Comunicarea de informatii in scopul scutirii de taxe vamale

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 504/2013 al Comisiei din 31 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1225/2011 in ceea ce priveste comunicarea de informatii in scopul scutirii de taxe vamale

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale [1],

intrucat:

(1) Potrivit articolului 17 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1225/2011 al Comisiei din 28 noiembrie 2011 pentru articolele 42-52 si articolele 57 si 58 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale [2], statele membre trebuie sa comunice Comisiei informatii legate de admiterea cu scutire de taxe vamale a pieselor de schimb, componentelor, accesoriilor, instrumentelor si echipamentelor care depasesc o anumita valoare sau un anumit pret. Comisia are obligatia de a transmite aceste informatii statelor membre. Articolul 18 din regulamentul de punere in aplicare mentionat prevede ca aceste informatii se examineaza periodic de catre Comitetul Codului vamal.
(2) In conformitate cu articolul 20 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1225/2011, anumite informatii incluse in cererile de admitere cu scutire de taxe vamale a marfurilor importate de catre unitati sau organisme stiintifice stabilite in Uniune sau in numele acestora trebuie comunicate Comisiei de catre statele membre in care a fost depusa cererea.
(3) Aceste obligatii, care dateaza din 1983, nu mai sunt necesare pentru buna gestionare a importurilor cu scutire de taxe vamale. In plus, ele implica o sarcina administrativa inutila, atat pentru statele membre, cat si pentru Comisie. Ca atare, din motive de simplificare a reglementarilor si de rationalitate, dispozitiile corespunzatoare trebuie eliminate sau simplificate.
(4) Prin urmare, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1225/2011 trebuie modificat in consecinta.
(5) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTa PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1225/2011 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Capitolul VII se elimina.
2. Articolul 20 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 20
Autoritatea competenta a statului membru in care se afla unitatea sau organismul destinatar hotaraste direct cu privire la cererile mentionate la articolul 19 in toate cazurile.”
Articolul 2
Prezentul regulament intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 mai 2013.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 324, 10.12.2009, p. 23.
[2] JO L 314, 29.11.2011, p. 20.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close