Decizia Consiliului European din 28 iunie 2013 de stabilire a componentei Parlamentului European

Decizia Consiliului European din 28 iunie 2013 de stabilire a componentei Parlamentului European

(2013/312/UE)

CONSILIUL EUROPEAN,

avand in vedere Tratatul privind Uniunea Europeana, in special articolul 14 alineatul (2),
avand in vedere articolul 2 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 privind dispozitiile tranzitorii,
avand in vedere initiativa Parlamentului European [1],
avand in vedere aprobarea Parlamentului European [2],

intrucat:
(1) Articolul 2 alineatele (1) si (2) din Protocolul nr. 36 privind dispozitiile tranzitorii expira la sfarsitul legislaturii 2009-2014.
(2) Articolul 19 alineatul (1) din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Croatia, precum si adaptarile la Tratatul privind Uniunea Europeana, la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, expira la sfarsitul legislaturii 2009-2014.
(3) Este necesar sa se respecte, fara intarziere, dispozitiile articolului 2 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 si, prin urmare, sa se adopte decizia prevazuta la articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeana, pentru a permite statelor membre sa adopte, in timp util, dispozitiile interne necesare in vederea organizarii alegerilor pentru Parlamentul European pentru legislatura 2014-2019.
(4) Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeana prevede criteriile referitoare la componenta Parlamentului European, si anume: numarul reprezentantilor cetatenilor Uniunii sa nu depaseasca sapte sute cincizeci, plus Presedintele, respectiva reprezentare sa fie asigurata in mod proportional descrescator, cu un prag minim de sase membri pentru fiecare stat membru, fara ca vreunui stat membru sa i se atribuie mai mult de nouazeci si sase de locuri.
(5) Articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeana prevede, printre altele, ca functionarea Uniunii se intemeiaza pe principiul democratiei reprezentative, cetatenii fiind reprezentati direct, la nivelul Uniunii, in Parlamentul European si statele membre fiind reprezentate in Consiliu de guvernele lor, care la randul lor raspund in mod democratic fie in fata parlamentelor nationale, fie in fata cetatenilor lor. Prin urmare articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana referitor la componenta Parlamentului European este de aplicare in contextul aranjamentelor institutionale extinse prevazute de tratate, care include si dispozitiile referitoare la adoptarea deciziilor in cadrul Consiliului,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
In aplicarea principiului proportionalitatii descrescatoare prevazut la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeana, se respecta urmatoarele principii:
– la repartizarea locurilor in Parlamentul European se foloseste integral numarul minim si cel maxim stabilite in Tratatul privind Uniunea Europeana, astfel incat sa se reflecte cat mai fidel cu putinta dimensiunile populatiilor respective ale statelor membre;
– raportul dintre populatie si numarul de locuri pentru fiecare stat membru, inainte de a fi rotunjit la un numar intreg, variaza in functie de populatia statului respectiv, astfel incat fiecare membru in Parlamentul European dintr-un stat membru mai populat sa reprezinte mai multi cetateni decat fiecare membru dintr-un stat membru mai putin populat, precum si invers, cu cat populatia unui stat membru este mai mare, cu atat statul membru respectiv are dreptul la un numar mai mare de locuri.
Articolul 2
Populatia totala a statelor membre se calculeaza de catre Comisie (Eurostat) pe baza datelor furnizate de catre statele membre, in conformitate cu metoda instituita printr-un regulament al Parlamentului European si al Consiliului.
Articolul 3
In temeiul articolului 1, numarul de reprezentanti in Parlamentul European alesi in fiecare stat membru se stabileste pentru legislatura 2014-2019 dupa cum urmeaza:
Belgia | 21 |
Bulgaria | 17 |
Republica Ceha | 21 |
Danemarca | 13 |
Germania | 96 |
Estonia | 6 |
Irlanda | 11 |
Grecia | 21 |
Spania | 54 |
Franta | 74 |
Croatia | 11 |
Italia | 73 |
Cipru | 6 |
Letonia | 8 |
Lituania | 11 |
Luxemburg | 6 |
Ungaria | 21 |
Malta | 6 |
Tarile de Jos | 26 |
Austria | 18 |
Polonia | 51 |
Portugalia | 21 |
Romania | 32 |
Slovenia | 8 |
Slovacia | 13 |
Finlanda | 13 |
Suedia | 20 |
Regatul Unit | 73 |
Articolul 4
Prezenta decizie se revizuieste cu suficient timp inainte de inceputul legislaturii 2019-2024, la initiativa Parlamentului European prezentata inainte de finalul anului 2016, in vederea instituirii unui sistem care sa permita in viitor, inainte de fiecare noi alegeri pentru Parlamentul European, o distribuire echitabila, durabila si transparenta a locurilor intre statele membre, reflectand principiul proportionalitatii descrescatoare astfel cum este prevazut la articolul 1, tinand seama de orice modificare a numarului acestora si de evolutiile lor demografice, constatate in mod corespunzator cu respectarea echilibrului global al sistemului institutional astfel cum este prevazut de tratate.
Articolul 5
Prezenta decizie intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Adoptata la Bruxelles, 28 iunie 2013.
Pentru Consiliul European
Presedintele
H. Van Rompuy
[1] Initiativa adoptata la 13 martie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial).
[2] Aprobarea din 12 iunie 2013 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close