Modificarea si completarea OG nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora

In M. Of. nr. 537 din 26 august 2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora.

Din cuprins:
ART. I
Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ORDONANTA
privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei”
2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Serviciile publice prevazute in prezenta ordonanta se presteaza pe teritoriul Romaniei de catre autoritatile competente, potrivit legii, cu perceperea taxelor cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, cu exceptia cazurilor cand, pe baza reglementarilor Uniunii Europene, a acordurilor incheiate de Uniunea Europeana cu state terte si a celorlalte intelegeri internationale la care Romania este parte, se stabileste altfel.”
3. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Taxele prevazute in anexa se platesc in lei. Plata se efectueaza anticipat, cu exceptia serviciilor prevazute la lit. B pct. 1 si 2 din anexa, pentru care plata poate fi efectuata si ulterior indeplinirii serviciilor respective.
(2) In cazul serviciilor prevazute la lit. B pct. 1 – 3 din anexa si in cazul taxelor al caror cuantum este stabilit in euro sau in alta moneda straina prin dispozitiile aplicabile ale reglementarilor Uniunii Europene ori ale acordurilor internationale, se incaseaza echivalentul in lei al cuantumului aferent. Acesta se calculeaza prin raportare la cursul de schimb oficial al monedei respective fata de leu, stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.”
4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
Sunt scutite de plata taxelor:
a) eliberarea pasaportului diplomatic;
b) inregistrarea cererilor de acordare/redobandire a cetateniei romane formulate in temeiul art. 10 alin. (2) si al art. 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) eliberarea certificatului de cetatenie ulterior depunerii juramantului de credinta pentru acordarea/redobandirea cetateniei romane;
d) eliberarea la frontiera a vizelor de intrare in Romania in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) serviciile publice prevazute in anexa, atunci cand sunt prestate in interesul statului sau in cadrul cooperarii la nivel institutional, precum si, in conditii de reciprocitate ori in baza normelor de drept international aplicabile, la solicitarea autoritatilor straine.”
5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) Sefii institutiilor autorizate sa presteze serviciile publice prevazute de prezenta ordonanta, pe baza de reciprocitate sau in situatii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce ori scuti de plata taxelor aferente.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) se exercita de catre:
a) conducerea Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru serviciile prevazute la lit. A, D si G din anexa;
b) conducerea Directiei Generale de Pasapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau, dupa caz, sefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, pentru serviciile prevazute la lit. A si G din anexa;
c) conducerea Inspectoratului General pentru Imigrari din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. A, lit. B pct. 3 si 4, lit. F si G din anexa;
d) conducerea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. B pct. 1 si 2 din anexa;
e) conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei, pentru serviciile prevazute la lit. C din anexa;
f) conducerea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevazute la lit. E, F si G din anexa.”
6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Taxele prevazute in anexa se restituie solicitantilor de servicii in urmatoarele cazuri:
a) cand serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat;
b) cand plata s-a facut fara just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune la organul fiscal competent, in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire insotita de documentul de plata, in original, care confirma plata taxei, document pe care este inscrisa mentiunea <<taxa neutilizata>> si care este semnat si stampilat de catre serviciile institutiilor publice prevazute la art. 4 alin. (2).
(3) Restituirea taxelor prevazute in anexa se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar procedura de restituire se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.”
7. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 5^1
Taxele prevazute de prezenta ordonanta constituie venit la bugetul de stat.”
8. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.
ART. II
In tot cuprinsul actelor normative in vigoare, in care prin sintagmele “servicii consulare” si “taxe consulare” se intelege serviciile si taxele reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 24/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea se inlocuiesc cu sintagmele “servicii”, respectiv “taxe”.
ART. III
Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close