Modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CSSPP

In M. Of. nr. 502 din 8 august 2013 a fost publicata Hotararea ASF nr. 19/2013 privind aprobarea Normei nr. 4/2013 pentru modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 4/2013 pentru modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMA Nr. 4/2013
pentru modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Avand in vedere prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) si d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si alin. (2) si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul normei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“NORMA Nr. 9/2011
privind sistemul de raportare contabila semestriala in domeniul pensiilor private”
2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.”
3. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) Date informative, conform anexei nr. E1.”
4. La articolul 19 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) Date informative, conform anexei nr. E1.”
5. La articolul 21^2 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) Date informative, conform anexei nr. E1.”
6. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
Anexele nr. A1 – A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2 si E1 fac parte integranta din prezenta norma.”
7. Anexele nr. A3 si D3 se abroga.
8. Dupa anexa nr. D3 se introduce o noua anexa, anexa nr. E1, al carei continut este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta norma.
ART. II
Prevederile prezentei norme se aplica incepand cu raportarile contabile aferente semestrului I al anului 2013.
ART. III
Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta norma, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close