Modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi

In M. Of. nr. 538 din 26 august 2013 a fost publicata Hotararea Curtii de Conturi nr. 135/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat prin Hotararea plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat prin Hotararea plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La punctul 223, litera e) va avea urmatorul cuprins:
“e) instanta competenta – in cazul incheierilor pronuntate, ca urmare a solutionarii contestatiilor formulate impotriva deciziilor emise la nivelul camerelor de conturi judetene si a municipiului Bucuresti, conducatorul entitatii verificate se poate adresa sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in raza caruia se afla sediul entitatii verificate; in cazul incheierilor pronuntate, ca urmare a solutionarii contestatiilor formulate impotriva deciziilor emise de structurile centrale ale Curtii de Conturi, competenta revine sectiei de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel in raza careia se afla sediul entitatii verificate.”
2. Punctul 228 va avea urmatorul cuprins:
“228. Competenta de solutionare a sesizarii formulate de conducatorul entitatii verificate impotriva incheierii pronuntate de comisiile de solutionare a contestatiilor apartine instantelor de contencios administrativ, asa cum acestea au fost indicate la pct. 223 lit. e), in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. In anexa nr. 15 la regulament, alineatul ultim va avea urmatorul cuprins:
“Impotriva hotararii formulate prin prezenta incheiere de catre Comisia de solutionare a contestatiilor, conducatorul entitatii verificate poate sesiza sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului/curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul entitatii verificate, potrivit prevederilor pct. 223 lit. e) din regulament, in termen de 15 zile calendaristice de la data confirmarii de primire a incheierii transmise prin posta.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Prevederile prezentei hotarari sunt duse la indeplinire de catre toate structurile de control/audit ale Curtii de Conturi si de Secretariatul general.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close