Strategia privind serviciile oferite contribuabililor 2013-2017 a fost publicata

logo-anafAgentia Nationala de Administrare Fiscala a pus la dispozitia contribuabililio o strategie privind serviciile oferite acestora pentru perioada 2013-2017.

Conform strategiei, in prezent, urmatoarele servicii:

1. Indrumarea si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal

Asistenta contribuabililor in domeniul fiscal, se acorda inca de la infiintarea administratiilor fiscale, chiar daca, initial, nu au existat structuri distincte, specializate in acest sens. Avand in vedere importanta oferirii unor informatii de calitate contribuabililor, incepand cu anul 1998, activitatea de asistare a contribuabililor s-a desfasurata de structuri specializate, in cadrul aparatului central si teritorial al Ministerului Finantelor Publice. Activitatea de indrumare si asistenta a contribuabililor in domeniul fiscal a fost preluata si continuata de A.N.A.F., odata cu desprinderea directiilor cu atributii de administrare a veniturilor statului de Ministerul Finantelor Publice.

In prezent, aceasta activitate este desfasurata de structuri specializate in cadrul aparatului central al A.N.A.F. si in cadrul structurilor teritoriale. Acordarea de indrumare si asistenta a contribuabililor in domeniul fiscal are scopul de a sprijini contribuabilii in vederea intelegerii obligatiilor fiscale ce le revin si de a facilita indeplinirea acestora. Sfera activitatii de indrumare si asistenta cuprinde impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare administrate de A.N.A.F.

Indrumarea si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal este un serviciu menit sa vina in sprijinul contribuabililor si consta in furnizarea de informatii cu caracter general in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligatii fiscale.

1.1. Indrumare si asistenta direct la sediul organului fiscal: Indrumarea si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal se acorda la sediile organelor fiscale de catre functionari publici specializati in acest domeniu. Numarul contribuabililor care solicita asistenta directa tinde sa se diminueze odata cu dezvoltarea celorlalte servicii, respectiv acordarea de asistenta contribuabililor in scris, prin e-mail si telefonic.

1.2. Indrumare si asistenta in scris: Functionarii din cadrul serviciilor de asistenta ofera indrumare si asistenta contribuabililor in domeniul legislatiei fiscale, la cererea acestora. Avand in vedere necesitatea reducerii costurilor legate de furnizarea acestui serviciu, dezvoltarii cailor de comunicare a contribuabililor cu unitatile fiscale, precum si in vederea cresterii operativitatii, au fost create servicii noi, respectiv acordarea de indrumare si asistenta contribuabililor prin e-mail si telefonic.

1.3. Indrumare si asistenta prin e-mail: Introducerea serviciului de asistenta prin e-mail, in anul 2002, a reprezentat un pas important in modernizarea serviciilor oferite de administratia fiscala. Astfel, prin introducerea acestui serviciu, contribuabilii au posibilitatea de a obtine informatiile fiscale dorite, fara a mai fi nevoiti sa se deplaseze la sediul organului fiscal, economisind astfel timp si bani. Serviciul este furnizat cu titlu gratuit contribuabililor, singura conditie pentru a beneficia de acesta fiind existenta unui calculator conectat la internet. In tendinta actuala de utilizare pe scara larga a Internetului s-a constatat o reducere semnificativa a numarului de contribuabili ce se deplaseaza la sediul organului fiscal.

1.4. Indrumare si asistenta prin telefon: Indrumarea si asistenta contribuabililor in domeniul fiscal se acorda prin telefon, de catre functionarii din cadrul organelor fiscale, inca de la infiintarea acestora. Incepand cu anul 2006, pentru a beneficia de asistenta telefonica, contribuabilii se pot adresa liniilor telefonice alocate in acest scop, astfel: a) Centrului de asistenta a contribuabililor (031.403.91.60); b) serviciilor/birourilor/compartimentelor de indrumare si asistenta din cadrul organelor fiscale. In prezent, call-center-ul este format din o unitate la nivel central la care sunt conectate 5 centre regionale. Apelurile telefonice pot fi redirectionate catre centrele regionale de la nivel central, avand in vedere ca toate sunt conectate la un singur numar de telefon. La nivelul organelor fiscale teritoriale, contribuabilii se pot adresa la diverse numere de telefon distincte de numarul alocat call-center-ului.

1.5. Solutionarea petitiilor primite de la contribuabili este o activitate care se desfasoara din anul 2002, in conformitate cu dispozitiile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.6. Conducerea A.N.A.F. acorda audiente, la solicitarea contribuabililor.

1.7. Solutionarea solicitarilor de informatii formulate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare este o activitate pe care A.N.A.F. o desfasoara inca de la infiintarea institutiei.

1.8. In anul 2012, a fost pus in functiune serviciul TELVERDE Anticoruptie 0800 800 085, cu scopul de a acorda sprijin publicului care considera ca a descoperit sau a fost afectat de acte de coruptie sau alte nereguli in activitatea M.F.P. si a institutiilor subordonate. Acest serviciu este gratuit si destinat primirii apelurilor telefonice si inregistrarii sesizarilor privind nereguli, abateri sau acte de coruptie infaptuite de catre functionari din cadrul Ministerului Finantelor Publice si institutiile subordonate: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor. Pentru orice reclamatie sau neregula in domeniul vamal, functioneaza serviciul gratuit TELVERDE 080 0080 880. A.N.V. gestioneaza in paralel, formularul de plangere pentru nerespectarea Codului de conduita al functionarului public din cadrul autoritatii vamale, disponibil pe pagina de web a autoritatii vamale, precum si posibilitatea contactarii autoritatii, direct pe pagina de web.

1.9. A.N.A.F. gestioneaza, in paralel, si adresa de e-mail privind sesizarile contribuabililor cu privire la serviciile de administrare fiscala (sesizari@anaf.ro).

1.10. Indrumarea si asistenta contribuabililor in domeniul vamal. Conform art. 18 si 19 din Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al Romaniei aprobat prin H.G. nr. 707/2006, orice persoana are dreptul sa solicite autoritatii vamale informatii privind aplicarea reglementarilor vamale. In acest scop, se va adresa biroului vamal la care urmeaza sa fie efectuata operatiunea de vamuire. Daca informatiile se refera la marfuri prezentate la biroul vamal sau la marfuri pentru care au fost efectuate formalitatile vamale, solicitarea se adreseaza direct biroului vamal in a carui evidenta se afla aceste marfuri. In cazul in care informatiile furnizate de biroul vamal nu sunt satisfacatoare, titularul cererii se poate adresa directiei regionale vamale in a carei raza de competenta teritoriala se afla biroul vamal, prezentand si o copie dupa raspunsul primit. In situatia in care solicitantul nu este multumit de informatiile primite, se poate adresa si Autoritatii Nationale a Vamilor, prezentand o copie a raspunsurilor anterior primite.

2. Servicii oferite contribuabililor prin intermediul portalului A.N.A.F.

Informatiile postate pe portalul A.N.A.F. ofera facilitati extinse de informare pentru contribuabili, in domeniul aplicarii legislatiei, indeplinirii obligatiilor fiscale sau comunicarii unor acte administrative, acestea fiind permanent actualizate si sistematizate.

Categoriile de informatii postate pe portal se refera la urmatoarele domenii: – asistenta contribuabili; – stiri, anunturi cu privire la obligatiile fiscale ale contribuabililor; – legislatie fiscala si proiecte de acte normative; – publicatii, ghiduri, intrebari frecvente; – completarea/depunerea on-line a declaratiilor fiscale; – formulare pentru sesizari; – acces in vederea vizualizarii dosarului fiscal; – informatii care ilustreaza transparenta activitatii A.N.A.F.: strategii, rapoarte de activitate etc. Prin extinderea serviciilor on-line, A.N.A.F. vizeaza sa inlocuiasca gradual contactul direct dintre contribuabil si adminsitratia fiscala.

3. Servicii de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Aceasta metoda de depunere a fost introdusa incepand cu anul 2004 si s-a adresat initial numai contribuabililor mari, iar pe masura dezvoltarii capacitatii de servire on-line a contribuabililor, metoda a fost extinsa gradual, incepand cu anul 2007, atat in ceea ce priveste tipul de formulare, cat si categoriile de contribuabili utilizatori. In aprilie 2010, declararea on-line a fost generalizata, cu exceptia unui numar nesemnificativ de tipuri de declaratii (care au frecventa redusa sau privesc un volum redus de contribuabili).

Depunerea declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta este obligatorie in cazul contribuabililor mari si mijlocii si optionala, pentru celelalte categorii de contribuabili, cu exceptia formularului 112, care se depune numai on-line.
In prezent, sunt inregistrate in sistem 200.594 de certificate calificate utilizate pentru depunerea declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pentru 713.210 contribuabili reprezentati.

4. Servicii specializate, furnizate pe categorii de contribuabili

Servicii de asistenta pentru contribuabilii mari Importanta administrarii specializate a marilor contribuabili deriva din faptul ca acestia asigura peste 50% din veniturile colectate de A.N.A.F. In aceste conditii, contribuabilii mari beneficiaza de asistenta si indrumare separata, adaptata specificului lor din iulie 2006, cand a fost infiintata Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili. Servicii de asistenta pentru contribuabilii mijlocii Administrarea specializata s-a diversificat, in aprilie 2007 fiind creata o structura de contribuabili mijlocii in cadrul fiecarui D.G.F.P. judetean si D.G.F.P. Bucuresti. Asistenta furnizata contribuabililor mijlocii este desfasurata de structuri specializate, adaptate acestei categorii de contribuabili. Servicii furnizate persoanelor fizice cu averi mari Incepand cu anul 2012, au fost dezvoltate serviciile pentru contribuabilii cu venituri mari, pentru o mai buna informare a acestora, in scopul cresterii gradului de responsabilizare privind declararea corecta si la timp a veniturilor.

In vederea informarii contribuabililor cu privire la obligatiile fiscale ce le revin, se utilizeaza si notificari amiabile. Astfel, prin transmiterea unei adrese catre contribuabil, acesta este instiintat cu privire la veniturile pe care trebuie sa le declare administratiei, modalitatile si termenele de declarare, sanctiunile aplicabile in cazul nedeclararii. A.N.A.F. a pus in practica un program de cooperare si consultare adresat practicienilor si specialistilor din domeniul impozitului pe venit, prin care sa sprijine imbunatatirea transparentei, a informarii optime in scopul evitarii erorilor, precum si pentru cresterea increderii in administratia fiscala. Programul contine:
• intalniri periodice organizate cu reprezentantii societatilor de consultanta din domeniul fiscal si cu specialistii din domeniu, in scopul discutarii problemelor cu care se confrunta contribuabilii si identificarii in comun de solutii care sa favorizeze atat conformarea cat si eficienta administrativa;
• dezbaterea solutiilor fiscale recomandate in situatii specifice, in special in domenii cheie cu un grad ridicat de complexitate sau in care apar greseli in mod frecvent;
• transmiterea, in mediul gestionat de aceste organizatii, a mesajelor de incurajare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari. Va fi asigurata prezenta on-line a programului de imbunatatire a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari. Pe portalul A.N.A.F. a fost introdusa o pagina dedicata programului de imbunatatire a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari. Acesta pagina web are drept scop consolidarea instruirii persoanelor fizice cu averi mari prin informarea cu privire la programul de crestere a conformarii derulat de administratia fiscala, fie raspunzand unor intrebari, fie prin dezbaterea unor probleme complexe ridicate de acestea. Este, de asemenea, utila si in cazul necesitatilor de informare a reprezentantilor mass-media si publicului.

5. Servicii oferite contribuabililor in domeniul vamal

5.1. Punerea la dispozitia, in mod gratuit, operatorilor economici, de sisteme informatice in vederea declararii electronice a marfurilor la import, export, tranzit;
5.2. Punerea la dispozitia, in mod gratuit, operatorilor economici, de sisteme informatice in vederea declararii electronice a miscarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize si a stocurilor aferente;
5.3. Asigurarea derularii procedurii alternative in cazul indisponibilitatii aplicatiei de urmarire a miscarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize EMCS din cauze imputabile administratiei vamale/fiscale;
5.4. Oferirea de interfete electronice care permit inregistrarea automata a solicitarilor operatorilor economici precum si gestiunea electronica a acestora de catre autoritatea vamala (ex. autorizarea pentru utilizarea vamuirii simplificate, autorizarea pentru utilizarea regimurilor vamale economice si destinatie finala, solicitarea/atribuirea numarului EORI etc.);
5.5. Asigurarea schimbului electronic de date cu statele membre;
5.6. Actualizarea permanenta a sistemelor informatice ale autoritatii vamale in acord cu schimbarile legislative comunitare/nationale;
5.7. Informarea permanenta a operatorilor economici prin intermediul site-ului A.N.V.;
5.8. Asigurarea accesului operatorilor economici la echipamente I.T. instalate la sediile autoritatii vamale, in vederea accesarii site-ului A.N.V. sau a sistemelor informatice vamale;
5.9. Asigurarea serviciilor de decontare electronica a datoriei vamale;
5.10. Instruirea operatorilor economici cu privire la folosirea sistemelor informatice ale autoritatii vamale precum si elaborarea si diseminarea de manuale si instructiuni de lucru cu privire la sistemele informatice;
5.11. Prin compartimentele Help Desk TARIC, Help Desk ICS, Help Desk ECS si Help Desk NCTS specialistii A.N.V. ofera informatii si suport tehnic persoanelor fizice si juridice pe probleme specifice de activitate.
5.12. Asigura functionarea punctului national de contact in domeniul AEO, unde contribuabilii domiciliati in tara sau strainatate, interesati de obtinerea certificatului AEO (C, S sau F) in Romania, pot afla date si informatii asupra continutului dosarului ce se depune la solicitarea certificatului cat si asupra aspectelor tehnice si procedurale ale derularii auditului si eliberarii certificatelor. Datele de contact ale acestui punct se gasesc pe site-ul A.N.V., www.custom.ro, la sectiunea e-customs, fiind pusa la dispozitia contribuabililor adresa de e-mail aeo_ro@customs.ro si un numar de telefon functional in timpul programului normal de lucru.

Puteti consulta strategia in intregime aici.

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close