Modificarea si completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor

In M. Of. nr. 375 din 25 iunie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 552/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, literele c) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) intocmeste, publica pe site si afiseaza lista candidatilor inscrisi la concurs;
………………………………………………………………..
f) intocmeste, publica pe site si afiseaza tabelele de clasificare a candidatilor;”.
2. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Comisia de examinare verifica indeplinirea conditiilor prevazute de art. 2, dupa care secretariatul concursului afiseaza, la sediul instantei sau al parchetului organizator, si publica pe site-ul acestora lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs si a celor care nu indeplinesc aceste conditii.
………………………………………………………………..
(3) Tabelul final al candidatilor admisi va fi afisat si publicat, in conditiile prevazute la alin. (1), cel mai tarziu in preziua concursului.”
3. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Dupa sustinerea probei practice, secretariatul concursului va intocmi, va publica si va afisa tabelul candidatilor admisi.”
4. La articolul 14, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(8) Pe baza mediei obtinute secretariatul concursului intocmeste, publica si afiseaza tabelul de clasificare a candidatilor.”
5. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
In urma rezultatelor primite de la comisia de solutionare a contestatiilor, secretariatul concursului intocmeste, publica si afiseaza tabelul final al candidatilor declarati admisi.”
6. La articolul 21 se introduce alineatul (2) care va avea urmatorul cuprins:
“(2) Stergerea de pe site-ul instantelor si al parchetelor a informatiilor ce contin date cu caracter personal referitoare la candidatii la concursurile prevazute de prezentul regulament se realizeaza din dispozitia conducatorului instantei/parchetului, dupa implinirea termenului de un an de la data publicarii lor.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close