Rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

In M. Of. nr. 494 din 5 august 2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013.

Din cuprins:
ART. 1
Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2013, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante.
ART. 2
(1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2013 se diminueaza la venituri cu suma de 663.203 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 461.800 mii lei si diminuarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.125.003 mii lei, iar la cheltuieli se diminueaza cu suma de 663.203 mii lei.
(3) Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2013 se majoreaza la cheltuieli cu suma de 180 mii lei, iar excedentul se diminueaza cu aceeasi suma.
ART. 3
(1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2013 aferent sistemului asigurarilor pentru somaj se majoreaza la venituri cu suma de 185.651 mii lei, prin diminuarea veniturilor curente cu 46.000 mii lei, majorarea sumelor primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari cu suma de 40.000 mii lei si majorarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 191.651 mii lei, la cheltuieli se majoreaza cu suma de 135.938 mii lei, iar deficitul se diminueaza cu suma de 49.713 mii lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se diminueaza la venituri cu suma de 4.000 mii lei, iar cheltuielile se majoreaza cu suma de 33.350 mii lei, excedentul diminuandu-se cu suma de 37.350 mii lei.
ART. 4
Defalcarea influentelor asupra cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe ordonatorii principali de credite ai acestui buget este prevazuta in anexele nr. 1/01, 1/02, 1/03 si 1/04.
ART. 5
Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sa suplimenteze in anexa nr. 2/04 “Bugetul asigurarilor pentru somaj – Sinteza – cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz pe anii 2012 – 2016” la capitolul 68.04 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.17 “Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat” cu suma de 22.848 mii lei si alineatul 51.01.19 “Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” cu suma de 12.152 mii lei.
ART. 6
Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar, nivelul nominal al cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, nivelul nominal al cheltuielilor de personal ale bugetului asigurarilor sociale de stat si plafonul nominal al soldului bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2013 se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante.
ART. 7
(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute de prezenta ordonanta in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul asigurarilor pentru somaj si in anexele la acestea pe anul 2013.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se repartizeaza sumele retinute in proportie de 10% in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Ordonatorii principali de credite, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.
ART. 8
Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 si 2*) fac parte integranta din prezenta ordonanta.
————
*) Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03, 1/04 si 2 sunt reproduse in facsimil.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close