Modificarea Statutului functionarilor publici

In M. Of. nr. 549 din 29 august 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Din cuprins:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca scop asigurarea unui serviciu public stabil si profesionist, in interesul cetatenilor si al institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, context in care actul normativ reglementeaza un sistem de recrutare si evolutie in cariera a functionarilor publici bazat pe competenta, corectitudine si initiativa din partea celor care doresc sa urmeze o cariera in acest domeniu.
In mod corelativ, actul normativ stabileste si indatoririle functionarilor publici, care au obligatia sa actioneze cu profesionalism si impartialitate, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
In acest context, legiuitorul a inteles sa reglementeze institutia redistribuirii functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, in special in situatia in care autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii institutiilor, prin reducerea posturilor ocupate de functionarii publici.
Desi a fost creata ca o institutie menita sa asigure stabilitatea in functia publica, redistribuirea functionarilor publici realizata fara o minima consultare a institutiilor si a autoritatilor publice unde se stabileste noul loc de munca al functionarilor publici a generat o incarcare inutila, nejustificata, a structurilor de personal ale acestor institutii, fara nicio legatura cu nevoile reale de personal ale acestora.
Cu alte cuvinte, interesul individual al functionarului public a primat in fata interesului general, ceea ce, in final, a provocat consecinte negative generale la nivelul intregii societati.
In egala masura, procesul de restructurare si eficientizare a administratiei publice centrale si locale din ultimii ani a inclus componenta restrangerilor de personal care a raspuns atat nevoilor reale ale statului, cat si posibilitatilor concrete ale acestuia de a plati salariile functionarilor publici.
Mai mult decat atat, studiile efectuate atat la nivel national, cat si la nivelul organismelor internationale financiare au evidentiat necesitatea continuarii acestui proces si a asigurarii unei distributii a functionarilor publici mai ales spre domeniile deficitare, cu diminuarea corespunzatoare a surplusului de personal din anumite domenii.
Acest complex de factori care contureaza o problema majora pentru Romania vine in contradictie flagranta cu reglementari care fac practic imposibila flexibilizarea pietei muncii, generand mentinerea unui numar excedentar de personal in unele institutii din sectorul bugetar si un nivel redus al salarizarii.
Avand in vedere faptul ca aspectele mentionate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare pe calea ordonantei de urgenta nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOL UNIC
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 22 alineatul (1), litera k) va avea urmatorul cuprins:
“k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice;”.
2. La articolul 56, litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) redistribuire, in conditiile prevazute de prezenta lege;”.
3. La articolul 58, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
“(5) In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarilor Publici verifica in baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice.
(6) In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti sau conducatorii autoritatilor ori institutiilor publice nu sunt de acord cu redistribuirea propusa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs.”
4. La articolul 99, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
“(5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta poate sa le puna la dispozitia functionarilor publici.
(6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica poate solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, functionarul public poate fi transferat in interesul serviciului sau la cerere, pe baza acordului conducatorului autoritatii sau institutiei publice unde se realizeaza transferul.”
5. La articolul 104 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
“ART. 104
(1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, astfel:”.
6. La articolul 104, alineatele (2) si (6)-(8) vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Redistribuirea functionarilor publici se face, in conditiile alin. (1), intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
………………………………………………………………..
(6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice.
(7) Inaltii functionari publici carora le-au incetat raporturile de serviciu prin eliberare din functia publica, ca urmare a reducerii postului ocupat, pot fi redistribuiti pe o functie vacanta din categoria inaltilor functionari publici, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. b), d) si f), prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, respectiv, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. a), prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului.
(8) Pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e), redistribuirea se face prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
7. La articolul 105 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuie, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, intr-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza;”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close