Propunere pentru reorganizarea si functionarea ANAF

logo-anafAgentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe 12 iulie un proiect de hotarare a Guvernului privind reorganizarea si functionarea institutiei.

In cadrul notei de fundamentare se arata ca restructurarea ANAF a fost anuntata prin Memorandumul cu tema „Programul multianual de modernizare a administratiei fiscale” aprobat de Guvern in 18 aprilie 2012 si constituie o preconditie pentru implementarea „Proiectului de modernizare a administratiei fiscale”, proiect pentru care s-a semnat un acord de imprumut cu Banca Mondiala in valoare de 70 de milioane de euro in data de 8 mai 2013 si care a fost ratificat Legea nr.205 din 9 noiembrie 2012 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 9 iunie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 27 iunie 2011.

Scopul prezentului act normativ il constituie corelarea cadrului actual de organizare si functionare a ANAF cu dispozitiile OUG nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Prin OUG nr. 74/2013 a fost initiat procesul de reorganizare al ANAF, care stabileste cadrul general pentru reorganizarea agentiei in termen de 30 zile, prin hotarare a Guvernului, urmarind in principal:
– fuziunea prin absorbtie si preluarea ANV
– preluarea activitatii GF si desfiintarea acesteia;
– infiintarea unei structuri de antifrauda fiscala in cadul agentiei;
– infiintarea directiilor generale regionale ale finantelor publice.

Prin procesul de reorganizare se urmareste schimbarea cadrului de organizare al institutiei cu mentinerea a 3 paliere ierarhice (aparatul propriu/nivel regional/nivel local), prin crearea nivelului regional, a structurii antifrauda, asigurarea autonomiei Directiei generale a vamilor, implementarea unei noi strategii de resurse umane si simplificarea procesului decizional.

Scopul urmarit prin punerea in aplicare a schimbarilor preconizate este cel de imbunatatire a perfomantei operationale a ANAF, incluzand ANV si diminuarea costului colectarii, in conditiile in care a nivel teritorial se va opera cu 8 structuri in locul celor 42 existente, permitand un management mai bun, dar si economii in procesul de administrare fiscala.

In ceea ce priveste activitatea de la nivelul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se propune reorganizarea si imbunatatirea acesteia, printr-o serie de modificari care sa sustina obiectivele stabilite prin strategii si asumate prin angajamentele cu organismele financiare internationale. Astfel, se propune:
– desfiintarea Corpului de control, activitatea acestuia fiind preluata de catre Directia generala de integritate, in vederea constituirii unei structuri organizatorice unitare care sa desfasoare o activitate in conditii de eficacitate;
– infiintarea Directiei generale antifrauda, structura fara personalitate juridica, cu atributii de prevenire si combatere a actelor si faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala;
– infiintarea Directiei generale a vamilor la nivelul aparatului propriu, care va avea in subordine birouri vamale de frontiera si care va coordona activitatea directiilor regionale vamale. Ca urmare a fuziunii prin absorbtie si reluarea activitatii vamale in cadrul aparatului propriu al ANAF, structura vamala isi pierde personalitatea juridica, activitatea serviciilor suport (resurse umane, economic si administrativ, audit public intern, verificari interne, relatii internationale, juridic) urmand a fi realizata de structurile de profil de la nivelul aparatului propriu al agentiei. O situatie aparte dat fiind sistemul informatic integrat al ANV, precum si constrangerile tehnice si de personal, o constituie preluarea in integralitate al Directiei tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala la aparatul propriu al ANAF, in subordinea Directiei generale tehnologia informatiei;
– preluarea Unitatii de imprimare rapida de la nivelul Directiei generale a finantelor publice a judetului Valcea, care va functiona in cadrul aparatului propriu, la nivel de serviciu, deoarece desfasoara activitati cu arie de competenta nationala;
– alte modificari in sensul: reorganizarii unor directii (generale) de la nivelul aparatului propriu al ANAF in structuri de nivel inferior sau superior, schimbarea subordonarii sau a denumirii acestora.

Functiile suport, precum si calitatea de ordonator tertiar de credite vor fi retrase structurilor judetene, fiind transferate nivelului regional (prin comasarea partiala a functiilor suport si preluarea executiei bugetare, a inventarelor, a arhivelor etc.). Nivelul regional va avea inclusiv un rol de planificare, coordonare si control in raport cu unitatile subordonate din raza sa teritoriala. Totodata, numarul functiilor de conducere se va reduce considerabil. Se are in vedere dublarea posturilor necesare activitatii de control operativ prin infiintarea Directiei generale antifrauda fiscala, precum si intarirea structurilor de administrare in principal in zonele cu activitate economica intensa, fara alocarea de posturi si de resurse bugetare suplimentare, in conformitate cu dispozitiile derogatorii ale art. 1 alin. (2) lit. j) din O.U.G nr. 77/2013 si pct. 4 din subsolul Anexei nr. 2 a actului normativ invocat.

Astfel, activitatea de la nivel teritorial se reorganizeaza in 8 directii generale regionale ale finantelor publice, institutii publice cu personalitate juridica, infiintate prin transformarea a 8 directii generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in care va fi stabilit sediul directiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbtie a celorlalte directii generale judetene ale finantelor publice din aria de competenta.

Orasele in care au sediul directiile generale regionale ale finantelor publice, aria de competenta a acestora, precum si lista directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti care se reorganizeaza ca directii generale regionale ale finantelor publice sunt stabilite in prezentul proiect de act normativ.

Directiile generale regionale ale finantelor publice preiau prin fuziune prin absorbtie directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale, precum si birourile vamale de interior si de frontiera din aria de competenta.

In cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice functioneaza directiile regionale vamale, conduse de un director executiv, aflate in coordonarea metodologica a Directiei generale a vamilor. In subordinea directiilor regionale vamale functioneaza birouri vamale de interior. Directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale se reorganizeaza in birouri vamale de interior si de frontiera.

In subordinea directiilor generale regionale ale finantelor publice sunt prevazute a functiona administratii judetene ale finantelor publicesi pot functiona servicii fiscale (municipale si orasenesti), precum si birouri fiscale comunale. In subordinea Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti va functiona, in plus Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii. iar in cadrul acesteia Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti.

Directiile generale regionale ale finantelor publice sunt conduse, prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de un director general, functionar public, numit prin ordin al presedintelui Agentiei, cu avizul consultativ al ministrului finantelor publice. Acesta va fi ajutat in activitate de directori executivi. Administratiile judetene ale finantelor publice propuse sunt conduse de un sef administratie, ajutat in activitatea sa de sefi administratie adjuncti, functionari publici numiti prin ordin al presedintelui Agentiei.

In actualul proiect de hotarare s-a tinut cont de prevederile Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor, respectiv:
– reducerea posturilor vacante de la nivelul ANAF (aparat propriu si unitati subordonate), conform prevederilor art. 1
din ordonanta;
– incadrarea in prevederile art. 3 din ordonanta, cu privire la stabilirea numarului functiilor de conducere, precum si la cerintele care trebuie indeplinite in stabilirea structurii functionale a institutiei.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close