Modificarea formularului 100

In M. Of. nr. 609 din 1 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3136/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Anexa nr. 6 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, se modifica dupa cum urmeaza:
a) La capitolul I “Depunerea declaratiei”, punctul 1.3 “Alte termene”, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozit pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc; varsaminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de catre autoritatile publice centrale; accizele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si lit. f)-l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 214 alin. (3) din acelasi act normativ”.
b) La capitolul II “Completarea declaratiei”, sectiunea B “Date privind creanta fiscala” punctul 3.2, textul prevazut la primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe si alte obligatii care nu se platesc in contul unic» se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 16, 21 – 23, 27 – 73 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.”
c) La capitolul II sectiunea B punctul 3.2.1, textul prevazut la primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3.2.1. Obligatiile prevazute la pozitiile 27 – 51 si 65 – 73 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara de catre operatorii economici, platitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de catre persoanele fizice prevazute la art. 214 alin. (3) din acelasi act normativ, respectiv persoanele fizice care efectueaza achizitii intracomunitare de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, cu exceptia celor destinate utilizarii in sportul de performanta, de autoturisme si autoturisme de teren a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3.000 cmc, de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, dupa cum urmeaza:”.
2. Anexa nr. 11 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” se completeaza dupa cum urmeaza:
– Dupa numarul curent 64 “Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale” se introduc noua numere curente noi, numerele curente 65 – 73, cu urmatorul cuprins:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea creantei fiscale | Temeiul legal|
|crt.|||
|____|____________________________________|____________________________________|
| 65.| Accize pentru berea/baza de bere | art. 207 si 214 din|
|| din amestecul cu bauturi | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
|| nealcoolice, la care ponderea | si completarile ulterioare |
|| gradelor Plato provenite din malt, ||
|| cereale maltificabile si/sau ||
|| nemaltificabile este mai mica de ||
|| 30% din numarul total de grade ||
|| Plato ||
|____|____________________________________|____________________________________|
| 66.| Accize pentru bauturile fermentate,| art. 207 si 214 din|
|| altele decat bere si vinuri, la| Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
|| care ponderea de alcool absolut| si completarile ulterioare |
|| (100%) provenit din fermentarea||
|| exclusiva a fructelor, sucurilor de||
|| fructe si sucurilor concentrate de ||
|| fructe este mai mica de 50%||
|____|____________________________________|____________________________________|
| 67.| Accize pentru bijuterii din aur| art. 207 si 214 din|
|| si/sau din platina, cu exceptia| Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
|| verighetelor | si completarile ulterioare |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 68.| Accize pentru confectii din blanuri| art. 207 si 214 din|
|| naturale | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
||| si completarile ulterioare |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 69.| Accize pentru iahturi si alte nave | art. 207 si 214 din|
|| si ambarcatiuni cu sau fara motor, | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
|| pentru agrement, cu exceptia celor | si completarile ulterioare |
|| destinate utilizarii in sportul de ||
|| performanta||
|____|____________________________________|____________________________________|
| 70.| Accize pentru autoturisme si | art. 207 si 214 din|
|| autoturisme de teren a caror | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
|| capacitate cilindrica este mai mare| si completarile ulterioare |
|| sau egala cu 3.000 cmc ||
|____|____________________________________|____________________________________|
| 71.| Accize pentru arme de vanatoare si | art. 207 si 214 din|
|| arme de uz personal, altele decat | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
|| cele de uz militar sau de uz | si completarile ulterioare |
|| sportiv||
|____|____________________________________|____________________________________|
| 72.| Accize pentru cartuse cu glont si | art. 207 si 214 din|
|| alte tipuri de munitie pentru | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
|| armele de vanatoare si arme de uz | si completarile ulterioare |
|| personal, altele decat cele de uz ||
|| militar sau de uz sportiv ||
|____|____________________________________|____________________________________|
| 73.| Accize pentru motoare cu capacitate| art. 207 si 214 din|
|| de peste 100 CP destinate | Legea nr. 571/2003, cu modificarile|
|| iahturilor si altor nave si| si completarile ulterioare |
|| ambarcatiuni pentru agrement ||
|____|____________________________________|____________________________________|

ART. II
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close