Avizul CESE privind Comunicarea Comisiei catre PE si Consiliu – Plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu — Un plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale

COM(2012) 722 final

2013/C 198/05

Raportor: dl Petru Sorin DANDEA

La 12 martie 2013, in conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Comisia a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la
Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Un plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale
COM(2012) 722 final.
Sectiunea pentru uniunea economica si monetara si coeziune economica si sociala, insarcinata cu pregatirea lucrarilor Comitetului pe aceasta tema, si-a adoptat avizul la 4 aprilie 2013.
În cea de-a 489-a sesiune plenara, care a avut loc la 16, 17 si 18 aprilie 2013 (sedinta din 17 aprilie), Comitetul Economic si Social European a adoptat prezentul aviz cu 169 de voturi pentru si 0 abtineri.
1. Concluzii si recomandari
1.1 CESE se pronunta in favoarea planului prezentat de Comisie si sprijina eforturile acesteia de a gasi solutii concrete pentru reducerea fraudei si evaziunii fiscale. Un progres real este posibil numai daca statele membre acorda o mai mare atentie cresterii eficacitatii serviciilor de taxare, alocand resurse umane si financiare suficiente, si asigura o mai buna coordonare intre acestea.
1.2 CESE recomanda Comisiei si Consiliului sa includa frauda si evaziunea fiscala, dar si planificarea fiscala agresiva ca parte a analizei anuale a cresterii si a semestrului european, si sa implementeze masuri specifice combaterii acestor fenomene, care sa asigure progrese in plata si colectarea taxelor, cresterea echitatii acestora, o mai buna redistribuire si combatere a saraciei.
1.3 CESE saluta propunerile Comisiei de a include pe lista neagra statele care opereaza ca paradisuri fiscale, nerespectand principiile bunei guvernante fiscale, si cere ca criteriile comune pe baza carora vor fi identificate aceste state sau teritorii sa fie stabilite la nivel european, evitandu-se aplicarea neechilibrata la nivel national. Includerea pe lista neagra nu trebuie limitata la statele terte ci trebuie sa opereze si in ceea ce priveste teritoriile sau jurisdictiile care apartin unor state membre sau companiile care opereaza in aceste teritorii.
1.4 Comitetul crede ca Comisia ar putea sa completeze propunerile de includere pe lista neagra cu sanctiuni pentru companii, incluzand excluderea de la contractele publice, finantarile UE sau ajutoarele de stat.
1.5 CESE considera ca planificarea fiscala agresiva, prin faptul ca erodeaza bazele de impozitare, obligand astfel statele membre sa majoreze nivelul taxelor, reprezinta in sine o practica imorala care afecteaza grav functionarea pietei interne si distorsioneaza echitatea sistemelor fiscale in raport cu contribuabilii. Datorita complexitatii fenomenului, propunerile Comisiei referitoare la clauza generala anti-abuz sau definitia acordurilor bilaterale artificiale trebuie sa fie suficient de clare pentru a putea fi implementate cu usurinta de toate statele membre.
1.6 Comitetul recunoaste importanta eforturilor Comisiei de a negocia acorduri privind buna guvernanta in domeniul fiscal cu state vecine UE. CESE recomanda Consiliului acordarea mandatului de negociere Comisiei, considerand ca aceste instrumente se pot dovedi extrem de utile in combaterea fraudei si evaziunii fiscale.
1.7 Comitetul recomanda Comisiei si statelor membre sa abordeze in continuare simplificarea si armonizarea cadrului legal existent la nivel european, dar si la nivel national. Un cadru legal mai simplu si mai armonizat pentru domeniul fiscal, care sa asigure o impozitare echitabila, completat cu instrumente moderne IT de verificare, control si schimb de informatii ar diminua substantial posibilitatile de frauda si evaziune fiscala.
1.8 CESE recomanda Comisiei, Consiliului si Parlamentului European sa descurajeze mentinerea diferentelor mari existente intre nivelurile de taxare, directe sau indirecte, ale statelor membre, care permit promovarea concurentei fiscale.
1.9 CESE saluta hotararea Comisiei de a investiga posibilitatea introducerii unui NIF (numar de identificare fiscala) european. CESE reitereaza solicitarea adresata statelor membre, in mai multe din avizele sale, de armonizare a sistemului de impozitare indirecta. Comitetul incurajeaza Comisia sa faca propuneri in acest domeniu. Aceasta armonizare, precum si introducerea unui NIF european ar diminua masiv frauda de tip “carusel”.
2. Introducere
2.1 Frauda si evaziunea fiscala, dar si evitarea platii taxelor prin metoda planificarii fiscale agresive, alimenteaza inegalitatile crescande generate de criza economica si programele de austeritate, reprezentand un pericol major pentru statele membre in efortul lor de a asigura o functionare eficace a sistemelor de taxare pentru a asigura finantarea serviciilor publice, redistribuirea bunastarii, combaterea saraciei, precum si evitarea concurentei fiscale intre statele membre si statele terte. Dimensiunea financiara estimata a pierderilor suferite de statele membre depaseste un trilion de euro pe an [1].
2.2 La 2 martie 2012, Consiliul European a solicitat Consiliului si Comisiei Europene sa elaboreze modalitati concrete de combatere a fraudei si evaziunii fiscale.
2.3 Comisia a adoptat in iunie 2012 o comunicare [2] in care a prezentat modul in care poate fi imbunatatita respectarea obligatiilor fiscale si in care poate fi redusa frauda si evaziunea fiscala. În aceasta comunicare Comisia anunta prezentarea unui plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale.
2.4 În decembrie 2012, Comisia a prezentat planul de actiune anuntat, care cuprinde initiativele recente dar si noi masuri care pot fi implementate pe termen scurt sau lung. Planul este insotit de Recomandarea Comisiei privind masuri de incurajare a statelor terte privind aplicarea standardelor de buna guvernare in domeniul fiscal [3], precum si de Recomandarea Comisiei privind planificarea fiscala agresiva [4].
3. Observatii generale
3.1 CESE se pronunta in favoarea planului prezentat de Comisie si sprijina eforturile acesteia de a gasi solutii concrete pentru reducerea fraudei si evaziunii fiscale [5]. Cu toate acestea, Comitetul isi exprima scepticismul in ceea ce priveste implementarea unora dintre masurile propuse, avand in vedere numeroasele divergente existente intre statele membre, care determina un ritm lent de luare a deciziilor la nivelul Consiliului. De asemenea, reducerea resurselor financiare si umane destinate autoritatilor fiscale [6], in majoritatea statelor membre, prin masurile de austeritate implementate in ultimii ani, reprezinta un risc major pentru implementarea noilor masuri. Un progres real este posibil numai daca statele membre aloca o mai mare atentie cresterii eficientei serviciilor de taxare, sprijinita de resurse financiare si umane suficiente si asigura o mai buna coordonare intre acestea.
3.2 O parte importanta a pierderilor generate de economia subterana pentru sistemele de colectare a taxelor este generata de planificarea fiscala agresiva. Comisia recunoaste ca aceasta practica utilizeaza neconcordantele existente intre doua sau mai multe sisteme fiscale, fiind considerata insa o practica legitima la nivel global dar care incalca principiile responsabilitatii sociale corporative. CESE considera ca planificarea fiscala agresiva, prin faptul ca erodeaza bazele de impozitare, obligand astfel statele membre sa majoreze nivelul taxelor, reprezinta in sine o practica imorala care afecteaza grav functionarea pietei interne, descurajand concurenta corecta intre intreprinderi in general si intre intreprinderile mici si mijlocii in special, si distorsioneaza echitatea sistemelor fiscale in raport cu contribuabilii.
3.3 CESE saluta recomandarea Comisiei privind planificarea fiscala agresiva, dar considera ca masurile propuse pentru combaterea acestei practici sunt insuficiente. Datorita complexitatii fenomenului (n.a. planificarea fiscala agresiva), clauza generala anti-abuz si definirea acordurilor bilaterale artificiale se poate dovedi dificil de aplicat in cadrul acordurilor incheiate intre statele membre. De asemenea, CESE considera ca aceste masuri ridica mai multe probleme de implementare statelor membre, decat daca acestea ar denunta imediat aceste acorduri, in special cele in care sunt implicate jurisdictii de tipul paradisurilor fiscale sau care nu convin asupra aplicarii unui set de reguli de baza in ceea ce priveste buna guvernanta fiscala.
3.4 Comisia propune statelor membre adoptarea unui set de criterii pentru identificarea tarilor terte care nu respecta standardele de buna guvernanta in chestiuni fiscale, precum si introducerea acestora pe o lista neagra. CESE atrage atentia asupra faptului ca aceasta masura trebuie sa includa si jurisdictii apartinand statelor membre precum si intreprinderile care vor continua sa-si desfasoare operatiunile implicand entitati apartinand acestor teritorii.
3.5 Comisia a facut propuneri de modificare a unor directive [7] pentru eliminarea lacunelor care pot incuraja frauda sau evaziunea fiscala. De asemenea, Comisia a solicitat Consiliului mandat pentru negocierea unor acorduri privind cooperarea fiscala si lupta antifrauda cu patru state vecine si semnarea proiectului de acord intre UE si statele sale membre si Liechtenstein. CESE recomanda Consiliului abordarea acestor propuneri cat mai curand posibil, considerand ca aceste instrumente se pot dovedi extrem de utile in combaterea fraudei si evaziunii fiscale.
3.6 CESE considera ca, in cadrul implementarii planului de actiune, Comisia si statele membre trebuie sa abordeze in continuare simplificarea si armonizarea cadrului legal existent la nivel european, dar si la nivel national. Un cadru legal mai simplu si mai armonizat pentru domeniul fiscal, care sa asigure o impozitare echitabila, completat cu instrumente moderne IT de verificare, control si schimb de informatii beneficiind de un personal bine pregatit, ar diminua substantial posibilitatile de frauda si evaziune fiscala. De asemenea, acesta ar permite sarcini administrative si fiscale mai scazute pentru companii si cetateni, cu beneficii directe pentru veniturile finantelor publice.
3.7 CESE recomanda Comisiei, Consiliului si Parlamentului European sa descurajeze mentinerea diferentelor mari existente intre nivelurile de taxare, directe sau indirecte, ale statelor membre, care permit promovarea concurentei fiscale. De asemenea, Comitetul atrage atentia asupra legaturii directe dintre nivelul taxelor si evaziunea fiscala. Combaterea eficace a fraudei si evaziunii fiscale, dar si a planificarii fiscale agresive poate conduce la o diminuare a nivelului general de taxare, in beneficiul tuturor contribuabililor.
4. Observatii specifice
4.1 Comisia recunoaste ca, datorita libertatilor de care se bucura companiile in cadrul pietei interne, acestea pot structura acorduri cu jurisdictii de tipul paradisurilor fiscale prin intermediul statului membru cu cea mai slaba reactie. Acest lucru slabeste bazele de impozitare ale statelor membre si afecteaza conditiile de concurenta corecta intre intreprinderi in general si intre intreprinderile mici si mijlocii in special, denaturand functionarea pietei interne. CESE incurajeaza Comisia si statele membre sa includa intreprinderile care promoveaza asemenea practici pe o lista neagra. Statele membre ar trebui ca, printre alte masuri implementate la nivel national, sa includa suspendarea dreptului acestor companii de a participa la procedurile de achizitie publica sau ar putea refuza acordarea de ajutor de stat in cazul in care acesta ar fi solicitat.
4.2 Planificarea fiscala agresiva genereaza, conform estimarilor Comisiei, jumatate din pierderile inregistrate de statele membre datorate practicilor specifice economiei subterane. CESE considera insuficiente masurile de combatere a acestei practici propuse de Comisie [8] si recomanda ca atat clauza generala anti-abuz propusa, dar si definitia acordurilor artificiale sa fie mai concret formulate, de maniera in care statele membre sa poata proceda rapid la implementarea acestora, fara a genera situatii complicate in cadrul instantelor de judecata, in cazul litigiilor legate de planificarea fiscala agresiva.
4.3 CESE considera utila propunerea Comisiei de infiintare a unei platforme pentru buna guvernanta fiscala. CESE recomanda Comisiei sa invite in cadrul acestei platforme si partenerii sociali, in special cei care au ca membri lucratori din cadrul administratiilor financiare care au o bogata experienta in domeniul combaterii fenomenelor de frauda sau de evaziune fiscala. De asemenea, este necesara clarificarea modului in care platforma va relationa cu alte structuri care opereaza in domeniul taxelor la nivel european.
4.4 În contextul negocierilor Codului de conduita pentru impozitarea intreprinderilor, negocieri coordonate in cadrul OCDE, Comisia isi propune sa actioneze pentru eliminarea din directivele existente a prevederilor care ofera, in anumite situatii, oportunitati de planificare fiscala agresiva sau impiedica adoptarea unor solutii adecvate, permitand dubla neimpozitare. CESE saluta initiativa Comisiei si recomanda ca aceste masuri sa fie luate cat mai curand posibil.
4.5 Comisia propune intensificarea activitatii in privinta regimurilor fiscale speciale pentru expatriati si pentru cetatenii instariti, care sunt daunatoare pentru piata interna si reduc veniturile fiscale globale. CESE incurajeaza statele membre sa elimine aceste regimuri fiscale speciale. De asemenea, CESE reia solicitarea sa (formulata in alte avize [9] institutiilor UE) de a se adopta masuri care sa limiteze posibilitatea utilizarii abuzive a principiului “resedintei” prin intermediul unor regimuri de proprietate si resedinta fictive, prin care holdinguri fara activitate sau intreprinderi-fantoma permit proprietarilor sa nu plateasca impozite in tarile in care isi au domiciliul.
4.6 CESE saluta lansarea portalului “NIF pe EUROPA”. Acest instrument permite identificarea si inregistrarea, rapid, usor si corect, a numarului de identificare fiscala, de catre terti sau institutiile financiare particulare. De asemenea, acest instrument poate fi utilizat pentru imbunatatirea eficacitatii schimbului automat de informatii. Avand in vedere hotararea Comisiei de a investiga posibilitatea introducerii unui NIF european, CESE reitereaza solicitarea adresata statelor membre, in mai multe din avizele sale, de armonizare a sistemului de impozitare indirecta. Comitetul incurajeaza Comisia sa faca propuneri in acest domeniu. Aceasta armonizare, precum si introducerea unui NIF european ar diminua masiv frauda de tip “carusel”, in situatia in care, in viitor acesta ar putea deveni un identificator unic al contribuabililor pentru toate tipurile de taxe.
4.7 Comisia a demarat activitatea de standardizare a formularelor pentru schimbul de informatii in domeniul fiscal. O aplicatie informatica dezvoltata pentru utilizarea acestor formulare, in toate limbile UE, este disponibila de la 1 ianuarie 2013. CESE apreciaza ca aceste formate pot juca un rol important in cooperarea administrativa dintre statele membre in domeniul fiscal, mai ales de la momentul in care dezvoltarea sistemului informatic va permite schimbul automat de informatii.
4.8 CESE apreciaza in mod deosebit decizia Comisiei de a revizui Directiva privind societatile mama si filialele, precum si a dispozitiilor anti-abuz existente in alte directive. Revizuirea este necesara pentru a asigura implementarea recomandarii Comisiei privind planificarea fiscala agresiva. CESE recomanda statelor membre sa sprijine eforturile Comisiei, pentru ca revizuirea sa poata fi realizata intr-un orizont de timp rezonabil. Este important ca, in cadrul acestei revizuiri, sa se introduca obligatia pentru intreprinderile multinationale de intocmire separata a situatiilor contabile pentru fiecare tara in care opereaza, in care sa se precizeze volumul productiei realizate si profitul obtinut. Prezentarea datelor contabile in acest mod ar facilita identificarea celor care abuzeaza de stabilirea preturilor de transfer sau promoveaza planificarea fiscala agresiva. De asemenea, Comitetul recomanda introducerea unei reglementari privind taxarea profitului companiilor pe baza unui set de reguli comune.
4.9 CESE saluta eforturile Comisiei de a promova instrumentele IT dezvoltate de UE in cadrul OCDE. În conditiile in care OCDE se declara de acord cu formularele electronice elaborate pentru schimbul de informatii spontan sau la cerere in domeniul impozitarii directe, acestea ar reprezenta instrumente extrem de utile si eficace in combaterea cazurilor grave de frauda sau evaziune fiscala.
4.10 Comisia propune realizarea unui cod al contribuabilului european care sa grupeze cele mai bune practici existente la nivelul statelor membre, pentru intarirea increderii intre administratiile fiscale si contribuabili, pentru asigurarea unei transparente mai mari cu privire la drepturile si obligatiile contribuabililor si pentru incurajarea unei abordari orientate spre servicii. CESE atrage atentia asupra faptului ca o simplificare a sistemelor fiscale ar avea ca efect o reducere a sarcinilor administrative cu care se confrunta contribuabilii si intreprinderile si ar genera mai multa incredere din partea acestora. Statele membre ar putea avea in vedere o diminuare a sarcinii administrative pentru bunii contribuabili, fie ei persoane fizice sau intreprinderi, si o crestere a acesteia pentru cei care incalca legea. Este cunoscut faptul ca, de regula, intreprinderile implicate in activitati de tip planificare fiscala agresiva sunt intreprinderi transnationale mari.
4.11 Comisia recomanda statelor membre promovarea unei abordari de tip Ghiseu unic, pentru a oferi toate tipurile de informatii fiscale, atat rezidentilor, cat si nerezidentilor. CESE este de acord cu propunerea Comisiei si considera ca o asemenea abordare elimina o parte din obstacolele cu care se confrunta contribuabilii care se angajeaza in operatiuni transfrontaliere. De asemenea, prin cumularea informatiilor existente la nivelul ghiseului unic din fiecare stat membru, Comisia poate dezvolta portalul web fiscal la nivel european dupa modelul portalului e-justitie.
4.12 Comisia propune ca, pe baza experientei pe care EUROFISC o va acumula in domeniul combaterii fraudei prin schimbul rapid de informatii, in domeniul TVA, acesta sa se extinda in viitor si la domeniul impozitarii directe. CESE considera ca extinderea EUROFISC si la domeniul impozitarii directe va completa setul de instrumente de combatere a fraudei, evaziunii fiscale si planificarii fiscale agresive, existente la nivelul UE.
4.13 CESE sprijina alinierea definitiei anumitor tipuri de infractiuni fiscale, inclusiv a sanctiunilor penale si administrative pentru toate tipurile de taxe si impozite. Daca o asemenea aliniere s-ar produce, intreprinderile ar fi descurajate sa utilizeze statul membru cu cea mai slaba reactie pentru desfasurarea operatiunilor lor. Comisia isi propune sa investigheze posibilitatea acestei alinieri.
4.14 Comisia a prezentat, in cadrul comunicarii din iunie 2012, o serie de posibile masuri care au fost considerate de Consiliu ca nefiind prioritare. CESE considera ca asigurarea accesului direct la bazele de date nationale in domeniul impozitarii directe, aceasta fiind una dintre propunerile Comisiei, reprezinta unul dintre cele mai puternice instrumente de care ar putea beneficia statele membre in combaterea fraudei si evaziunii fiscale. De asemenea, Comisia isi propune sa evalueze posibilitatea unificarii instrumentelor juridice de cooperare administrativa pentru toate taxele si impozitele. CESE sprijina aceste propuneri ale Comisiei, ele putand creste eficacitatea luptei impotriva fraudei si evaziunii fiscale.

Bruxelles, 17 aprilie 2013

Presedintele Comitetului Economic si Social European
Henri Malosse

[1] COM(2012) 351 final, p.2.
[2] COM(2012) 351 final.
[3] C(2012) 8805 final.
[4] C(2012) 8806 final.
[5] Comitetul s-a pronuntat in mai multe randuri in favoarea unor masuri de limitare a fraudei si evaziunii fiscale (JO C 11, 15.1.2013, p.31, JO C 347, 18.12.2010, p.73, JO C 255, 22.9.2010, p.61).
[6] Impact of austerity on jobs in tax services and the fight against tax fraud and avoidance in EU-27 + Norway (Impactul austeritatii asupra numarului de posturi din serviciile fiscale si de combatere a fraudei si evaziunii fiscale in UE-27 + Norvegia). Raport comandat de Federatia Europeana a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU) departamentului de cercetare in domeniul muncii, Lionel Fulton, http://www.lrd.org.uk/, martie 2013.
[7] COM(2008) 727 final – 2008/0215 (CNS); COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS).
[8] C(2012) 8806 final.
[9] JO C 229, 31.7.2012, p. 7.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close