Stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, promotia 2013

In M. Of. nr. 386 din 28 iunie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, promotia 2013.

Din cuprins:
In vederea incadrarii in limita alocata cheltuielilor de personal pentru anul 2013, prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, Ministerului Afacerilor Interne,
avand in vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit in ceea ce priveste posibilitatea de asigurare financiara a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale platite din fonduri publice, precum si necesitatea asigurarii incadrarii in numarul de indicatori de personal prevazuti in finantare de Legea nr. 5/2013,
tinand cont de faptul ca la nivelul Ministerului Afacerilor Interne necesitatea asigurarii fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu, asa cum este definit prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie o prioritate imediata, in acest context neadoptarea prezentului act normativ putand avea drept consecinta, pe de o parte, intrarea Ministerului Afacerilor Interne in culpa contractuala prin nerespectarea obligatiilor asumate in angajamentele incheiate cu studentii Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, in sensul incadrarii promotiei de absolventi, iar pe de alta parte, nerespectarea Legii nr. 5/2013,
intrucat toate aceste elemente vizeaza direct interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, necesitand adoptarea de masuri imediate,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica absolventilor Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, promotia 2013, pregatiti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.
ART. 2
Acordarea gradelor profesionale ori a gradelor militare absolventilor, repartizarea acestora la unitati si numirea in functii se realizeaza cu data de 1 decembrie 2013, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
ART. 3
In perioada cuprinsa intre data absolvirii si data acordarii gradelor profesionale ori a gradelor militare, absolventii prevazuti la art. 1 beneficiaza de asigurare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei, in conditiile art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
(1) Absolventii prevazuti la art. 1, care solicita in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 30 noiembrie 2013 incetarea raporturilor juridice avute cu Ministerul Afacerilor Interne, sunt exonerati de la plata cheltuielilor prevazute de angajamentele incheiate potrivit legii.
(2) La data incetarii raporturilor juridice cu Ministerul Afacerilor Interne, absolventilor prevazuti la alin. (1) li se acorda grade militare in rezerva, in conditiile legii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close