Modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a INM

In M. Of. nr. 431 din 16 iulie 2013 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 715/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 30^9 se introduce un nou articol, articolul 30^10, cu urmatorul cuprins:
“ART. 30^10
(1) Anterior numirii lor ca judecatori sau procurori stagiari, absolventii Institutului National al Magistraturii sunt verificati sub aspectul indeplinirii cerintei de avea o buna reputatie, in conformitate cu art. 12 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In termen de 10 zile de la sustinerea ultimei probe a examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie depun la Institutul National al Magistraturii urmatoarele documente:
– adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 2 ani din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate;
– certificatul de cazier judiciar;
– declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 2 ani;
– orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii cerintei de buna reputatie.
(3) In vederea verificarii indeplinirii cerintei bunei reputatii, Institutul National al Magistraturii solicita Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului National al Magistraturii, din concursurile de admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii de la alte institutii.
(4) Institutul National al Magistraturii verifica documentele prevazute la alin. (2) si (3). Constituie obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al auditorilor, intocmit pe durata urmarii cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, inclusiv eventualele sanctiuni disciplinare aplicate in aceasta perioada, solutiile privind sesizarile primite cu privire la absolventi, precum si orice alte date relevante.
(5) Rezultatele verificarilor prevazute la alin. (4) se consemneaza in cuprinsul unui raport unic cu privire la toti absolventii, in care se prezinta distinct situatia acelor candidati despre care se contureaza indicii ca nu s-ar bucura de o buna reputatie. Pe baza acestui raport, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste cu privire la indeplinirea cerintei privind buna reputatie. Prevederile art. 27^1 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(6) Absolventii Institutului National al Magistraturii care nu se bucura de o buna reputatie nu pot fi numiti ca judecatori sau procurori stagiari.
(7) Pentru stabilirea cerintei bunei reputatii sunt analizate faptele pentru care absolventilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sanctiuni disciplinare pe durata urmarii cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, faptele pentru care acestora li s-au aplicat sanctiuni de drept penal, precum si faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului National al Magistraturii.
(8) La verificarea cerintei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a condamnarii.
(9) Absolventii Institutului National al Magistraturii care nu au fost numiti judecatori sau procurori stagiari pentru neindeplinirea cerintei de buna reputatie sunt obligati sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare.”
2. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
(1) In cazul in care un auditor de justitie nu promoveaza examenul de absolvire in prima sesiune, acesta are dreptul sa participe la urmatoarea sesiune, organizata pentru urmatoarea promotie de auditori.”
3. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 32
(1) Absolventii Institutului National al Magistraturii care se bucura de buna reputatie sunt numiti de catre Consiliul Superior al Magistraturii in functiile de judecatori sau procurori stagiari, dupa caz, in functie de optiunea exprimata si cu respectarea art. 19 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza mediei generale, calculata cu 3 zecimale, care reprezinta media aritmetica a rezultatelor finale ale fiecarui an de studiu si ale examenului de absolvire a Institutului. La egalitate de medii au prioritate candidatii care au obtinut nota finala mai mare la examenul de absolvire.
(2) In cazul in care exista o imposibilitate obiectiva de a asigura numarul de posturi de judecatori sau procurori stagiari, corespunzator numarului de posturi pentru care au formulat optiuni, auditorii de justitie vor fi numiti in alta functie decat cea pentru care au optat dupa primul an de cursuri in cadrul Institutului National al Magistraturii.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close