Avizul Comitetului Regiunilor — Pachetul privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor

Avizul Comitetului Regiunilor — Pachetul privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor

2013/C 218/01

COMITETUL REGIUNILOR

– intampina cu satisfactie “Pachetul privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor”, ca incercare de a propune o serie de masuri concrete pentru a ajuta statele membre in confruntarea cu nivelurile inacceptabile ale somajului in randul tinerilor si cu excluziunea sociala inerenta;
– subliniaza rolul esential care revine autoritatilor locale si regionale in stabilirea si punerea in aplicare a masurilor de combatere a somajului, in crearea unor oportunitati pentru tineri si in sustinerea schimbului de bune practici;
– de asemenea, subliniaza importanta colaborarii active a tinerilor si a organizatiilor lor la elaborarea strategiilor care trebuie puse in aplicare;
– avand in vedere caracterul urgent al chestiunii, Comitetul solicita Consiliului European sa accepte punerea in aplicare anticipata, incepand chiar din 2013, a Initiativei privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor;
– solicita Comisiei Europene sa puna la punct Cadrul european de calitate pentru stagii, Alianta pentru ucenicii si propunerea privind noul regulament al EURES (servicii europene pentru ocuparea fortei de munca);
– indeamna Comisia sa sprijine si sa completeze actiunile statelor membre in sectorul politicii de formare profesionala propunand, sub forma unei recomandari, standarde minime de calitate in ceea ce priveste ucenicia, la nivel european, pentru a facilita recunoasterea competentelor dobandite oriunde in Europa.
Raportor Enrico ROSSI (IT-PSE), presedintele Regiunii Toscana
Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Catre integrarea tinerilor pe piata muncii
COM(2012) 727 final
Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Catre un cadru de calitate pentru stagii – A doua faza a consultarii partenerilor sociali la nivel european in temeiul articolului 154 din TFUE
COM(2012) 728 final
I. RECOMANDARI POLITICE
COMITETUL REGIUNILOR
Context general
1. apreciaza eforturile depuse de Comisia Europeana pentru a intensifica lupta impotriva somajului in randul tinerilor, intrucat acesta constituie, fara indoiala, una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta UE si care reclama de urgenta un angajament politic coordonat si sistemic [1], precum si o contributie financiara corespunzatoare, astfel incat sa poata fi rezolvata;
2. intampina cu satisfactie “Pachetul privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor” [2], ca incercare de a propune o serie de masuri concrete pentru a ajuta statele membre in confruntarea cu nivelurile inacceptabile ale somajului in randul tinerilor si cu excluziunea sociala inerenta;
3. considera ca este de apreciat dubla abordare (recomandari pentru statele membre si coordonare, initiative si masuri la nivel european) propusa de Comisie in comunicarea “Catre integrarea tinerilor pe piata muncii”. In acelasi timp, subliniaza necesitatea unor actiuni adecvate si proportionale si a unor masuri la nivel european, national si regional, cu respectarea deplina a principiului subsidiaritatii;
4. subliniaza rolul esential care le revine autoritatilor locale si regionale in stabilirea si punerea in aplicare a masurilor de combatere a somajului, in crearea unor oportunitati pentru tineri si in sustinerea schimbului de bune practici si, de asemenea, subliniaza importanta colaborarii active a tinerilor si a organizatiilor lor la elaborarea strategiilor care trebuie puse in aplicare;
5. intampina cu satisfactie decizia Consiliului European din 7 si 8 februarie 2013 de a aloca 6 miliarde EUR Initiativei privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor, deschisa tuturor regiunilor (NUTS 2) cu rate ale somajului in randul tinerilor de peste 25 %. Considera insa ca resursele prevazute, desi constituie un semnal incurajator, sunt o parghie inca insuficienta pentru abordarea acestei probleme de mare amploare;
6. avand in vedere caracterul urgent al chestiunii, Comitetul solicita Consiliului European sa accepte punerea in aplicare anticipata, incepand chiar din 2013, a Initiativei privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor;
7. apreciaza ca o parte semnificativa din resursele dedicate initiativei “Ocuparea fortei de munca in randul tinerilor” trebuie alocata autoritatilor locale si regionale, pentru a le oferi mai multe posibilitati de punere in aplicare a initiativelor de angajare a tinerilor, in maniera cea mai adaptata conditiilor locale;
8. solicita Comisiei Europene sa puna la punct Cadrul european de calitate pentru stagii, Alianta pentru ucenicii si propunerea privind noul regulament al EURES (servicii europene pentru ocuparea fortei de munca);
9. subliniaza importanta unei abordari orizontale, concertate si durabile in procesul de punere in aplicare, pentru asigurarea sinergiei intre toate initiativele strategice – Agenda pentru noi competente si locuri de munca [3], Tineretul in miscare [4], O Uniune a inovarii, Agenda digitala pentru Europa –, precum si intre acestea si politica de coeziune 2014-2020;
10. sprijina hotarat Strategia Europa 2020 si instrumentele sale si sustine angajamentul de indeplinire a obiectivelor in domeniul ocuparii fortei de munca, inclusiv reducerea ratei abandonului scolar, invitand statele membre sa consolideze parcursul de crestere si inovare definit in aceasta strategie si promovand o colaborare mai stransa intre diversele niveluri de guvernare. Din aceasta perspectiva, subliniaza importanta rolului care le revine autoritatilor regionale si locale in indeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 si necesitatea ca programele nationale de reforma sa fie puse in aplicare in colaborare de catre diversele niveluri de guvernare;
11. subliniaza ca este important sa fie abordata cu fermitate problema tot mai grava a aparitiei pe plan european a tinerilor care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare), evaluand costurile aferente acesteia, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, si tinand seama de impactul lor pe plan social si economic, ca si de consecintele si riscurile (de natura sociala si demografica) pe care le implica lipsa de autonomie a acestor tineri. De asemenea, considera ca fenomenul neintegrarii tinerilor pe piata muncii depinde de gradul de eficienta a serviciilor pentru ocuparea fortei de munca, de relatia dintre lumea scolii si campul muncii, de prezenta mai mare sau mai mica, in acest context, a organizatiilor de voluntariat si din sectorul tertiar; trebuie evidentiat faptul ca rezultatele cele mai bune se obtin prin cooperarea dintre autoritatile locale si regionale, agentiile de plasare a fortei de munca si institutiile de consultanta si educatie;
12. releva faptul ca cele mai bune rezultate in materie de ocupare a fortei de munca in randul tinerilor se inregistreaza in tarile in care acestia au posibilitatea de a efectua stagii de calitate si care dispun de mecanisme solide de ucenicie [5], ca parte integranta a unui sistem de formare si de integrare pe piata muncii. De asemenea, remarca faptul ca toate acestea sunt posibile cu conditia ca serviciile pentru ocuparea fortei de munca sa fie eficiente. In acest sens, subliniaza importanta scoaterii in evidenta a bunelor practici ale sistemelor si serviciilor publice de orientare si insotire a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, existente la nivel european; in plus, considera ca, in activitatile serviciilor de ocupare a fortei de munca si de orientare profesionala, trebuie implicate, in masura posibilitatilor, cat mai multe organizatii locale de tineret;
13. saluta asa-numita garantie pentru tineret, prin care li se ofera tinerilor certitudinea ca, in termen de cel mult patru luni de la incheierea parcursului scolar sau a unui contract profesional, primesc o oferta avantajoasa de munca, de continuare a studiilor, de ucenicie sau de stagiatura; reducerea somajului in randul tinerilor este una din provocarile centrale pentru viitorul Europei;
14. CoR va acorda atentie sporita punerii in aplicare a garantiei pentru tineret si aminteste ca este vorba despre un instrument foarte costisitor, motiv pentru care statele membre, in special cele care se confrunta cu mari dificultati financiare, vor avea nevoie de un sprijin hotarat din partea UE pentru a-l pune in aplicare;
15. insista asupra importantei extinderii acestei masuri, astfel incat de pe urma ei sa beneficieze si tinerii, inclusiv absolventii, pana la 30 de ani, si nu doar pana la 25 de ani;
16. va veghea pentru ca, la negocierile interinstitutionale privind noile dispozitii ale Fondului social european referitoare la Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor, adoptata de Consiliul European la 7 si 8 februarie 2013, finantarea provenita din acest instrument sa prevada conditii mai flexibile sub aspecte cum ar fi rata de cofinantare sau avansurile, pentru a putea face fata in mod mai eficient si mai prompt situatiei dificile din teritorii in acest domeniu. De asemenea, solicita sa se explice autoritatilor locale si regionale cum functioneaza initiativa mentionata si ce sume provin din fiecare din cele doua cai prevazute de aceasta, cu suficient timp inainte pentru a putea tine seama de aceste aspecte atunci cand isi elaboreaza strategiile de combatere a somajului in randul tinerilor si sistemele de garantie;
Contributia uceniciei la autonomia tinerilor
17. incurajeaza statele membre si institutiile competente sa elaboreze programe de formare care sustin si anticipeaza tranzitia de la scoala la locul de munca, astfel incat tinerii sa nu ramana prea mult timp in cadrul unui sistem de educatie sau de formare fara perspective. Anticiparea intrarii pe piata muncii trebuie insa sustinuta de posibilitatea de a se reintoarce in sistemul de formare, pentru a-si imbunatati competentele sau pentru recalificare, din perspectiva formarii continue. In acelasi timp, recomanda elaborarea si punerea in practica, in colaborare cu autoritatile locale si regionale, organismele implicate in educatie si formare, agentiile de ocupare a fortei de munca si structura antreprenoriala, a unor strategii regionale, care sa vizeze piata fortei de munca si formarea profesionala, in vederea inlesnirii insertiei profesionale in cadrul unor sisteme economice integrate;
18. subliniaza nevoia abordarii de urgenta inclusiv a dimensiunii de gen a somajului in randul tinerilor, tinerele fiind mai susceptibile sa aiba un loc de munca precar si sa suporte consecintele disparitatii salariale de gen, chiar si in cazul stagiilor, precum si ale absentei unor masuri de echilibrare a vietii profesionale cu cea privata; solicita asadar ca toate sistemele de stimulare a ocuparii fortei de munca in randul tinerilor sa tina seama de conditiile nationale, regionale si locale, precum si de dimensiunea de gen a problemei;
19. aminteste ca programele de ucenicie faciliteaza intr-o masura considerabila tranzitia scoala-loc de munca, permitand tinerilor sa dobandeasca atat experienta la locul de munca, cat si cunostinte teoretice in afara acestuia, datorita implicarii intreprinderilor si institutiilor de formare pe parcursul procesului de pregatire; pentru aceasta, incurajeaza statele membre sa promoveze programe de ucenicie “duala” sau care imbina pregatirea teoretica si cea practica, inclusiv pe durata studiilor superioare;
20. ar dori sa existe posibilitatea adoptarii, in baza distributiei competentelor prevazute de tratate, a unui cadru comun menit sa asigure compatibilitatea initiativelor de formare duala existente in diversele tari membre, care sa exploateze la maximum potentialul institutiei uceniciei si care sa indice care sunt cele mai eficiente instrumente de punere in aplicare;
21. indeamna Comisia sa sprijine si sa completeze actiunile statelor membre in sectorul politicii de formare profesionala, propunand, sub forma unei recomandari, standarde minime de calitate in ceea ce priveste ucenicia, la nivel european, pentru a facilita recunoasterea competentelor dobandite oriunde in Europa;
22. apreciaza progresele inregistrate in directia Aliantei europene pentru ucenicii, ca instrument european ce vine in intampinarea cererii de competente si contribuie la punerea la dispozitie a unui cadru de referinta corect pentru calificarile obtinute;
23. sprijina propunerea Comisiei de a promova forme de cooperare care sa incurajeze dezvoltarea si raspandirea formarii duale. Acestea trebuie insa sa aduca laolalta responsabili de la nivel national din educatie, din formare si din domeniul politicilor privind munca, reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale, autoritatile de gestionare a FSE, reprezentanti ai intreprinderilor si ai partenerilor sociali. Aceasta, cu scopul de a identifica, pe piata fortei de munca si in sistemul de invatamant al statului membru respectiv, strategii utile de consolidare a uceniciei si modalitati de utilizare eficace a alocarilor nationale din FSE pentru elaborarea si punerea in functiune a sistemelor de formare duala;
24. constata ca, in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca si invatarea, rezultatele cele mai bune se obtin acolo unde exista o buna cooperare intre toate partile interesate [6]. Prin urmare, propune statelor membre sa promoveze o cooperare eficienta intre scoli, institutii si autoritati care se ocupa de educatie si formare profesionala, intreprinderi si servicii pentru ocuparea fortei de munca. Pentru aceasta, sunt necesare diverse tipuri de interventii, la nivel cultural si structural, si stimulente financiare si fiscale oferite, daca este cazul, de catre autoritatile regionale si locale;
25. considera ca este necesar sa se raspunda nevoilor specifice ale IMM-urilor, care ar putea contribui la dobandirea de catre tineri a acelor competente cerute pe piata muncii, dar care dispun de resurse limitate si care deseori se lovesc de piedici tot mai mari de natura organizatorica, birocratica si culturala;
26. considera ca este necesar ca organismele si agentiile de plasare a fortei de munca care se afla in administratia de stat sau locala si regionala sa sprijine organizarea de stagii pentru tineri, sa preia rolul de control si sa-si asume sarcina de a urmari incadrarea in munca a stagiarilor. Cadrul institutional ar trebui adaptat in consecinta;
Rolul stagiilor in insertia pe piata muncii
27. aminteste ca un parcurs precum cel de stagiatura, desi de scurta durata, trebuie sa reprezinte un moment de formare util, care sa permita intrarea cat mai grabnica si pentru multa vreme a tinerilor pe piata muncii. Din acest motiv, stagiile trebuie sa fie de calitate, atat in ceea ce priveste continutul formarii, cat si protectia sociala. Ca atare, Comitetul Regiunilor invita autoritatile locale si regionale sa ofere tinerilor cat mai multe stagii, pentru ca acestia sa se poata familiariza mai bine cu o serie de profesii si meserii. Considera ca autoritatile locale si regionale pot avea un rol exemplar in ceea ce priveste punerea in aplicare a unor programe de stagii de calitate; de aceea, recomanda ca acestea, in colaborare cu institutiile de invatamant, sa preia rolul de lider in primirea si angajarea stagiarilor si sa creeze spatii de colaborare cu sectorul antreprenorial, pentru o insertie mai rapida a tinerilor pe piata muncii;
28. constata ca, in multe state membre, instrumentul stagiului este utilizat in mod abuziv, pentru a atrage mana de lucru ieftina sau chiar gratuita, si serveste deseori la inlocuirea contractelor de munca normale, in multe cazuri exact in perioadele cand este foarte mult de lucru;
29. subliniaza ca definitia stagiului trebuie sa evidentieze dimensiunea de proces de formare a acestui instrument, in vederea apropierii de campul muncii; in plus, observa ca o definitie corecta trebuie sa trimita la conceptul amplu de “filiera”, care presupune orientare, formare si munca;
30. sprijina hotarat rolul UE in stabilirea unor criterii de calitate recunoscute la nivel european. O solutie la nivelul UE ar aduce in plus avantaje clare in materie de mobilitate a stagiarilor in interiorul si in afara UE si ar contribui la o mai buna integrare pe piata muncii;
31. intampina cu satisfactie propunerile Comisiei privind Cadrul european de calitate pentru stagii, ca ansamblu de masuri menite sa faciliteze intrarea tinerilor pe piata muncii;
32. solicita ferm adoptarea de urgenta a Recomandarii europene privind stagiile, care sa defineasca standardele minime la nivel european, comune pentru toate statele membre. Aceasta recomandare ar trebui sa tina seama cum se cuvine de toate tipurile de stagii, fara a se limita doar la stagiile de pe piata libera (extracurriculare);
33. recomanda adoptarea (la nivelul fiecarui stat membru) de cerinte minime, precum incheierea unui contract scris intre stagiar si organizatia-gazda si, eventual, organizatia care se ocupa de formare ori persoana care promoveaza stagiul, contract care sa specifice aspecte precum obiectivele profesionale si de invatare, durata, programul de desfasurare a stagiaturii si, daca este cazul, asigurarea sociala si rambursarea cheltuielilor sau acordarea unor indemnizatii. Continuturile formarii stipulate in contract ar trebui asigurate prin desemnarea unor supraveghetori sau mentori, care sa detina competentele profesionale adecvate si corespunzatoare activitatii de stagiatura, in interiorul organizatiei-gazda;
34. recomanda respectarea unui parcurs transparent pentru stagiar si subliniaza ca este important sa fie se prevada o rambursare corecta a cheltuielilor (sau o indemnizatie), ce poate fi finantata prin contributia FSE si poate reprezenta un adevarat element calitativ in asigurarea unui “avantaj reciproc” pentru tanarul respectiv si pentru intreprindere, garantand in acelasi timp o conditie demna stagiarului;
35. subliniaza necesitatea ca entitatea-gazda, care il intampina pe stagiar, sa indeplineasca niste conditii obligatorii ca, de pilda, sa respecte normele privind asigurarile sociale, sanatatea si siguranta la locul de munca, cele referitoare la persoanele cu handicap etc.;
36. subliniaza necesitatea unui act oficial care sa ateste cunostintele si competentele dobandite de stagiar in cursul stagiului;
37. sprijina propunerea Comisiei de modernizare a Directivei privind calificarile profesionale [7], prin extinderea domeniului ei de aplicare, astfel incat sa cuprinda si perioadele de stagiatura petrecute in alte state membre; se pronunta, de asemenea, pentru examinarea posibilitatii ca directiva sa acopere nu numai stagiile necesare pentru accesul la o profesie reglementata, ci si stagiile pe piata libera si stagiile din anumite arii curriculare;
Mobilitatea ca factor de dezvoltare a potentialului tinerilor
38. considera ca mobilitatea geografica a tinerilor lucratori este un instrument important, care contribuie la eliminarea dezechilibrelor dintre cererea si oferta de munca pe plan local. In acest sens, stagiile create pe criterii specifice, intr-un anumit sector de referinta (de exemplu, stagii in artizanat sau turism) pot constitui instrumente eficiente pentru promovarea acestei mobilitati, care vizeaza intoarcerea tinerilor in tinuturile lor, cu posibilitati sporite de a-si gasi un loc de munca acolo, datorita unei mai bune calificari obtinute. Acest aspect este deosebit de important pentru mentinerea coeziunii teritoriale si sprijinirea regiunilor care se confrunta cu provocari demografice, cum ar fi imbatranirea sau rarefierea populatiei;
39. spera ca urmatoarele programe europene in favoarea mobilitatii, din cadrul propunerii “Erasmus pentru toti”, sa primeasca o finantare corespunzatoare si durabila, pentru a permite cat mai multor tineri sa parcurga in strainatate o etapa a traseului lor universitar sau de formare, tinand seama de situatia speciala a tinerilor originari din regiunile ultraperiferice;
40. sprijina decizia Comisiei de a transforma reteaua europeana de cautare a unui locuri de munca intr-un instrument axat pe rezultate, care sa asigure corespondenta cererii cu oferta de locuri de munca, prin dezvoltarea in continuare a initiativei “Primul tau loc de munca EURES”, pentru a-i ajuta pe cetatenii UE cu varste intre 18 si 30 de ani sa isi gaseasca un loc de munca intr-un alt stat membru.
41. ar dori sa existe posibilitatea alocarii de resurse, atat prin intermediul FSE, cat si din fonduri nationale/regionale, in mod suplimentar fata de programele UE in domeniul educatiei. Aceste resurse trebuie destinate promovarii unor sisteme de mobilitate specifice, care sa permita tuturor tinerilor din UE sa beneficieze de pe urma mobilitatii in conditii egale, indiferent de locul in care traiesc, incurajand serviciile publice pentru ocuparea fortei de munca din statele membre sa elaboreze programe care sa popularizeze oportunitatile oferite de sistemul EURES, si sa integreze aceste programe in activitatile lor curente;
Unele prioritati transversale
42. intampina cu satisfactie lansarea “Panoramei competentelor in UE” si a pasaportului european al competentelor, pentru definirea competentelor. Intr-adevar, aceste instrumente pot raspunde mai bine cererii de competente adecvate si pot contribui la constituirea unui cadru de referinta adecvat pentru calificari, in masura sa includa competentele dobandite prin invatare nu numai formala, ci si informala sau non-formala;
43. incurajeaza statele membre sa conceapa si sa puna in aplicare politici si instrumente care sa favorizeze intreprinderile nou infiintate de catre tineri, inclusiv prin forme de acordare a unor garantii pentru finantare, prin operatiuni de leasing si prin contributii la reducerea ratei dobanzii la imprumuturi, precum si prin instrumente de microcreditare;
44. considera ca este esentiala crearea unei punti intre mediul universitar si campul muncii, prin valorificarea unor instrumente precum Programul Erasmus pentru tineri antreprenori, care s-a evidentiat ca instrument eficient de stimulare a spiritului antreprenorial, dupa cum se subliniaza intr-un aviz anterior al CoR [8];
45. este de acord cu Comisia in ceea ce priveste importanta unei impulsionari puternice a sectoarelor strategice, cu potential considerabil de ocupare a fortei de munca (sectorul medical, cel social, economia ecologica si TIC), atat sub forma infiintarii de noi intreprinderi, cat si a promovarii ocuparii fortei de munca in general; in acest sens, nivelul regional poate juca un rol special in promovarea dezvoltarii calificarilor specifice domeniilor in care respectiva regiune ocupa o pozitie fruntasa si in care perspectivele in materie de ocupare a fortei de munca sunt pozitive;
46. considera esential ca integrarea conceptelor de securitate si flexibilitate a pietei muncii (flexicurity) sa se finalizeze cu succes, prin gasirea unui echilibru intre nevoia angajatorilor de a dispune de forta de munca flexibila si nevoia lucratorilor de a beneficia de securitate si protectie, intr-un context de precaritate crescanda a muncii;
47. subliniaza ca, pentru elaborarea unei strategii specifice de planificare si gestionare globala a politicilor de ocupare a fortei de munca in randul tinerilor, este importanta cooperarea cu institutiile de la nivel local si regional. Pentru aceasta, ar putea fi utile forme inovatoare de gestionare a sistemelor integrate de politici de ocupare a fortei de munca in randul tinerilor, care sa promoveze legatura dintre organismele publice si tinerele generatii si structura antreprenoriala;
48. subliniaza necesitatea implicarii plenare a autoritatilor locale si regionale in elaborarea si lansarea noilor initiative, intrucat ele reprezinta nivelul cel mai adecvat de evaluare a exigentelor si necesitatilor din teritoriu si in context local, precum si in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca si programele concepute anume pentru tineri;
49. aminteste Comisiei Europene ca autoritatile locale si regionale sunt deja competente, in mare masura, in ceea ce priveste punerea in aplicare a politicilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare; in acelasi timp, regreta faptul ca comunicarea Comisiei Europene nu face o trimitere expresa la competentele regiunilor si autoritatilor locale [9] in ceea ce priveste elaborarea sau punerea in aplicare a politicilor in domeniile sus-mentionate;
50. recomanda ca, in cadrul “Pachetului privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor” si in contextul mai amplu al promovarii sistemelor de garantii pentru tineret, instrumentul stagiaturii sa isi gaseasca locul potrivit si sa beneficieze de sustinerea necesara din partea UE, pentru ca, prin politicile pentru ocuparea fortei de munca in randul tinerilor, sa se poata infrunta cea mai mare provocare a Europei sociale: evitarea faliei dintre generatii prin recunoasterea dreptului de acces la oportunitati al tinerilor, pentru ca acestia sa isi dobandeasca autonomia.
51. considera ca este esentiala alocarea unor resurse importante in scopul formarii, pentru a stimula spiritul intreprinzator in randul tinerilor. Aceasta stimulare trebuie sa fie destinata sectoarelor emergente care au fost identificate de diversele strategii regionale intr-un cadru economic global. Societatea europeana dispune de o sursa de crestere reprezentata de cunoasterea acumulata si de aplecarea tinerilor catre invatare. Experienta trebuie sa serveasca pentru a nu-i orienta pe tinerii nostri intreprinzatori catre sectoare fara viitor din punct de vedere economic. Astfel, in cadrul unei societati economice complexe, este necesar “sa ii invatam sa invete”, prin masuri de formare care sa le permita tinerilor sa treaca de la o idee de afacere la materializarea efectiva a proiectului antreprenorial. Consideram ca finantarea are o importanta vitala. Pentru aceasta, va trebui ca statele membre sa aloce un procent din instrumentele financiare proprii, aplicand coeficienti legati direct de rata somajului in randul tinerilor, care sa permita finantarea in conditii avantajoase a proiectelor prezentate de tinerii intreprinzatori.
Bruxelles, 30 mai 2013
Presedintele Comitetului Regiunilor
Ramón Luis Valcárcel Siso
[1] CdR 2562/2012 fin.
[2] COM(2012) 727 final, COM(2012) 728 final, COM(2012) 729 final.
[3] CdR 401/2010 fin.
[4] CdR 292/2010 fin.
[5] SWD(2012) 406 final.
[6] COM(2012) 669 final.
[7] COM(2011) 883 final.
[8] CdR 1186/2012 fin.
[9] CdR 1186/2012 fin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close