Reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala

In M. Of. nr. 567 din 5 septembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 1447/2013 pentru reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala.

Din cuprins:
ART. 1
(1) In vederea imbunatatirii planificarii bugetare, precum si a identificarii implicatiilor fiscale ale proiectelor cu finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) – obiectivul convergenta, Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si Fondul European pentru Pescuit (FEP), autoritatile de management (AM) si Autoritatea de certificare si plata (ACP), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) au obligatia raportarii lunare, catre Ministerul Finantelor Publice, a datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala prevazute in anexele nr. 1 – 6.
(2) AM raporteaza dupa cum urmeaza:
– pentru Programul operational regional (POR), Programul operational sectorial cresterea competitivitatii economice (POSCCE), Programul operational sectorial mediu (POS-Mediu), Programul operational asistenta tehnica (POAT), Programul operational sectorial dezvoltarea resurselor umane (POSDRU), Programul operational dezvoltarea capacitatii administrative (PODCA) – conform anexelor nr. 1a si 1b;
– pentru Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) – conform anexelor nr. 2a si 2b;
– pentru platile finantate din FEGA – conform anexelor nr. 3a si 3b;
– pentru Programul operational pentru pescuit (POP) – conform anexelor nr. 4a si 4b;
– pentru Programul operational sectorial transport (POST) – conform anexei nr. 5.
(3) ACP raporteaza conform anexelor nr. 6a si 6b.
(4) Instructiunile pentru completarea anexelor nr. 1 – 5 sunt cuprinse in anexa nr. 7.
ART. 2
(1) Anexele nr. 1a – 6b vor fi transmise, atat in format hartie, cat si in format electronic, la Unitatea de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana.
(2) Termenele de raportare a datelor prevazute la art. 1 sunt:
– 5 septembrie 2013 pentru perioadele de raportare cumulate la 1 ianuarie – 30 iunie 2013 si 1 ianuarie – 31 iulie 2013, pentru care se vor completa numai coloanele 3 – 7;
– 15 septembrie 2013 pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 august 2013;
– lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, incepand cu raportarea aferenta lunii septembrie.
(3) Estimarile vor fi actualizate trimestrial si transmise la aceeasi data cu raportarea pe ultima luna a trimestrului. In situatia unor modificari semnificative se vor transmite, in termen de 5 zile de la data ultimei raportari, explicatii privind cauzele acestor modificari.
ART. 3
ACP are obligatia sa comunice lunar AM suma rambursata de Comisia Europeana din fiecare program operational si sa tina o evidenta financiara lunara a sumelor incasate de la Comisia Europeana in contul unui program si folosite pentru altul.
ART. 4
Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, impreuna cu ACP si AM, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5, 6a, 6b si 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close