Procedura privind supravegherea activitatii CAFR de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit

In M. Of. nr. 500 din 8 august 2013 a fost publicata Decizia nr. 26/2013 a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit.

Din cuprins:
ART. 1
Se adopta Procedura privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. 2
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA
privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit

ART. 1
(1) Autoritatea competenta responsabila pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit in Romania, conform legislatiei in vigoare, este Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR sau Camera).
(2) Activitatile pe care CAFR trebuie sa le desfasoare in vederea autorizarii auditorilor statutari sunt cele prevazute la art. 4 alin. (2) lit. a) – e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr. 90/2008).
(3) Supravegherea activitatii CAFR de autorizare a auditorilor statutari si a firmelor de audit se realizeaza conform prevederilor Procedurii privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar, adoptata prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 3/2013 si conform dispozitiilor prezentei proceduri.
ART. 2
(1) Supravegherea publica a activitatii CAFR de autorizare a auditorilor statutari si a firmelor de audit se realizeaza de catre Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) in baza legislatiei care guverneaza activitatea de audit statutar.
(2) Prin supravegherea activitatii CAFR privind autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit, CSIPPC se asigura ca activitatea CAFR de organizare a etapelor necesare autorizarii respecta prevederile legale nationale si internationale din domeniu.
ART. 3
(1) Desfasurarea activitatilor CAFR in vederea autorizarii se organizeaza de catre Camera conform legislatiei in vigoare, inclusiv reglementarilor din domeniu adoptate de catre aceasta si avizate sau aprobate de catre CSIPPC, dupa caz, conform prevederilor legale.
(2) Etapele necesare autorizarii, conform legislatiei in vigoare, sunt urmatoarele:
a) inscrierea la stagiu a persoanelor fizice care doresc sa devina stagiari in activitatea de audit statutar, conform prevederilor art. 9 din OUG nr. 90/2008;
b) efectuarea stagiului in activitatea de audit statutar, conform prevederilor art. 9 din OUG nr. 90/2008;
c) promovarea examenului de competenta profesionala, conform art. 7 din OUG nr. 90/2008;
d) inscrierea in Registrul public al CAFR, conform art. 14 din OUG nr. 90/2008.
ART. 4
(1) Testul de acces la stagiu se organizeaza de catre CAFR, conform normelor proprii in domeniu, adoptate cu avizul CSIPPC.
(2) CAFR transmite anual catre CSIPPC spre informare tematica cursurilor de pregatire profesionala pentru stagiari, o statistica a numarului de stagiari (pe ani de pregatire practica), precum si tematica si bibliografia testului de acces la stagiu si a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor statutar. CSIPPC poate transmite recomandari catre CAFR cu privire la respectarea in tot sau in parte a legislatiei in vigoare, cu privire la aspectele cuprinse in documentele respective.
ART. 5
(1) In vederea indeplinirii conditiilor de acces la examinarea competentei profesionale, Departamentul monitorizare si investigatii (DMI) urmareste, in principal:
a) indeplinirea conditiei de pregatire teoretica a stagiarilor in activitatea de audit statutar, asa cum a fost aceasta reglementata prin acte specifice ale CAFR; si
b) indeplinirea conditiei de pregatire practica a stagiarilor in activitatea de audit statutar pentru o perioada de cel putin 3 ani, din care cel putin 2 ani cu un indrumator de stagiu aprobat ca auditor statutar sau firma de audit, conform reglementarilor specifice ale CAFR.
(2) Conform deciziei Consiliului superior al CSIPPC privind aria de cuprindere a supravegherii autorizarii auditorilor statutari si firmelor de audit, actiunile prevazute la alin. (1) nu vor include si supravegherea modului de punere in aplicare a reglementarilor CAFR privind pregatirea teoretica sau pregatirea practica a stagiarilor, ci doar regasirea lor in evidentele CAFR care atesta indeplinirea acestor conditii, prin analiza informatiilor continute in Fisa individuala – auditor statutar, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta procedura.
(3) In vederea efectuarii supravegherii prevazute la alin. (1) si (2), CAFR transmite catre CSIPPC hotararea Consiliului CAFR pentru atribuirea calitatii de membru persoanelor fizice care au obtinut calificativul “admis” la examenul de competenta profesionala, impreuna cu Fisa individuala – auditor statutar (anexa nr. 1), care cuprinde informatiile necesare pentru fiecare auditor statutar. Prin aceasta fisa CAFR atesta etapele prin care a trecut o persoana pentru a fi autorizata ca auditor statutar.
ART. 6
(1) CSIPPC supravegheaza organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala, asigurandu-se ca acest examen se desfasoara in conformitate cu standardele educationale emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC), precum si in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5), art. 7 si 8 din OUG nr. 90/2008.
(2) Supravegherea examenului de competenta profesionala se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) CSIPPC analizeaza tematica, bibliografia de examen, precum si detalii tinand de organizarea examenului in vederea concordantei acestora cu reglementarile aplicabile si cu prevederile standardelor educationale ale IFAC. In acest scop, CAFR transmite catre CSIPPC tematica, bibliografia de examen si detaliile de organizare a examenului de competenta profesionala cu cel putin 10 zile inainte de afisarea lor pe site-ul CAFR.
b) Personalul executiv al CSIPPC supravegheaza modul de desfasurare a examenului de competenta profesionala, prin delegare a personalului propriu la sediul CAFR sau la locatia de desfasurare a examenului, dupa caz, avand in vedere informatiile publicate de catre CAFR pe site-ul propriu cu privire la aceste aspecte, precum si procedurile specifice ale CAFR aplicabile, si urmareste:
(i) respectarea conditiilor de inscriere la examen;
(ii) respectarea conditiilor de organizare a examenului;
(iii) corelarea subiectelor date la examen cu tematica si bibliografia de examen aprobata si afisata in scopul examinarii;
(iv) respectarea procedurilor de corectare si afisare a rezultatelor;
(v) respectarea procedurilor privind solutionarea contestatiilor.
c) In baza activitatilor mentionate la art. 5 si in prezentul articol, DMI elaboreaza un raport catre Consiliul superior al CSIPPC, cu propunere de aprobare sau respingere a hotararii Consiliului CAFR pentru atribuirea calitatii de membru persoanelor fizice care au obtinut calificativul “admis” la examenul de competenta profesionala.
(3) Decizia Consiliului superior al CSIPPC se comunica CAFR.
ART. 7
(1) Activitatile pe care CAFR trebuie sa le desfasoare in vederea autorizarii firmelor de audit sunt cele prevazute la art. 5 din OUG nr. 90/2008.
(2) Desfasurarea activitatilor mentionate la alin. (1) se organizeaza de catre Camera, conform legislatiei in vigoare, inclusiv reglementarilor din domeniu adoptate de catre aceasta si avizate sau aprobate de catre CSIPPC, dupa caz, conform prevederilor legale.
(3) In vederea supravegherii de catre CSIPPC a activitatii CAFR privind autorizarea firmelor de audit, se vor desfasura urmatoarele activitati:
a) CAFR transmite anual CSIPPC spre informare statistica cu numarul de firme de audit care s-au autorizat/retras/sanctionat intr-un an.
b) Camera transmite catre CSIPPC hotararea Consiliului CAFR cu privire la aprobarea firmelor de audit, impreuna cu Fisa individuala – firma de audit, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta procedura, care cuprinde informatii necesare autorizarii pentru fiecare firma. Prin aceasta fisa se atesta conditiile indeplinite de firma de audit pentru a fi autorizata.
ART. 8
(1) Supravegherea activitatilor prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b) se exercita pe baza de mandat de catre o echipa formata din minimum 2 reprezentanti ai CSIPPC, din care cel putin unul de la DMI, in baza unei delegatii semnate de catre directorul executiv coordonator al CSIPPC. Numele persoanelor delegate si mandatul acestora se comunica CAFR cu cel putin 5 zile lucratoare anterior zilei stabilite pentru declansarea activitatii de supraveghere.
(2) Mandatul prevazut la alin. (1) contine:
a) obiectul supravegherii;
b) principalele reglementari in baza carora se realizeaza supravegherea;
c) perioada mandatului;
d) componenta echipei;
e) data, ora si locatia de aplicare a procedurii de supraveghere.
(3) Actiunea de supraveghere efectuata de catre reprezentantii CSIPPC se finalizeaza cu intocmirea unui proces-verbal care va contine obligatoriu urmatoarele elemente:
a) principalele reglementari in baza carora s-a efectuat;
b) obiectul supravegherii;
c) perioada si locatia de executare a mandatului;
d) modalitatea de supraveghere si procedurile aplicate de catre CSIPPC, dupa caz;
e) constatarile rezultate;
f) eventualele recomandari formulate;
g) numarul paginilor si numarul exemplarelor intocmite;
h) semnatura persoanelor delegate de catre CSIPPC, respectiv CAFR;
i) data intocmirii procesului-verbal.
ART. 9
(1) Pana la proba contrarie se prezuma buna reputatie a persoanelor fizice sau juridice care urmeaza procesul de autorizare in vederea obtinerii calitatii de membru al CAFR.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica pana la adoptarea de catre CAFR, cu aprobarea CSIPPC, a regulamentului ce include criteriile care definesc buna reputatie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close