Modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat

In M. Of. nr. 497 din 7 august 2013 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 769/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011.

Din cuprins:
ART. I
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 279, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Refuzul de a da curs convocarii sau de a prezenta inscrisurile solicitate de catre organul care ancheteaza constituie o incalcare a indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei disciplinare.”
2. La articolul 281, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Solutia se comunica, in termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevazute la alin. (1), prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin remitere directa, cu luare de semnatura, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a facut plangerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum si, prin adresa de comunicare, presedintelui U.N.B.R.
………………………………………………………………..
(5) In caz de abatere grava, pe baza unui referat motivat, intocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, dupa caz, de consiliul baroului, presedintele U.N.B.R. sau, respectiv, decanul poate solicita comisiei de disciplina competente suspendarea din profesie a avocatului in cauza, in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la ordonanta presedintiala cuprinse in Codul de procedura civila.”
3. La articolul 283, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Procedura de citare in fata instantelor disciplinare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, la sediul profesional principal al avocatului.”
4. La articolul 283, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) nu este posibila, procedura de citare si comunicare se va realiza in conformitate cu regulile privitoare la citarea si comunicarea actelor de procedura cuprinse in Codul de procedura civila.”
5. La articolul 284, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Sedinta instantei disciplinare nu este publica nici in etapa cercetarii procesului, nici in faza dezbaterilor in fond, iar lucrarile sedintei se consemneaza intr-o incheiere.”
6. La articolul 285, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului in cauza la sediul profesional principal al acestuia, baroului in care avocatul este inscris, precum si presedintelui U.N.B.R.
………………………………………………………………..
(4) Contestatia declarata impotriva masurilor luate prin incheiere in conditiile art. 90 alin. (2) din Lege si impotriva deciziei disciplinare are caracter devolutiv si determina controlul de legalitate si de temeinicie a acestora de catre organul competent. Contestatia se depune si se inregistreaza la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R., iar, dupa expirarea termenelor de declarare a contestatiei, se inregistreaza la comisia de disciplina care a pronuntat hotararea, care o va inainta, de indata, impreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare competente.”
7. Articolul 287 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 287
(1) Dispozitiile privind procedura judecarii actiunilor disciplinare prevazute in prezentul statut se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.
(2) Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor disciplinare incepute dupa intrarea in vigoare a acesteia.
(3) Procesele disciplinare in curs de desfasurare sunt supuse dispozitiilor normative in vigoare la data la care au fost incepute.
(4) Inceputul procesului disciplinar este data la care consiliul baroului sau, respectiv, Consiliul U.N.B.R. a decis exercitarea actiunii disciplinare.”
8. In tot cuprinsul capitolului IV subsectiunea a 3-a, termenul “recurs” se inlocuieste cu termenul “contestatie”.
ART. II
Dispozitiile prezentei hotarari au regimul prevazut de art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat.
ART. III
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close