Raportul anual privind fiscalitatea

Raportul anual privind fiscalitatea

P7_TA(2012)0030

Rezolutia Parlamentului European din 2 februarie 2012 referitoare la raportul anual privind fiscalitatea (2011/2271(INI))

2013/C 239 E/14

Parlamentul European,
– avand in vedere Comunicarea Comisiei Europene “Dubla impunere pe piata unica” (COM(2011)0712) si Propunerea de directiva a Consiliului privind platile de dobanzi si de redevente (reformare) (COM(2011)0714),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei privind indepartarea obstacolelor fiscale transnationale din calea cetatenilor UE (COM(2010)0769),
– avand in vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei care insoteste Comunicarea Comisiei privind indepartarea obstacolelor fiscale transnationale din calea cetatenilor UE (SEC(2010)1576),
– avand in vedere documentul Comisiei privind raspunsurile primite pe parcursul consultarii realizate de Comisie pe tema conventiilor pentru evitarea dublei impuneri si piata interna: exemple concrete de cazuri de dubla impunere [1],
– avand in vedere Comunicarea Comisiei privind incheierea primului semestru european de coordonare a politicilor economice: orientari pentru politicile nationale in perioada 2011-2012 (COM(2011)0400),
– avand in vedere scrisoarea comuna din 17 august 2011 adresata de Nicolas Sarkozy, Presedintele Republicii Franceze, si de Angela Merkel, Cancelarul Germaniei, lui Herman Van Rompuy, Presedintele Consiliului European,
– avand in vedere publicatia OCDE intitulata “Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning” (Utilizarea pierderilor societatilor comerciale prin intermediul unei planificari fiscale agresive), 2011 [2],
– avand in vedere nota informativa intitulata “Cat de eficient si de legitim este semestrul european? Cresterea rolului Parlamentului European” [3],
– avand in vedere publicatia Comisiei intitulata “Taxation Trends in the EU” (Tendintele din UE in materie de fiscalitate), editia din 2011 [4],
– avand in vedere publicatia OECD Consumption Tax Trends 2010 (Tendintele din tarile OCDE in materie de impozite pe consum 2010) [5],
– avand in vedere raportul Mario Monti din 2010 intitulat “O noua strategie pentru piata unica”,
– avand in vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind impactul economic al recomandarii Comisiei privind procedurile de reducere a impozitului retinut la sursa si al propunerilor FISCO (SEC(2009)1371),
– avand in vedere Recomandarea Comisiei 2009/784/CE privind procedurile de reducere a impozitului retinut la sursa,
– avand in vedere raportul lui Alain Lamassoure intitulat “Raport privind cetateanul si aplicarea dreptului comunitar” din 8 iunie 2008 [6],
– avand in vedere rezolutia sa din 2 septembrie 2008 referitoare la o strategie coordonata pentru intensificarea luptei impotriva fraudei fiscale [7],
– avand in vedere Comunicarea Comisiei din 10 decembrie 2007 privind aplicarea masurilor anti-abuz in domeniul impozitarii directe – in cadrul Uniunii Europene si fata de tarile terte (COM(2007)0785),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei din 31 mai 2006 privind necesitatea elaborarii unei strategii coordonate pentru imbunatatirea luptei impotriva fraudei fiscale (COM(2006)0254),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei din 19 decembrie 2006 intitulata “Impozitarea la parasirea teritoriului unei tari si necesitatea coordonarii politicilor fiscale ale statelor membre” (COM(2006)0825),
– avand in vedere raportul consilierilor Eures Channel privind obstacolele in calea mobilitatii cetatenilor UE in regiunile transfrontaliere, 2002 [8],
– avand in vedere Comunicarea Comisiei din 23 mai 2001 privind “Politica fiscala in Uniunea Europeana – Prioritati pentru anii viitori” (COM(2001)0260),
– avand in vedere propunerea de rezolutie B7-0531/2011, depusa conform articolului 120 de Cristina Muscardini si alti deputati,
– avand in vedere articolul 48 din Regulamentul sau de procedura,
– avand in vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice si monetare (A7-0014/2012),

A. intrucat piata interna a UE, care presupune mobilitatea persoanelor, a serviciilor, a bunurilor si a capitalului, nu functioneaza perfect si inca exista aspecte care necesita imbunatatiri;
B. intrucat cetatenii UE si intreprinderile care isi desfasoara activitatea intr-un context transfrontalier se confrunta cu obstacole fiscale ce reprezinta bariere serioase pentru crestere si ocuparea fortei de munca pe piata interna a UE si intrucat aceste bariere trebuie indepartate pentru a asigura o Europa mai competitiva, care creeaza crestere si locuri de munca;
C. intrucat costurile administrative suportate de intreprinderile mijlocii din cauza sistemelor fiscale sunt ridicate si impovaratoare in mod inutil in unele state membre;
D. intrucat actuala criza economica si financiara a condus la o crestere semnificativa a datoriei publice in Europa; intrucat datoriile publice si private excesive din statele membre au declansat actuala criza financiara; intrucat, in acest context, factorii automati de stabilizare a bunastarii sunt mai importanti ca oricand pentru asigurarea cresterii si a coeziunii sociale;
E. intrucat o fiscalitate eficace este deosebit de importanta pentru ca autoritatile publice, mai ales in Europa, sa isi indeplineasca obligatiile si activitatile si sa satisfaca asteptarile cetatenilor; intrucat statele cu deficite ridicate se vad obligate sa ia masuri pentru cresterea impozitelor, dar aceste masuri nu ar trebui sa afecteze cresterea;
F. intrucat, pentru asigurarea credibilitatii fiscale, sunt necesare o consolidare fiscala sustinuta si o distribuire mai corecta si mai bine directionata a sarcinilor fiscale, iar pentru reducerea datoriilor este necesara atat restrangerea cheltuielilor, cat si majorari de taxe, dar schimbarile fiscale orientate spre crestere trebuie sa aiba prioritate; intrucat astfel se va pune temelia cresterii pe termen lung;
Observatii generale
Prevenirea dublei neimpuneri, a fraudelor fiscale, a paradisurilor fiscale si cresterea transparentei in materie de fiscalitate
1. remarca faptul ca functia principala a sistemelor fiscale este aceea de a finanta serviciile publice precum educatia, serviciile medicale, transportul public si infrastructura, sa protejeze bunurile publice stimuland, de exemplu, productia si consumul de produse ecologice si sa reduca inegalitatile sociale asigurand o distributie mai echitabila a veniturilor si a bogatiei;
2. remarca faptul ca fiscalitatea tine in continuare de suveranitatea nationala si, in unele cazuri, locala si ca ar trebui, prin urmare, respectate diferitele structuri ale sistemelor fiscale ale statelor membre; remarca faptul ca ar trebui sa se efectueze schimbari ale tratatului pentru ca deciziile in materie de politici fiscale sa fie transferate de la nivel national la nivelul UE; remarca, asadar, faptul ca o accentuare a supravegherii procedurilor bugetare de catre Comisie trebuie sa fie dublata de o mai buna supraveghere democratica de catre Parlament;
3. remarca faptul ca optimizarea pietei unice si unele actiuni de armonizare fiscala ar putea fi factori-cheie pentru incurajarea cresterii si a crearii de locuri de munca; remarca faptul ca politicile fiscale trebuie sa vizeze intensificarea competitivitatii europene si reducerea costurilor pentru intreprinderile europene, mai ales pentru intreprinderile mici si mijlocii;
4. remarca lipsa de coordonare a politicilor fiscale din UE, care poate conduce la costuri si la sarcini administrative semnificative pentru cetateni si pentru intreprinderile din UE care opereaza la nivel transfrontalier;
5. solicita statelor membre sa aplice o abordare fiscala favorabila cresterii, imbunatatind modalitatile de impunere si evoluand in directia unor impozite cu efecte de distorsionare mai reduse, fara ca obiectivul pietei sociale sa fie afectat;
6. evidentiaza faptul ca, din exemplele statelor membre in care fiscalitatea si incasarea de impozite au inregistrat niveluri record, se pot desprinde invataminte deosebit de utile;
7. subliniaza necesitatea simplificarii regimurilor de TVA, pentru eliminarea impozitarii duble si a birocratiei pentru angajatori;
8. subliniaza faptul ca o fiscalitate redusa este esentiala nu numai pentru bunastarea sociala a familiilor si a gospodariilor, ci si pentru competitivitate si crearea de noi locuri de munca; evidentiaza necesitatea controlarii si eficientizarii cheltuielilor publice si a stabilizarii finantelor publice;
9. subliniaza faptul ca propunerile Comisiei cu privire la impunere trebuie sa contribuie la competitivitatea europeana, eliminand denaturarile concurentei cauzate de existenta mai multor sisteme fiscale; subliniaza, totodata, faptul ca propunerile Comisiei nu trebuie sa mareasca sarcinile fiscale;
10. remarca faptul ca statele membre cu deficite mari sau care au suferit cele mai mari scaderi ale PIB-ului vor trebui sa analizeze cu atentie cauzele acestor deficite si sa creasca veniturile fiscale prin intermediul unor taxe eficiente si corecte, prin continuarea reducerii eficiente a cheltuielilor, prin lupta impotriva fraudelor fiscale si prin cresterea economiilor publice; subliniaza ca reformele fiscale ar trebui sa acorde prioritate remedierii neajunsurilor si extinderii bazei de impozitare, fara a afecta capacitatea statelor membre de a colecta venituri;
11. considera ca federalismul fiscal ar putea reprezenta cel mai bun instrument de realizare a auto-responsabilizarii in managementul fiscal la nivel regional, asigurand, asadar, o eficienta economica mai ridicata;
12. ia act de recentele initiative ale Comisiei in domeniul fiscalitatii, cum ar fi baza fiscala consolidata comuna a societatilor, taxa pe tranzactiile financiare, viitorul sistem de TVA din UE si taxele din domeniul energiei;
13. saluta introducerea semestrului european ca posibila sursa de venituri pentru statele membre, prin intermediul schimbului de cele mai bune practici, vizand o traiectorie fiscala mai bine coordonata si durabila;
14. solicita Comisiei si statelor membre sa coopereze in continuare in probleme de politici fiscale de combatere a dublei impuneri, a fraudei fiscale si a evaziunii fiscale, pentru a creste transparenta si pentru a reduce neajunsurile si incertitudinile pentru intreprinderi si cetateni in ceea ce priveste colectarea taxelor, mai ales in ceea ce priveste procedurile administrative de completare a declaratiilor de impunere; prin urmare, considera ca, impreuna cu Consiliul, Comisia ar trebui sa adopte o initiativa comuna puternica privind jurisdictiile netransparente, care ar putea avea un efect mai mare decat acordurile bilaterale dintre statele membre la nivel individual, pe de o parte, si jurisdictiile netransparente, pe de alta parte;
15. sustine ca statele membre ar trebui sa incerce sa reduca costurile suportate de intreprinderile mici si mijlocii pentru respectarea reglementarilor fiscale, atunci cand acest lucru este posibil, prin fluidizarea procedurilor si reducerea costurilor birocratice; remarca faptul ca statele membre au diferite baze de impozitare pentru intreprinderi, acestea putand reprezenta, in fapt, bariere comerciale transfrontaliere in calea cresterii si a ocuparii fortei de munca; sustine propunerea Comisiei de a introduce o baza fiscala consolidata, comuna si voluntara a societatilor la nivelul UE, denumita CCCTB;
16. evidentiaza faptul ca CCCTB ar imbunatati cresterea si ar conduce la crearea mai multor locuri de munca in Europa, prin reducerea costurilor administrative si a birocratiei pentru intreprinderi, mai ales pentru intreprinderile mici care activeaza in mai multe tari membre ale UE;
17. solicita statelor membre sa adopte cu promptitudine propunerile existente si Comisiei sa prezinte propuneri, in concordanta cu propunerile efectuate de Parlamentul European privind impozitele pe economii, taxele ecologice si taxele de consum, evitarea fraudei fiscale, buna guvernanta si dubla impunere;
18. remarca faptul ca actuala criza economica si financiara a condus la o crestere semnificativa a datoriei publice in Europa si ca, pentru a reduce aceasta uriasa datorie publica, este necesara atat reducerea cheltuielilor, cat si majorarea taxelor;
19. evidentiaza faptul ca statele membre care au suferit cea mai puternica reducere a cresterii PIB sunt cele care s-au vazut nevoite sa creasca cel mai mult impozitele dar, in general, statele membre care au putut reduce impozitele sunt cele care au reusit sa evite o crestere negativa mai mica de 4 % din PIB [9];
20. solicita statelor membre sa isi canalizeze sistemele fiscale spre crestere, imbunatatind modalitatile de impunere si evoluand in directia unor impozite cu efecte de distorsionare mai reduse, fara ca obiectivul echitatii sociale sa fie afectat;
21. concluzioneaza ca o coordonare a politicilor fiscale ar putea constitui o componenta importanta a unei strategii de consolidare fiscala la nivelul UE si ar putea imbunatati eficacitatea noilor politici fiscale ale statelor membre;
Indepartarea obstacolelor fiscale transnationale cu care se confrunta cetatenii UE
22. remarca faptul ca eliminarea obstacolelor fiscale poate juca un rol important in cresterea increderii si a capacitatii cetatenilor de a munci, de a se pensiona, de a cumpara si, in colaborare cu intreprinderile, de a investi in UE;
23. saluta faptul ca in Comunicarea privind indepartarea obstacolelor fiscale transnationale din calea cetatenilor UE se identifica cele mai importante nemultumiri ale cetatenilor UE legate de obstacolele fiscale transnationale si asteapta cu interes propunerile Comisiei in acest sens;
24. saluta intentia Comisiei de a-si intensifica eforturile pentru a asigura accesul tuturor cetatenilor UE la informatiile si consilierea necesare cu privire la reglementarile fiscale in interiorul UE;
25. remarca faptul ca statele membre au convenit ca cetatenii ar trebui sa aiba un acces mai bun la informatii fiscale;
26. subliniaza importanta luarii de masuri pentru ca cetatenii sa nu se confrunte cu obstacole fiscale in exercitarea drepturilor lor pe piata interna;
27. solicita Comisiei sa difuzeze informatii privind cele mai bune practici din statele membre ale UE si din alte tari membre ale OCDE in materie de informare fiscala a cetatenilor si a intreprinderilor si solicita Comisiei Europene sa dezvolte instrumente eficiente pentru a facilita si a incuraja schimbul de astfel de informatii si bune practici in materie de fiscalitate, inclusiv realizarea de proiecte-pilot pentru incurajarea competitivitatii europene pe termen lung; subliniaza, de asemenea, ca este necesar ca Comisia sa garanteze ca Eurostat colecteaza si verifica statisticile privind evaziunea fiscala te teritoriul UE;
28. recunoaste faptul ca anumite state membre au stabilit proceduri simplificate pentru solicitarea rambursarilor de taxe, conform conventiilor semnate in materie de evitare a dublei impuneri, si ca unele state membre au infiintat site-uri de internet pentru nerezidenti sau contribuabilii straini cuprinzand informatii si formulare in diverse limbi;
29. solicita statelor membre sa sprijine planurile Comisiei de a imbunatati coordonarea si cooperarea cu administratiile fiscale ale statelor membre si intre acestea pentru a gasi solutii adecvate pentru prevenirea dublei impuneri si pentru indepartarea altor obstacole fiscale transnationale;
30. remarca faptul ca dubla impunere este o bariera in calea activitatilor si investitiilor transfrontaliere si ca, pentru depasirea acestei probleme, este nevoie de solutii coordonate;
31. solicita Comisiei sa propuna modalitati de simplificare a respectarii obligatiilor fiscale in situatii transfrontaliere;
32. saluta consultarea publica realizata de Comisie privind taxele transfrontaliere pe dividendele obtinute de investitorii de portofoliu si de investitorii mici din UE, care abordeaza barierele fiscale in cazul succesiunilor si asteapta cu nerabdare viitoarele propuneri ale Comisiei in acest sens;
33. solicita Comisiei si statelor membre sa gaseasca modalitati de a elimina rapid obstacolele fiscale care afecteaza munca transfrontaliera si mobilitatea transnationala, in vederea realizarii obiectivelor strategiei Europa 2020 cat mai curand, si anume cresterea economica si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca;
34. solicita Comisiei sa trateze plangerile in mod mai activ si sa asigure o mai mare transparenta si o mai buna informare a cetatenilor cu privire la rezultatele plangerilor referitoare la legislatia fiscala a statelor membre si la cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul fiscal si punerea in aplicare a acestora;
35. solicita Comisiei sa isi continue activitatea legata de Europe Direct si de serviciile de consiliere ale cetatenilor de pe site-ul “Europa ta” si sa continue dezvoltarea portalului de internet Europe Direct pentru ca cetatenii UE sa poata gasi informatii de la autoritatile fiscale din cele 27 de state membre ale UE; evidentiaza necesitatea furnizarii acestor informatii intr-un format accesibil pentru utilizatori;
36. solicita Comisiei sa consolideze cooperarea administrativa intre statele membre, in domeniul dublei impuneri, concentrand mai multe proiecte si resurse din programul Fiscalis pentru solutionarea problemelor concrete ale contribuabililor;
Eliminarea discriminarii si a dublei impuneri pentru cetatenii si intreprinderile din UE
37. subliniaza importanta solutionarii unor probleme precum dubla impunere a intreprinderilor si persoanelor, incompatibilitatile dintre diferite sisteme fiscale si lipsa accesului la informatii privind normele nationale in materie de fiscalitate;
38. subliniaza faptul ca crearea unui mediu fiscal clar, transparent si stabil pe piata unica este in interesul intreprinderilor si al cetatenilor, deoarece lipsa transparentei reglementarilor fiscale reprezinta un obstacol pentru activitatile si investitiile transfrontaliere din UE;
39. subliniaza faptul ca dubla impunere reduce competitivitatea intreprinderilor afectate si are un impact negativ asupra intregii piete unice;
40. saluta Comunicarea Comisiei privind “Dubla impunere pe piata unica”, referitoare la strategia UE si solutiile la problemele legate de dubla impunere transfrontaliera;
41. considera ca Tratatul privind Uniunea Europeana obliga statele membre sa solutioneze problema dublei impuneri, in conformitate cu dispozitiile articolului 4 alineatul (3) si ale articolului 26 din TFUE referitoare la piata interna;
42. considera ca tratatele fiscale bilaterale dintre statele membre nu solutioneaza toate problemele legate de discriminare si dubla impunere pentru cetateni si intreprinderi;
43. saluta ideea Comisiei de infiintare a unui grup de lucru pe probleme de dubla impunere, care sa implice autoritatile fiscale ale statelor membre si, dupa caz, asociatiile pentru protectia consumatorilor; solicita Comisiei sa consolideze grupul de lucru al UE privind impozitarea intreprinderilor, grup numit Forumul mixt al UE pentru preturile de transfer (JTPF) si sa colaboreze cu comunitatea de afaceri si cu sustinatorii drepturilor consumatorilor;
44. solicita Comisiei sa initieze un nou forum privind TVA-ul, similar cu Forumul mixt al UE pentru preturile de transfer (JTPF), in cadrul caruia intreprinderile sa poata prezenta chestiuni privind TVA-ul aplicat societatilor comerciale si divergente intre statele membre;
45. solicita statelor membre sa imbunatateasca procedurile care le permit intreprinderilor mici si mijlocii sa isi recupereze mai rapid TVA-ul deductibil reducand, astfel, perioada de rambursare;
46. solicita Comisiei sa propuna un mecanism obligatoriu de solutionare a litigiilor, dupa cum se sugereaza in raportul Monti, care sa se refere la dubla impunere cu care se confrunta atat persoanele fizice, cat si cele juridice;
47. remarca faptul ca obstacolele administrative si nesiguranta juridica cauzeaza dificultati cetatenilor UE care vor sa circule liber cu autovehiculele pe piata unica; prin urmare, solicita statelor membre sa desfiinteze dubla impozitare pentru inmatricularea autovehiculelor;
48. solicita statelor membre sa modernizeze si sa actualizeze normele privind scutirile de taxe transfrontaliere aplicate intreprinderilor si sa simplifice si sa modernizeze normele privind facturarea electronica, in vederea crearii, in final, a unui model european unic pentru facturile electronice;
Prevenirea dublei neimpuneri, a fraudelor fiscale si cresterea transparentei in materie de fiscalitate
49. subliniaza faptul ca absenta transparentei fiscale si evaziunea fiscala ameninta veniturile publice si costa miliarde de euro;
50. subliniaza faptul ca este necesar sa se gaseasca un echilibru intre interesul public in combaterea abuzurilor, evitarea restrictiilor disproportionate legate de activitatile transfrontaliere din UE si o mai buna coordonare a aplicarii masurilor anti-abuz in relatiile cu tarile terte; regreta ca unele state membre au incheiat acorduri cu tari terte, care permit perpetuarea evaziunii fiscale si a lipsei de transparenta fiscala;
51. Invita statele membre:
– sa instituie si sa implementeze sisteme de impozitare eficiente care sa previna erodarea nejustificata a bazelor de impozitare ale acestora din cauza unor abuzuri sau a neimpozitarii involuntare;
– sa aplice masuri anti-abuz care sa vizeze masurile artificiale menite sa eludeze legislatia nationala sau normele comunitare astfel cum au fost transpuse in legislatia nationala;
– sa continue sa faca schimb de informatii privind sistemele agresive de planificare fiscala pentru pierderile intreprinderilor, detectarea acestora si strategiile de raspuns, precum si sa masoare si sa publice eficacitatea strategiilor utilizate;
– sa aiba in vedere introducerea unor programe de conformitate si cooperare si introducerea sau revizuirea initiativelor privind publicarea informatiilor care vizeaza sistemele agresive de planificare fiscala;
– sa finalizeze reforma directivei privind impozitarea economiilor pentru aplicarea schimbului automat de informatii, care a fost blocata de ceva timp la Consiliu, pentru a asigura o impozitare corecta si adecvata a economiilor in UE; subliniaza ca toate jurisdictiile afectate ar trebui sa puna in aplicare cooperarea administrativa care sa nu incalce drepturile procedurale ale contribuabililor si dreptul la viata privata, oferind schimburi de informatii automate pentru intreprinderi si trusturi, nu numai pentru persoanele fizice;
– sa notifice si sa faca publice deciziile fiscale ale autoritatilor nationale pentru intreprinderile care functioneaza intr-un context transfrontalier;
– sa ofere stimulente fiscale pentru IMM-uri sub forma scutirilor si a reducerilor fiscale, pentru incurajarea spiritului intreprinzator, a inovatiilor si a crearii de locuri de munca;
– sa promoveze reforme pentru limitarea posibilitatilor de evaziune fiscala, stabilind mecanisme eficiente de colectare a veniturilor, care sa minimizeze relatia dintre contribuabil si autoritatile fiscale si sa maximizeze utilizarea tehnologiei moderne, concentrandu-se pe guvernanta electronica in inregistrarea si monitorizarea activitatii economice;
52. solicita Comisiei:
– sa identifice domeniile in care pot fi efectuate imbunatatiri atat in ceea ce priveste legislatia UE, cat si cooperarea administrativa dintre statele membre pentru a reduce fraudele fiscale;
– sa puna mai multe resurse bugetare si un personal mai numeros la dispozitia DG TAXUD pentru a dezvolta politicile UE si propunerile privind dubla neimpunere, evaziunea fiscala si frauda;
– sa abordeze problema concurentei fiscale nocive si a dublei neimpuneri a societatilor mari, care isi schimba in mod artificial profitul pentru a minimiza impozitul real; – sa notifice si sa faca publice deciziile fiscale ale autoritatilor nationale pentru intreprinderile care functioneaza intr-un context transfrontalier;
– sa lupte in mod mai hotarat impotriva fraudelor prin aplicarea legii penale;
53. solicita statelor membre sa acorde o prioritate deosebita combaterii utilizarii asa-ziselor paradisuri fiscale in scopuri ilicite si solicita Comisiei ca, in cooperare cu Parlamentul European, tinand seama, ca o prima etapa, de definitia OCDE si de lista paradisurilor fiscale sau a jurisdictiilor netransparente – pentru a institui o definitie si o lista la nivelul UE; solicita elaborarea unei definitii unice acceptate la nivel european, in asteptarea unui acord asupra unei definitii la nivel mondial;
54. recunoaste faptul ca forumul global al OECD privind transparenta si schimbul de informatii in scopuri fiscale este principalul forum international pentru combaterea evaziunii fiscale si sprijina cu toate fortele lucrarile acestui forum; remarca deficientele acestuia ca forum bazat pe cei mai mici numitori comuni; recunoaste, de asemenea, initiativele pertinente asumate la nivel national, comunitar si global, ce vizeaza adoptarea unei solutii practice la aceasta problema persistenta;
55. solicita Comisiei sa ia masuri mai prompte impotriva evaziunii si fraudei fiscale;
56. solicita statelor membre sa incheie acorduri de schimb al informatiilor privind combaterea fraudelor si fiscalitatea cu Andorra, Monaco si San Marino si sa incheie un nou acord cu Elvetia, si, ulterior, sa le actualizeze periodic;
57. concluzioneaza faptul ca lipsa de cooperare si coordonare intre sistemele fiscale ale statelor membre poate conduce la neimpunere neintentionata, generand evaziune, abuzuri si fraude fiscale;
58. solicita Comisiei sa analizeze implicatiile fiscale ale implementarii semestrului european si sa publice un raport in cursul anului 2012;
59. solicita sa fie puse suficiente resurse bugetare si de personal la dispozitia Curtii Europene de Conturi si a OLAF, in vederea dezvoltarii unor mecanisme eficiente de control si a supravegherii procedurilor bugetare la nivelul UE;
60. solicita Comisiei sa identifice si sa acorde prioritate masurilor politice cu implicatii fiscale, din programele de stabilitate si convergenta si din programele nationale de reforma ale statelor membre;

*
* *

61. incredinteaza Presedintelui sarcina de a transmite prezenta rezolutie Consiliului, Comisiei si parlamentelor nationale.
[1] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_double_tax_conventions_en.pdf
[2] http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_2649_33767_48570813_1_1_1_1,00.html
[3] http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/599-how-effective-and-legitimate-is-the-european-semester-increasing-the-role-of-the-european-parliament/
[4] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
[5] http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2010_ctt-2010-en
[6] http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf
[7] JO C 295 E, 4.12.2009, p. 13.
[8] http://www.eureschannel.org/en/dossiers/WEBrapport_obst_E.pdf
[9] Publicatia Comisiei “Taxation Trends in the EU” (Tendintele din UE in materie de fiscalitate), editia din 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close