Modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM

In M. Of. nr. 559 din 3 septembrie 2013 a fost publicata Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 34/2013 privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunea nr. 2/2013 pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
Hotararea intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica si in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ART. 3
Directiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor si investitiilor financiare asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, in conformitate cu atributiile ce le revin.
ART. 4
Directia reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor si investitiilor financiare asigura comunicarea prezentei hotarari.

INSTRUCTIUNEA Nr. 2/2013
pentru modificarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

ART. I
Instructiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Raportarile contabile semestriale ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare se vor depune la A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in cel mult doua luni de la inchiderea perioadei de raportare, iar declaratiile entitatilor care nu au desfasurat activitate de la infiintare pana la sfarsitul perioadei de raportare, precum si declaratiile persoanelor juridice care sunt in curs de lichidare se depun in original la A.S.F. – Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare in acelasi termen mentionat mai sus.”
2. In cadrul anexei nr. 2, formularul “Date informative” (cod 30) se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta instructiune.

3. In cadrul anexei nr. 4, corelatiile cu privire la formularul “Date informative” (cod 30) vor avea urmatorul cuprins:

“Rd. 01 + 02 + 03 = 1 (col. 1)
Totaluri pe orizontala:
col. 1 = col. 2 + 3   (se repeta de la rd. 04 la 23)
Totaluri pe verticala:
Rd. 04 = rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23  (col. 1, 2 si 3)
Rd. 05 = rd. 06 la 08 (col. 1, 2 si 3)
Rd. 09 = rd. 10 la 14 (col. 1, 2 si 3)
Rd. 19 = rd. 20 la 22 (col. 1, 2 si 3)
Rd. 60 = rd. 61 la 63 (col. 1 si 2)
Rd. 66 = rd. 67 + 76  (col. 1 si 2)
Rd. 67 = rd. 68 la 75 (col. 1 si 2)
Rd. 76 = rd. 77 + 78  (col. 1 si 2)
Rd. 83 = rd. 84 la 88 (col. 1 si 2)
Rd. 98 = rd. 99 la 107(col. 1 si 2)
Rd. 109 = rd. 110 + 111   (col. 1 si 2)
Rd. 112 = rd. 113 + 115   (col. 1 si 2)
Rd. 117 = rd. 118 + 119   (col. 1 si 2)
Rd. 120 = rd. 121 + 124 + 127 + 130 + 133 +   (col. 1 si 2)
136 + 139 + 142 + 145 + 148 +151 + 152 +
156 + 158 +159 + 164 + 165 + 166 + 172
Rd. 121 = rd. 122 + 123   (col. 1 si 2)
Rd. 124 = rd. 125 + 126   (col. 1 si 2)
Rd. 127 = rd. 128 + 129   (col. 1 si 2)
Rd. 130 = rd. 131 + 132   (col. 1 si 2)
Rd. 133 = rd. 134 + 135   (col. 1 si 2)
Rd. 136 = rd. 137 + 138   (col. 1 si 2)
Rd. 139 = rd. 140 + 141   (col. 1 si 2)
Rd. 142 = rd. 143 + 144   (col. 1 si 2)
Rd. 145 = rd. 146 + 147   (col. 1 si 2)
Rd. 148 = rd. 149 + 150   (col. 1 si 2)
Rd. 152 = rd. 153 + 154   (col. 1 si 2)”
Rd. 179 = rd. 180 + 183 + 187 la 189

ART. II
Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a hotararii de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicata in Buletinul si pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, la adresa www.cnvmr.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close