Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica

In M. Of. nr. 360 din 18 iunie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 362/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007.

Din cuprins:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 4.1.a), b)2, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“5. Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, se aproba prin hotarare a Guvernului. Emisiunile individuale si/sau emisiunile efectuate in cadrul Programului se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii;”.
2. La punctul 4.1.a), b)2, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“9. Documentatia specifica tranzactiei/Programului se semneaza de catre ministrul finantelor publice sau de catre ministrul delegat pentru buget, conform legii, si anume: Acordul de subscriere/Acordul-cadru, Acordul privind descrierea procedurilor de lucru pentru initierea si finalizarea fiecarei tranzactii in parte, Acordul de agent fiscal si platitor, termenii si conditiile pro-forma care se aplica fiecarei emisiuni in cadrul Programului, nota globala, definitiva si altele asemenea;”.
3. La punctul 4.1.a), b)2, dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu urmatorul cuprins:
“14. In functie de conditiile de piata si de necesitatile de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice guvernamentale, precum si pentru a beneficia de oportunitatile oferite de pietele internationale, in baza unei fundamentari in acest sens, in cadrul emisiunilor individuale si/sau al emisiunilor efectuate in cadrul Programului se pot emite, concomitent sau intr-un interval de timp care nu va depasi 30 de zile de la data finalizarii emisiunii sau seriei anterioare de titluri de stat, doua sau mai multe serii de titluri de stat care pot avea caracteristici diferite (de exemplu, maturitati, valute, mod de calcul al ratei dobanzii, discont etc.), in baza unui singur ordin de aprobare a efectuarii emisiunii seriilor respective al ministrului finantelor publice sau, in conditiile legii, al ministrului delegat pentru buget. Lansarea acestor serii se va putea realiza in baza unei singure documentatii contractuale sau in baza unor documentatii diferite, in functie de necesitatile tranzactiei, conform pct. 9 de mai sus, si cu aceiasi administratori ai tranzactiei, cu exceptia cazului in care in ordinul de aprobare a emisiunii se prevede altfel.”
4. Dupa punctul 4.1.c) se introduce un nou punct, pct. 4.1.c)^1, cu urmatorul cuprins:
“4.1.c)^1 Pentru mentinerea in permanenta a unui sold corespunzator in contul curent general al Trezoreriei Statului, Ministerul Finantelor Publice va avea in vedere urmatoarele criterii:
a) structura pe valute si in moneda nationala a serviciului datoriei publice scadent in intervalul urmator de 12 luni;
b) nivelul deficitului anual bugetar aprobat;
c) strategia de finantare a deficitului bugetar in valuta si in moneda nationala;
d) strategia de refinantare a datoriei publice in valuta si in moneda nationala scadenta in intervalul urmator de 12 luni;
e) evaluarea posibilelor socuri care se pot manifesta pe piata externa si interna;
f) constituirea si mentinerea unei rezerve financiare in valuta, cu scopul de a proteja finantele publice impotriva socurilor externe neprevazute, care sa acopere necesarul brut de finantare pentru o perioada de timp, definita ca un numar aproximativ de luni, aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii.”
ART. II
Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close