri externe nerambursabile:
– reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila.

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege
ART. 2
In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close