Modificarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule

In M. Of. nr. 359 din 17 iunie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 18 martie 2013, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera e) se abroga.
2. La anexa nr. 1 “Procedura privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule”, punctele 2.7, 2.8, 2.10 si 2.11 vor avea urmatorul cuprins:
“2.7. Pe baza referatului prevazut la pct. 2.5, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul «Deciziei privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule», potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin.
2.8. Decizia prevazuta la pct. 2.7 se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza impreuna cu documentatia si cu referatul, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale.
(…)
2.10. Decizia prevazuta la pct. 2.7 este decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.
2.11. Un exemplar al deciziei prevazute la pct. 2.7 se comunica contribuabilului, in conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.”
3. La anexa nr. 1, anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte din prezentul ordin.
4. Anexa nr. 6 “Decizia privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing” se abroga.
5. La anexa nr. 8 “Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de cereri si decizii”, punctul 4 se abroga.
ART. II
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close