Modificarea si completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor

In M. Of. nr. 375 din 25 iunie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 654/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 si 814 bis din 29 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 25, alineatul (15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(15) Efectuarea evaluarii activitatii profesionale a judecatorilor sau procurorilor care in cursul perioadei supuse evaluarii s-au aflat in concediu pentru cresterea copilului se realizeaza doar dupa incetarea perioadei respective, la implinirea a 2 ani, in cazul primei evaluari de la numirea in functie si dupa numirea prevazuta de art. 29 alin. (3), iar in cazul celorlalte evaluari, la implinirea a 3 ani de activitate efectiva ca judecator ori procuror, prin cumularea perioadei anterioare concediului cu perioada ulterioara acestuia.”
2. La articolul 25, dupa alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu urmatorul cuprins:
“(15^1) Prevederile alin. (15) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care judecatorii sau procurorii s-au aflat in alte concedii, cu exceptia concediului de odihna, care, cumulat, au o perioada mai mare de 6 luni in perioada supusa evaluarii.”
3. La articolul 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Membrii comisiilor si membrii supleanti trebuie sa urmeze un curs de formare ca evaluatori, organizat de Institutul National al Magistraturii, inclusiv la nivel descentralizat, dupa ce au fost desemnati de colegiile de conducere ale instantelor sau parchetelor, si trebuie sa aiba, in masura posibilitatilor, specializari diferite. Pana la inceperea cursurilor organizate de Institutul National al Magistraturii, instruirea ca evaluator se poate realiza de catre membrii comisiei de evaluare de la curtea de apel sau de catre presedintele instantei.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close