Implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in domeniul asigurarilor

In M. Of. nr. 593 din 20 septembrie 2013 a fost publicata Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 11/2013 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor.

Din cuprins:
ART. 1
Prezentele norme reglementeaza masurile privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor.
ART. 2
(1) Sub incidenta prezentelor norme intra asiguratorii, asa cum sunt definiti in Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prevederile prezentei norme nu se aplica contractelor de asigurare de grup, daca acestea sunt legate de relatiile de munca sau asimilate acestora.
ART. 3
(1) In desfasurarea activitatii specifice, asiguratorii au obligatia de a respecta principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati, asa cum este definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 62/2009, cu modificarile ulterioare.
(2) Utilizarea factorului actuarial sex in calcularea primelor si/sau beneficiilor aferente contractelor de asigurare nu trebuie sa determine diferente in materie de prime si beneficii pentru persoana asigurata.
(3) Contractele de asigurare care au fost incheiate prin exceptie de la principiul prevazut la alin. (2) cad sub incidenta prevederilor legale in vigoare la data incheierii lor, impreuna cu toate clauzele contractuale care prevad optiuni sau beneficii pentru a caror exercitare sau valabilitate nu este necesar un nou acord de vointa al partilor. Pentru aceste contracte, societatile de asigurare trebuie sa respecte toate obligatiile prevazute de legislatia in vigoare la data incheierii lor, inclusiv cele referitoare la datele actuariale si statistice folosite.
Acceptarea exercitarii unei optiuni preexistente nu reprezinta, in sensul prezentei norme, un nou acord de vointa al partilor.
ART. 4
Asiguratorii au obligatia sa elaboreze si sa aplice proceduri si/sau norme interne privind colectarea, prelucrarea, publicarea si actualizarea datelor statistice si actuariale folosite in calcularea primelor si/sau beneficiilor aferente produselor de asigurare.
ART. 5
Asiguratorii au obligatia de a mentiona in contractul de asigurare categoria de date statistice si actuariale utilizate la calcularea primelor si/sau beneficiilor si modul in care sunt accesibile tertilor.
ART. 6
(1) Asiguratorii au obligatia de a tine evidenta contractelor de asigurare cu prime sau beneficii diferentiate pe sexe si de a asigura gestionarea acestora pana la expirare, in conditiile si pe baza datelor statistice de la data incheierii acestora.
(2) Anual, la data depunerii situatiilor financiare auditate, asiguratorii trebuie sa comunice Autoritatii de Supraveghere Financiara situatia contractelor mentionate la alin. (1), precum si datele statistice relevante.
(3) In cazul in care asiguratorii nu utilizeaza datele statistice furnizate de institutiile nationale, acestia au obligatia sa prezinte si sursa datelor, metodele si ipotezele utilizate in prelucrarea acestora.
ART. 7
Incalcarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 8
Prezenta norma se completeaza de drept cu celelalte prevederi ale legislatiei privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor.
ART. 9
(1) Prezenta norma intra in vigoare incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 18 mai 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close