Rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

In M. Of. nr. 493 din 5 august 2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.

Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Bugetul de stat pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 si nr. 106 bis din 22 februarie 2013, se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
ART. 2
(1) Influentele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2013, detaliate pe capitole si subcapitole, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2013 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2013 se diminueaza la venituri cu suma de 1.909,3 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 704,7 milioane lei, iar deficitul se majoreaza cu suma de 1.204,6 milioane lei.
ART. 3
(1) Se autorizeaza Senatul Romaniei sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/02/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – 2016 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii”, cu suma de 30 mii lei.
(2) Se autorizeaza Senatul Romaniei in anexa nr. 3/02/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, sa redistribuie suma de 25 mii lei, credite bugetare si credite de angajament neutilizate, de la fisa cod obiectiv 10 “Palatul Parlamentului – Senat” la fisa cod 02 “Dotari independente”, alineatul 71.01.02 “Masini, echipamente si mijloace de transport”.
ART. 4
(1) Se autorizeaza Camera Deputatilor sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/03/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – 2016 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii”, cu suma de 1.850 mii lei.
(2) Numarul de posturi finantate in anul 2013 pentru Camera Deputatilor se modifica dupa cum urmeaza:
a) in anexa nr. 3/03/06 “Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat pe anii 2012 – 2013”, la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, numarul maxim de posturi se diminueaza cu 10, respectiv de la 1.905 la 1.895;
b) in anexa nr. 3/03/14 “Numarul maxim de posturi finantate din venituri proprii pe anii 2012 – 2013”, la capitolul 51.10 “Autoritati publice si actiuni externe”, numarul maxim de posturi se majoreaza cu 10, respectiv de la 100 la 110.
(3) Se autorizeaza Camera Deputatilor sa introduca anexa nr. 03/03/23 “Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare” cu creditele bugetare prevazute in bugetul de stat la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” si sa introduca credite de angajament in suma de 7.183 mii lei.
ART. 5
Se autorizeaza Curtea de Conturi in anexa nr. 3/07/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, sa diminueze cu suma de 260 mii lei fisa cod obiectiv 1021 “Sediul Camerei de Conturi Dolj” si sa majoreze cu suma de 160 mii lei fisa cod 02 “dotari independente”, alineatul 71.01.03 “Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” si fisa cod 05 “Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, alineatul 71.01.30 “Alte active fixe” cu suma de 100 mii lei.
ART. 6
(1) Se autorizeaza Consiliul Concurentei, in anexa nr. 3/08/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alienate pe anii 2013 – 2016 – sume alocate din bugetul de stat”, la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)”, sa introduca alineatul 56.01.01 “Finantare nationala” cu suma de 1.009 mii lei prin diminuarea corespunzatoare de la alineatul 56.01.02 “Finantare externa nerambursabila”.
(2) Se autorizeaza Consiliul Concurentei sa introduca in anexa nr. 3/08/23 “Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare” modificarile prevazute la alin. (1) si sa efectueze urmatoarele modificari de credite de angajament:
a) suplimentarea alineatului 56.01.01 “Finantare nationala” cu suma de 1.175 mii lei si a alineatului 56.01.03 “Cheltuieli neeligibile” cu suma de 230 mii lei;
b) diminuarea alineatului 56.01.02 “Finantare externa nerambursabila” cu suma de 216 mii lei.
ART. 7
Din bugetul aprobat pe anul 2013 Secretariatului General al Guvernului, capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, se aloca Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii straine suma de 12.000 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii”.
ART. 8
Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului sa introduca in anexa nr. 3/13/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii” la fisa cod 1 “Achizitii de imobile”, la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, pentru achizitia unui imobil de catre Secretariatul de Stat pentru Culte cu incadrarea in creditele bugetare aprobate la acest capitol de cheltuieli.
ART. 9
Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului, in anexa nr. 3/13/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 84.01 “Transporturi”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 55.01.12 “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”, sa efectueze modificari in coloana “Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2011”, la fisele cod obiectiv 415 “Autostrada Brasov – Cluj – Bors”, cod obiectiv 353 “Autostrada Bucuresti – Brasov”, cod obiectiv 361 “Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 – 17+100 si centura rutiera in zona de nord a mun. Bucuresti”, cod obiectiv 349 “Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 – 17+100 si centura rutiera in zona de nord a mun. Bucuresti – OB.7” si cod obiectiv 352 “Sporire capacitate de circulatie pe centura Ploiesti Vest km 0+000 – 12+850”.
ART. 10
In bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, influenta suplimentara de 61.000 mii lei se aloca la fisa cod obiectiv 412 “Autostrada Cernavoda – Constanta”.
ART. 11
Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe ca in anexa nr. 3/1401/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2013 – 2016 – sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” sa efectueze urmatoarele modificari:
a) sa introduca capitolul 37.10 “Transferuri voluntare, altele decat subventiile”, subcapitolul 37.10.01 “Donatii si sponsorizari”, cu suma de 30 mii lei;
b) sa suplimenteze cu suma de 30 mii lei capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”;
c) sa introduca titlul 59 “Alte cheltuieli” si articolul 59.07 “Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora”, la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, cu suma de 40 mii lei, prin diminuarea corespunzatoare a titlului 20 “Bunuri si servicii”.
ART. 12
Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa majoreze veniturile proprii cuprinse in anexa nr. 3/15/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 38.454 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri” subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri” si sa efectueze cheltuieli suplimentare la acest capitol cu disponibilul din anii precedenti.
ART. 13
Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in anexa nr. 3/15/23 “Fisa Proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare” sa suplimenteze cu suma de 44.394 mii lei creditele de angajament.
ART. 14
Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ca in anexa nr. 3/15/23 “Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare” sa modifice denumirea proiectului cod 1610 “Unificarea administrativ-teritoriala o solutie pentru Romania UCRAP” cu “Reforma administrativ-teritoriala, eficienta in administratia locala din Romania”.
ART. 15
Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa majoreze in anexa nr. 3/15/24 “Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare” creditele de angajament cu suma de 5.364 mii lei.
ART. 16
Se autorizeaza Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa majoreze in anexa nr. 3/15/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare” creditele de angajament cu suma de 10.346 mii lei la articolul 56.02 “Fondul Social European”.
ART. 17
(1) Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe anul 2013 la capitolul 80.01 “Actiuni generale economice, comerciale si de munca”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 188 mii lei se vireaza Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea acoperirii sumelor utilizate de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a platii Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241303317 din data de 27 martie 2013.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vireaza suma de 188 mii lei in contul RO40TREZ99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala si gestionat de Autoritatea de Certificare si Plata, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
(3) Suma de 188 mii lei virata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice se utilizeaza pentru continuarea finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale si de coeziune.
ART. 18
In bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la capitolul 70.01 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 71 “Active nefinanciare”, este cuprinsa si suma de 115.408 mii lei, suma ce poate fi utilizata pentru inchiderea proiectelor derulate prin Programul national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 19
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca anexa nr. 3/16/24 “Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare”, cu suma de 222 mii lei, credite bugetare si credite de angajament, pentru Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, operator de program pentru Programul “RO10 – Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, in cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca pentru Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, operator de program in cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 – 2014, Programul “RO10 – Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale”, in anexa nr. 3/16/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare”.
ART. 20
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, in anexa nr. 3/16/27 “Fisa programului”, la programul 541 “Administrarea finantelor publice”, capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, sa suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.500 mii lei, pentru demararea contractelor aferente implementarii sistemului ForExeBug.
ART. 21
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in anexa nr. 3/16/29 “Fisa obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, alineatul 71.01.01 “Constructii”, fisa obiectivului de investitii nou “Reabilitare si amenajare sediu DRAOV Bucuresti”, cu suma de 2.000 mii lei, fisa obiectivului de investitii in continuare “Extindere la sediul Directiei Generale a Finantelor Publice Arges” cu suma de 700 mii lei, fisa cod obiectiv 30 “Modernizare birou vamal Stanca Costesti (Modernizare PCTF Stanca Costesti)” cu suma de 250 mii lei, fisa cod obiectiv 32 “Amenajare si extindere sediu birou vamal Sulina” cu suma de 150 mii lei, sume ce se asigura prin redistribuire in cadrul bugetului aprobat, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la titlul 71 “Active nefinanciare”.
ART. 22
Creditele bugetare aprobate suplimentar la Ministerul Finantelor Publice, capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, sunt aferente Unitatii de evaluare a investitiilor publice.
ART. 23
(1) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/17/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2013 – 2016 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 976 mii lei, astfel: la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni si inchirieri” cu suma de 176 mii lei si la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si alte activitati” cu suma de 800 mii lei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa introduca in anexa nr. 3/1702/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2013 – 2016 – sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:
a) la venituri, suplimentarea cu suma de 698 mii lei la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni si inchirieri”;
b) la venituri, suplimentarea cu suma de 4.351 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari de servicii”;
c) la venituri, suplimentarea cu suma de 1.886 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”;
d) la venituri, suplimentarea cu suma de 2 mii lei la capitolul 42.10 “Subventii de la bugetul de stat”, subcapitolul 42.10.39 “Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare”;
e) la venituri, suplimentarea cu suma de 96.330 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;
f) la venituri, suplimentarea cu suma de 107 mii lei la capitolul 45.10 “Sume primite de la U.E./alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, dupa cum urmeaza: introducerea subcapitolului 45.10.01 “Fondul European de Dezvoltare Regionala” cu suma de 270 mii lei si diminuarea cu suma de 163 mii lei la subcapitolul 45.10.02 “Fondul Social European”;
g) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 103.374 mii lei la capitolul 61.10 “Ordine publica si siguranta nationala”, dupa cum urmeaza: suplimentarea cu suma de 22.749 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, suplimentarea cu suma de 60.657 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii”, suplimentarea cu suma de 21.200 mii lei la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, introducerea titlului 55 “Alte transferuri” cu suma de 23 mii lei, suplimentarea titlului 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” cu suma de 2.109 mii lei si diminuarea cu suma de 3.364 mii lei la titlul 71 “Active nefinanciare”.
ART. 24
Se autorizeaza Ministerul Justitiei in anexa nr. 3/17/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, sa diminueze cu suma de 735 mii lei fisa cod obiectiv 55 “Palatul de Justitie Prahova”, cu suma de 57 mii lei fisa cod obiectiv 66 “Sediu Judecatorie Zarnesti”, cu suma de 200 mii lei fisa cod obiectiv 72 “Extindere sediu Tribunal Calarasi”, cu suma de 1.500 mii lei fisa cod obiectiv 796 “Extindere Palat de Justitie Satu Mare”, cu suma de 1.008 mii lei fisa cod obiectiv 2 “Dotari independente”, cu suma de 223 mii lei fisa cod obiectiv 5 “Alte cheltuieli de investitii” si sa majoreze cu suma de 349 mii lei fisa cod obiectiv 4 “Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile”, precum si la fisa cod obiectiv 5 “Alte cheltuieli de investitii” cu suma de 1.000 mii lei alineatul 71.01.01 “Constructii” si cu suma 2.374 mii lei articolul 71.03 “Reparatii capitale aferente activelor fixe”.
ART. 25
(1) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa introduca in anexa nr. 3/18/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” urmatoarele modificari:
a) suplimentarea la capitolul 16.10 “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”, subcapitolul 16.10.03 “Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de functionare” cu suma de 68.849 mii lei;
b) suplimentarea la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni si inchirieri” cu suma de 960 mii lei;
c) diminuarea la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, cu suma de 8.239 mii lei, din care: suplimentarea la subcapitolul 33.10.05 “Taxe si alte venituri in invatamant” cu suma de 785 mii lei, diminuarea la subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii” cu suma de 7.199 mii lei, diminuarea la subcapitolul 33.10.20 “Venituri din cercetare” cu suma de 1.805 mii lei si diminuarea la subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si alte activitati” cu suma de 20 mii lei;
d) suplimentarea la capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.01 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice” cu suma de 17.598 mii lei;
e) introducerea la capitolul 45.10 “Sume primite de la U.E./alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari” a subcapitolului 45.10.16 “Alte facilitati si instrumente postaderare” cu suma de 23 mii lei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa introduca in anexa nr. 3/18/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” la capitolul 65.10 “Invatamant”, subcapitolul 65.10.04 “Invatamant secundar”, paragraful 65.10.04.02 “Invatamant secundar superior”.
ART. 26
Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze in anexa nr. 3/1809/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2013 – 2016 – sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:
a) la venituri, diminuarea cu suma de 946 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10 09 “Subventii pentru institutii publice”;
b) la cheltuieli, majorarea cu suma de 565 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, diminuarea cu suma de 1.961 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii” si majorarea cu suma de 450 mii lei la titlul 70 “Cheltuieli de capital”.
ART. 27
Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale, in anexa nr. 3/18/27 “Fisa programului”, la programul 42 “Forte aeriene”, capitolul 60.01 “Aparare nationala”, titlul 71 “Active nefinanciare”, sa suplimenteze creditele de angajament cu suma de 546.077 mii lei, pentru demararea contractelor aferente realizarii capabilitatii operationale aeriene cuprinse in Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului “Avion multirol al Fortelor Aeriene”. In mod corespunzator se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa suplimenteze creditele de angajament in anexa nr. 3/18/29 “Fisa obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii”, pozitia C “Alte cheltuieli de investitii”, categoria e) “Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, la capitolul 60.01 “Aparare nationala”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 30 “Alte active fixe”.
ART. 28
(1) In bugetul Ministerului Apararii Nationale pe anul 2013, la capitolul 60.01 “Aparare”, titlul 71 “Active nefinanciare”, este cuprinsa si suma de 13.500 mii lei, care va fi utilizata exclusiv pentru plata obligatiilor pe anul 2013, aferente contractului de leasing ce va fi incheiat de minister pentru achizitionarea unei aeronave destinate si utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale.
(2) Plata sumelor datorate conform contractului de leasing prevazut la alin. (1), cheltuielile aferente organizarii, pregatirii si executarii zborurilor speciale, precum si cele aferente activitatilor de intretinere, mentinere in stare de aeronavigabilitate a aeronavei se asigura din bugetul aprobat Ministerului Apararii Nationale.
ART. 29
(1) In bugetul Ministerului Apararii Nationale este cuprinsa si suma de 118.000 mii lei, la capitolul 60.01 “Aparare”, titlul 71 “Active nefinanciare”, care va fi utilizata exclusiv pentru achitarea obligatiilor de plata catre Compania Nationala “Romtehnica” – S.A., reprezentand contravaloarea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala “Romtehnica” – S.A. pana la data de 31 decembrie 2013.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) urmeaza a fi virate de catre Ministerul Apararii Nationale in conturile Companiei Nationale “Romtehnica” – S.A., care efectueaza plata obligatiilor catre bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor respective.
ART. 30
Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa diminueze in anexa nr. 3/18/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2013 – 2016 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 94 mii lei.
ART. 31
Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne sa redistribuie, in anexa nr. 3/19/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – sume alocate in bugetul de stat”, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, de la alineatul 51.01.52 “Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazare” la alineatul 51.01.10 “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, suma de 196 mii lei.
ART. 32
Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne sa diminueze in anexa nr. 3/19/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2013 – 2016 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 215 mii lei.
ART. 33
Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne sa introduca in anexa nr. 3/19/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” urmatoarele modificari:
a) suplimentarea cu suma de 7.149 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii”;
b) suplimentarea cu suma de 42 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.05 “Taxe si alte venituri in invatamant”.
ART. 34
Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne in anexa nr. 3/19/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, capitolul 65.01 “Invatamant” sa introduca fisa obiectivului de investitii nou “Modernizare retea electrica de distributie la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publica”, cu suma de 257 mii lei, asigurata prin redistribuire in cadrul bugetului aprobat.
ART. 35
(1) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Interne sa introduca in bugetul pe anul 2013 anexa nr. 3/1910/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2013” pentru Ansamblul Artistic “Ciocarlia”.
(2) Cheltuielile curente si de capital ale Ansamblului Artistic “Ciocarlia” sunt de 500 mii lei si se asigura din venituri proprii in suma de 50 mii lei, de la capitolul 33.10 “Venituri din prestari de servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.19 “Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive” si in completare din subventii in suma de 450 mii lei, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, de la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”.
ART. 36
In bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, la capitolul 61.06 “Ordine publica si siguranta nationala”, titlul 71 “Active nefinanciare”, este cuprinsa si suma de 116.280 mii lei care va fi utilizata exclusiv pentru activitatile restante ce fac obiectul Primei Anexe Detaliate Extinse (PADEX) a contractului cu EADS Deutschland GmbH.
ART. 37
Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in anexa nr. 3/20/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, sa diminueze alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 12.000 mii lei, sa suplimenteze cu suma de 8.800 mii lei alineatul 51.01.31 “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social” si sa diminueze cu suma de 979 mii lei alineatul 51.02.31 “Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national”.
ART. 38
Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2013 la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, suma de 14.671 mii lei se utilizeaza pentru reintregirea contului Fondului European pentru Pescuit, in contul sumelor platite necuvenit beneficiarilor masurii “Plati compensatorii pentru proiectele sit Natura 2000” din cadrul Programului operational de pescuit 2007 – 2013, finantat din Fondul European de Pescuit.
ART. 39
Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa efectueze pe tot parcursul anului virari de credite de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice” in vederea asigurarii sumelor necesare cheltuielilor directe efectuate in vederea implementarii masurii 511 “Asistenta tehnica” de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Influentele in structura creditelor bugetare rezultate in baza virarilor de credite vor fi evidentiate in structura cheltuielilor aprobate Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.04 “Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)”, alineatul 56.04.01 “Finantarea nationala” si alineatul 56.04.02 “Finantarea externa nerambursabila”.
ART. 40
Se autorizeaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice sa introduca in anexa nr. 3/23/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati”, cu suma de 1.243 mii lei.
ART. 41
Se autorizeaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice sa majoreze in anul 2013 creditele de angajament aferente Programului operational sectorial Mediu (POS Mediu) prevazut in anexa nr. 3/23/25 “Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare”, astfel:
a) Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) cu suma de 1.488.591 mii lei, din care finantare din FEN postaderare cu suma de 1.142.084 mii lei si contributie publica nationala totala cu suma de 346.507 mii lei;
b) Fondul de Coeziune (FC) cu suma de 4.291.354 mii lei, din care finantare din FEN postaderare cu suma de 3.400.000 mii lei si contributie publica nationala totala cu suma de 891.354 mii lei.
ART. 42
In bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, la capitolul 70.01 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, titlul 71 “Active nefinanciare”, este cuprinsa si suma de 50.000 mii lei, suma ce poate fi utilizata pentru inchiderea proiectelor derulate prin Programul national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 43
(1) In bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la titlul 72 “Active financiare”, alineatul 72.01.01 “Participarea la capitalul social al societatilor comerciale”, este cuprinsa suma de 400.000 mii lei, care se aloca pentru majorarea capitalului social al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” – S.A.
(2) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori “C.F.R. Calatori” – S.A. utilizeaza suma prevazuta la alin. (1) pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii catre Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.
(3) Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. utilizeaza sumele primite conform alin. (2) pentru achitarea obligatiilor catre bugetul general consolidat al statului.
ART. 44
(1) Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013 la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 2.978 mii lei se vireaza Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea acoperirii sumelor utilizate partial de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a platii partiale a Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241301541 din data de 21 februarie 2013.
(2) Ministerul Transporturilor vireaza suma de 2.978 mii lei in contul RO40TREZ99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativa Centrala si gestionat de Autoritatea de certificare si plata, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
(3) Suma de 2.978 mii lei virata de catre Ministerul Transporturilor se utilizeaza pentru continuarea finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale si de coeziune.
ART. 45
Se autorizeaza Ministerul Transporturilor ca in anexa nr. 3/24/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 84.01 “Transporturi”, sa diminueze titlul 40 “Subventii”, articolul 40.30 “Alte subventii” cu suma de 38 mii lei si sa suplimenteze cu aceeasi suma titlul 72 “Active financiare”, alineatul 72.01.01 “Participarea la capitalul social al societatilor comerciale”.
ART. 46
(1) Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale, din creditele aprobate pe anul 2013, la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, sa asigure prin Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO plata sumei de 123 mii lei aferente debitului stabilit prin Raportul de audit al UNESCO Paris din anul 2006, reprezentand cheltuieli neeligibile aferente unor programe.
(2) Ministerul Educatiei Nationale, prin Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO, va intreprinde masurile legale pentru recuperarea debitului in suma de 123 mii lei de la persoanele raspunzatoare de crearea acestuia, suma ce va fi virata la bugetul de stat.
ART. 47
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, subventiile acordate de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania se asigura prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, de la capitolul 53.01 “Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, in suma de 2.500 mii lei.
(2) Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale sa introduca in bugetul sau anexa nr. 3/2541/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2013 – 2016” pentru Academia Oamenilor de Stiinta din Romania si anexa nr. 3/2531/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anul 2013 – 2016” pentru Academia de Stiinte Tehnice din Romania.
(3) Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale sa introduca titlul 72 “Active financiare” in anexa nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2013 – 2016 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”.
ART. 48
Se autorizeaza Ministerul Educatiei Nationale, in anexa nr. 3/25/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, capitolul 65 “Invatamant”, sa introduca fisa obiectivului de investitii nou “Spatii de educatie si cercetare – Academia de Studii Economice din Bucuresti, Piata Romana nr. 7, sectorul 1, Bucuresti”, cu suma de 1.650 mii lei, din care 650 mii lei de la bugetul de stat, asigurata prin redistribuire in cadrul bugetului aprobat, si 1.000 mii lei din veniturile proprii ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
ART. 49
(1) Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa introduca la capitolul 66.01 “Sanatate”, titlul 10 “Cheltuieli de personal” alineatul 10.02.01 “Tichete de masa” cu suma de 16.377 mii lei prin diminuarea cu aceeasi suma a alineatului 10.01.11 “Fond aferent platii cu ora”.
(2) Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa majoreze creditele de angajament aprobate pe anul 2013 in programele cuprinse in anexa nr. 3/26/26 “Sinteza finantarii programelor”, cu suma de 72.000 mii lei.
ART. 50
Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investitii “Spitalul Municipal Bacau” din subordinea Autoritatii de Sanatate Publica a Judetului Bacau in subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacau si continuarea investitiei la obiectivul “Spitalul Municipal Bacau”, aprobata cu modificari prin Legea nr. 338/2007, se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa aloce in anul 2013 transferuri catre bugetele locale pentru finantarea obiectivului de investitii “Spitalul Municipal Bacau” din creditele bugetare aprobate la capitolul 66.01 “Sanatate”.
ART. 51
Se autorizeaza Ministerul Sanatatii, in anexa nr. 3/26/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 66.01 “Sanatate”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Constructii”, sa introduca fisa cod obiectiv 1 “Achizitii imobile” cu suma de 2.300 mii lei, asigurata prin redistribuire in cadrul bugetului aprobat la titlul 71 “Active nefinanciare”.
ART. 52
Se autorizeaza Ministerul pentru Societatea Informationala sa suplimenteze, in anexa nr. 3/28/23 “Fisa Proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare”, creditele de angajament aferente programului cod 4993 “Sistemul Informatic Integrat de emitere a actelor de stare civila (SIIEASC)” cu suma de 152.912 mii lei la capitolul 85.01 “Comunicatii”.
ART. 53
Prin derogare de la prevederile art. 51 lit. b) si c) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul pentru Societatea Informationala, in anul 2013, sa incheie contracte de consultanta in limita sumei de 2.000 mii lei pentru privatizarea Societatii Comerciale “Romtelecom” – S.A. si sa efectueze plati de la capitolul 85.01 “Comunicatii”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, in limita sumei de 1.000 mii lei.
ART. 54
Se autorizeaza Ministerul Public sa efectueze redistribuiri de credite bugetare in cadrul bugetului aprobat pe anul 2013, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, intre ordonatorii secundari de credite, cu incadrarea in sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
ART. 55
Se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii sa diminueze in anexa nr. 3/31/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2013 – 2016 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 25 mii lei.
ART. 56
Se autorizeaza Serviciul de Informatii Externe sa diminueze in anexa nr. 3/32/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2013 – 2016 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 3 mii lei.
ART. 57
Se autorizeaza Serviciul de Protectie si Paza sa diminueze in anexa nr. 3/33/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2013 – 2016 – sumele alocate din bugetul de stat”, la capitolul 68.01 “Asigurari si asistenta sociala”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.26 “Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” cu suma de 1 mii lei.
ART. 58
Se autorizeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa efectueze redistribuiri de credite bugetare, intre toate titlurile de cheltuieli, cu exceptia majorarii cheltuielilor de personal, precum si in anexele la bugetul acesteia, cu incadrarea in totalul creditelor bugetare aprobate pentru anul 2013.
ART. 59
Se autorizeaza Agentia Nationala de Presa “AGERPRES” sa efectueze in anexa nr. 3/43/15 “Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2013 – 2016” in cadrul capitolului 67.10 “Cultura, recreere si religie” redistribuirea sumei de 290 mii lei de la titlul 10 “Cheltuieli de personal” la titlul 20 “Bunuri si servicii”.
ART. 60
Se autorizeaza Institutul Cultural Roman sa introduca in anexa nr. 3/4401/16 “Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2013 – 2016 – sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:
a) la venituri, diminuarea cu suma de 2.248 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;
b) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 2.248 mii lei la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, din care: la titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 1.725 mii lei si la titlul 59 “Alte cheltuieli” cu suma de 523 mii lei.
ART. 61
Se autorizeaza Consiliul Superior al Magistraturii sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/47/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2013 – 2016 – sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestari servicii si alte activitati” cu suma de 4.700 mii lei.
ART. 62
(1) Creditele bugetare aprobate pentru anul 2013 in bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale, la capitolul 55.01 “Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, titlul 30 “Dobanzi”, alineatul 30.01.01 “Dobanzi aferente datoriei publice interne directe”, se majoreaza cu suma de 347,9 milioane lei, reprezentand prima aferenta titlurilor de stat emise pe piata interna incasata pana la 30 iunie 2013, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, concomitent cu inregistrarea creditelor bugetare negative in suma de -347,9 milioane lei la alineatul 30.01.03 “Prime la emisiunea titlurilor de stat”.
(2) Cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piata interna si externa incasate dupa data de 30 iunie 2013 si pana la sfarsitul anului se majoreaza creditele bugetare prevazute pentru alineatul 30.01.01 “Dobanzi aferente datoriei publice interne directe” concomitent cu inregistrarea creditelor bugetare negative la nivelul primelor astfel incasate la alineatul 30.01.03 “Prime la emisiunea titlurilor de stat” sau la alineatul 30.02.04 “Prime la emisiunea titlurilor de stat”, dupa caz, astfel incat creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 “Dobanzi” sa nu depaseasca programul aprobat pentru acest an.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale determinate de prevederile alin. (1) si (2).
ART. 63
(1) In bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni Generale aprobat pe anul 2013, in anexa nr. 3/65/27 “Fisa Programului”, la Programul “Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor pentru investitii”, cod 721, la sectiunea DESCRIERE, sintagma “Prezentul program cumuleaza cele sase scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008 si H.G. nr. 797/2012” se inlocuieste cu “Prezentul program cumuleaza cele sapte scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 797/2012 si H.G. nr. 274/2013”.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice – Actiuni Generale, in anexa nr. 3/65/27 “Fisa Programului”, la programul cod 721 “Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor pentru investitii”, capitolul 80.01 “Actiuni generale, economice, comerciale si de munca”, titlul 55 “Alte transferuri”, sa diminueze creditele de angajament de la suma de 4.171.401 mii lei la suma de 2.000.000 mii lei.
ART. 64
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor pe anul 2013 se majoreaza cu suma de 1.012.476 mii lei si se aloca astfel:
a) suma de 6.476 mii lei se aloca judetului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare, aprobata prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea restantelor si rambursarea platii scadente la imprumutul extern, contractat pentru realizarea Programului “Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava”, astfel: municipiului Campulung Moldovenesc suma de 2.243 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.714 mii lei, orasului Gura Humorului suma de 2.098 mii lei si orasului Siret suma de 421 mii lei;
b) suma de 4.000 mii lei se aloca judetului Constanta, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru finantarea cheltuielilor aferente functionarii serviciilor publice de salvare acvatica – salvamar si a posturilor de prim ajutor in sezonul 2013 pe plajele cu destinatie turistica, astfel: municipiul Constanta – pentru statiunile Constanta si Mamaia – suma de 1.394 mii lei, municipiul Mangalia – pentru statiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn si Mangalia – suma de 788 mii lei, orasul Eforie – pentru statiunile Eforie Nord si Eforie Sud – suma de 727 mii lei, orasul Navodari – pentru statiunea Navodari – suma de 485 mii lei, comuna Costinesti – pentru statiunea Costinesti – suma de 303 mii lei, comuna Limanu – pentru statiunile 2 Mai si Vama Veche – suma de 303 mii lei;
c) suma de 2.000 mii lei se aloca bugetului propriu al judetului Dambovita pentru finalizarea investitiei “Hangar Aeronava C-130 Hercules” in cazarma 546 Otopeni;
d) 1.000.000 mii lei se aloca, pe judete si municipiul Bucuresti, in scopul achitarii platilor restante inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv a institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale la data de 31 iulie 2013, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari ori fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(2) In intelesul prezentei ordonante, platile restante inregistrate in contabilitatea institutiilor publice finantate partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sunt numai platile restante aferente cheltuielilor care pot fi finantate din bugetele locale.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, repartizarea pe judete si municipiul Bucuresti a sumei prevazute la alin. (1) lit. d) se face in scopul achitarii platilor restante inregistrate in contabilitatea unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, rezultate din relatii cu furnizorii de bunuri, servicii si lucrari ori fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(4) Suma repartizata potrivit alin. (1) lit. d) va fi utilizata exclusiv pentru:
a) stingerea obligatiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
b) stingerea obligatiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.
(5) In scopul alocarii sumelor prevazute la alin. (1) lit. d), unitatile administrativ-teritoriale pot depune pana la data de 31 octombrie 2013 la directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti cereri scrise, insotite de urmatoarele documente:
a) situatia obligatiilor de plata restante catre furnizorii de bunuri, servicii si lucrari si catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor alin. (4) lit. a) si b), dupa caz;
b) certificatele de atestare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari prevazuti la alin. (4) lit. a) si b), dupa caz, emise de organele fiscale;
c) acorduri incheiate intre unitatile administrativ-teritoriale si furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv pentru furnizorii institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, denumite in continuare acorduri, corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala prevazute la lit. b). Prin aceste acorduri, furnizorii de bunuri, servicii si lucrari confirma faptul ca sunt de acord cu stingerea obligatiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol;
d) cerere privind introducerea unui control de tip preventiv, organizat si exercitat de Ministerul Finantelor Publice, prin structurile descentralizate, asupra operatiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate in vederea utilizarii sumelor alocate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d) aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/ administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti analizeaza cererile in termen de maximum doua zile lucratoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectarii prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se incadreaza in prevederile prezentului articol, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti intocmesc/intocmeste o situatie centralizatoare care contine suma necesara a fi repartizata unitatilor administrativ-teritoriale.
(7) In prima zi lucratoare de la intocmirea situatiei centralizatoare, directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti transmit/transmite o cerere Ministerului Finantelor Publice prin care solicita repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013, corespunzatoare sumei totale care face obiectul situatiei centralizatoare. Suma din cerere se diminueaza cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare si nevirate in contul unitatilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).
(8) Ministerul Finantelor Publice inregistreaza cererile in ordinea primirii acestora si repartizeaza sumele solicitate, pe fiecare judet/municipiul Bucuresti, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea acestora, in limita sumei prevazute la alin. (1) lit. d).
(9) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) in volumul si in structura bugetului de stat pe anul 2013, pe care le comunica directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.
(10) Ministerul Finantelor Publice restituie cu adresa directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiilor judetene ale finantelor publice/Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti cererile prevazute la alin. (8) pentru care, din sumele prevazute la alin. (1) lit. d), nu mai exista sume de repartizat.
(11) Certificatele de atestare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari se solicita organelor fiscale de catre unitatile administrativ-teritoriale, se elibereaza in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea solicitarii, fara a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente in evidenta pe platitor a organului fiscal competent, si cuprind creantele fiscale restante, exigibile, existente in sold la data solicitarii.
(12) Sumele destinate achitarii obligatiilor de plata restante care fac obiectul cererilor scrise prevazute la alin. (5) nu pot fi mai mari decat obligatiile de plata si obligatiile fiscale restante prevazute la alin. (4) lit. a) si b) pentru stingerea carora acestea utilizeaza rezultate din certificatele de atestare fiscala.
(13) Directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti au/are obligatia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 comunicate de Ministerul Finantelor Publice, pe unitati administrativ-teritoriale, in termen de o zi lucratoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unitati administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/sefului administratiei judetene a finantelor publice/directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti. Sumele ce se repartizeaza unitatilor administrativ-teritoriale sunt cele inscrise in cererile pentru care Ministerul Finantelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).
(14) In termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv institutiile din subordine, dupa caz, au obligatia de a prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea isi au conturile deschise urmatoarele documente:
a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, in conditiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau rectificate, dupa caz, pentru institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare si dispozitiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligatiilor fiscale prevazute la alin. (4) lit. a) si b);
c) ordinele de plata prin care unitatile administrativ-teritoriale vireaza sumele aprobate in conturile institutiilor publice finantate partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
d) ordinele de plata prin care unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale achita la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligatiile fiscale apartinand furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari sau propriile obligatii fiscale, dupa caz.
(15) Virarea in contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului in urmatoarele conditii:
a) existenta bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale institutiilor publice finantate integral ori partial din bugetul local si ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);
b) existenta deschiderilor de credite bugetare disponibile cel putin la nivelul ordinelor de plata prezentate;
c) sumele inscrise in ordinele de plata, prezentate potrivit alin. (14) lit. d), sunt in limita sumelor inscrise in acordurile incheiate si a sumelor reprezentand plati restante pe care unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale le datoreaza bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;
d) sumele sunt utilizate conform destinatiei pentru care au fost alocate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti;
e) sumele din certificatele de atestare fiscala care au stat la baza suplimentarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. In acest scop, la data primirii documentelor de plata prezentate de unitatile administrativ-teritoriale, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscala care au stat la baza suplimentarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea avand obligatia de a actualiza/confirma sumele respective in cadrul aceleiasi zile. In cazul in care sumele care fac obiectul documentelor de plata prezentate de unitatile administrativ-teritoriale sunt mai mari decat cele cuprinse in certificatele de atestare fiscala actualizate, acestea se restituie unitatilor administrativ-teritoriale pentru a fi refacute in termen de o zi lucratoare de la restituire.
(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale care se vireaza in conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate fata de cele aprobate prin decizie a conducatorului entitatii la care s-a depus initial cererea, atat cu eventualele obligatii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale dupa data eliberarii certificatelor de atestare fiscala care au stat la baza solicitarii sumelor defalcate de catre unitatile administrativ-teritoriale, cat si cu sumele inscrise in documentele de plata care nu indeplinesc conditiile alin. (14). Cu diferenta dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate si cele virate in conturile acestora, unitatile administrativ-teritoriale isi diminueaza bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local/spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).
(17) Pentru operatiunile care fac obiectul achitarii obligatiilor prevazute la alin. (3) – (16), unitatile Trezoreriei Statului elibereaza titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plata. Titularii conturilor vor inregistra in contabilitatea proprie stingerea obligatiilor fiscale restante si a obligatiilor de plata restante fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, dupa caz, si vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ale caror obligatii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont si ale documentelor de plata care vor sta la baza inregistrarii in contabilitatea acestora a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante aferente operatiunilor respective, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3) – (16) repartizate si neutilizate pana la data de 6 decembrie 2013 se comunica Ministerului Finantelor Publice de catre directiile generale ale finantelor publice judetene/Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/administratiile judetene ale finantelor publice/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti pana la data de 9 decembrie 2013, in vederea retragerii lor.
(19) In aplicarea prevederilor alin. (3) – (17), in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 65
(1) Influentele asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 3.
(2) In baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 935.575 mii lei care se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(3) Sumele suplimentare alocate, la titlul 20 “Bunuri si servicii”, in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt destinate aplicarii Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, fara posibilitatea majorarii creditelor de angajament.

CAPITOLUL II
Dispozitii finale

ART. 66
Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 si 106 bis din 22 februarie 2013, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 15, alineatul (9) va avea urmatorul cuprins:
“(9) Virarile de credite bugetare si redistribuirile de credite de angajament prevazute la alin. (3) – (7), precum si redistribuirile de fonduri intre si in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevazute la art. 12 alin. (8) se efectueaza de ordonatorii principali de credite si se transmit Ministerului Finantelor Publice in vederea avizarii din punctul de vedere al incadrarii in nivelul total al creditelor bugetare si creditelor de angajament aprobate in anul curent la titlul 56 <<Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare>> cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7), concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora modificate in mod corespunzator.”
2. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 36
Se autorizeaza Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 <<Cultura, recreere si religie>> sa asigure finantarea cheltuielilor aferente organizarii Festivalului International <<George Enescu>>, editia a XXI-a, din anul 2013, prin intermediul ARTEXIM – institutie publica subordonata.”
ART. 67
Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. g) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Sanatatii si Ministerul Culturii pot efectua virari de credite bugetare de la titlul 65 <<Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila>>, inclusiv cu diminuarea cheltuielilor de investitii.
ART. 68
Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante se repartizeaza si sumele retinute in proportie de 10% conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 69
Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in functie de situatiile specifice aparute, sa introduca, in cadrul titlurilor de cheltuieli, articole si alineate noi, cu sume care se asigura prin redistribuire, cu incadrarea in suma totala aprobata la titlul de cheltuieli respectiv.
ART. 70
Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificari in volumul si in structura bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii si intre bugetele acestora, cu incadrarea in prevederile aprobate pe anul 2013 la alineatul 51.01.01 “Transferuri catre institutii publice” si cu incadrare in cheltuielile de personal aprobate in anexa “Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii” corespunzatoare fiecarui ordonator principal de credite.
ART. 71
(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonanta in bugetele lor si in anexele la acestea pe anul 2013 si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, detalierea modificarilor aprobate conform acesteia.
(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investitii cuprinse in Programele de investitii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se majoreaza, dupa caz, corespunzator creditelor bugetare prevazute in anexa nr. 2.
ART. 72
Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 69/2010 si ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar, plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent in produsul intern brut este in anul 2013 de -2,3%.
ART. 73
Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) din Legea nr. 69/2010 si ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 4/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -3.337,1 milioane lei.
ART. 74
Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. c) si art. 16 din Legea nr. 69/2010 si ale art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 4/2013:
a) plafonul nominal al cheltuielilor totale si de personal pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2013, precum si plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante;
b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal pentru bugetul general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale se majoreaza cu suma de 300 milioane lei, iar cel al bugetului institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii se diminueaza cu suma de 300 milioane lei.
ART. 75
Anexele nr. 1 – 3*) fac parte integranta din prezenta ordonanta.
————
*) Anexele nr. 1 – 3 sunt reproduse in facsimil.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close