Modificarea ordonantei privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale

In M. Of. nr. 621 din  7 octombrie 2013 a fost publicata Legea nr. 261/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale.

Din cuprins:

ART. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 6 din 22 ianuarie 2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Impozitul prevazut la art. 1 alin. (1) se datoreaza si de catre operatorii economici care au licente de exploatare a resurselor mentionate la art. 1 alin. (2), dar a caror activitate principala nu corespunde acestor coduri CAEN. Sunt asimilate licentelor de exploatare si permisele de exploatare emise potrivit legii.”
2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Impozitul prevazut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% si se aplica asupra veniturilor obtinute de operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) – (3), care sunt calculate dupa cum urmeaza:
a) operatorii economici care exploateaza resursele naturale si le valorifica ca atare sau in urma unui proces de prelucrare/pregatire/sortare fara a fi folosite de acestia pentru obtinerea altor tipuri de produse datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din valorificarea acestora;
b) operatorii economici care folosesc resursele naturale exploatate ca materii prime pentru obtinerea altor produse (de exemplu, produse energetice) si al caror pret este cotat la bursa datoreaza impozit pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii materiilor prime. Partea din venit corespunzatoare valorii materiilor prime se determina dupa urmatoarea formula:

VMP = QV x K x PM

K = QC / (QO + ΔS),

unde:
VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii materiilor prime;
QV = cantitatea totala de produse finite vandute in luna de referinta (fara a considera marfurile reprezentand produse similare achizitionate de la terti);
K = coeficientul de productie mediu;
PM = media aritmetica a preturilor de referinta pe sortimente de resurse naturale, stabilite de autoritatea competenta in raport de cotatiile internationale ale acestor resurse naturale, valabile pentru luna pentru care se calculeaza impozitul;
QC = cantitatea de resurse naturale consumata in procesul de productie in luna de referinta (fara a lua in considerare resursele naturale achizitionate de la terti);
QO = cantitatea totala de produse finite obtinute in luna de referinta;
ΔS = variatia neta a semifabricatelor realizata in luna de referinta (cantitatea de semifabricate la sfarsitul lunii de referinta minus cantitatea de semifabricate la inceputul lunii de referinta).

In situatia in care operatorii economici nu desfasoara activitati de procesare a resurselor naturale intr-o luna (nefiind astfel posibila obtinerea unui coeficient de productie mediu in luna de referinta), dar vand produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de productie mediu determinat in ultima luna cu activitate de procesare;
c) in cazul operatorilor economici care folosesc resursele naturale extrase ca materii prime pentru obtinerea altor produse (de exemplu, caramida, tigla, ciment, BCA, mixturi asfaltice, betoane etc.) si al caror pret nu este cotat la bursa, impozitul se datoreaza pentru partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obtinerea produselor finite astfel comercializate, valoare in care sunt incluse si toate taxele platite pentru exploatare. Partea din venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii contabile a resurselor naturale extrase utilizate pentru obtinerea produselor finite astfel comercializate, se calculeaza dupa urmatoarea formula:

VMP = QV x K x CME

K = QC / (QO + ΔS),

unde:
VMP = venitul rezultat din valorificarea produselor finite, corespunzatoare valorii materiilor prime;
QV = cantitatea totala de produse finite vandute in luna de referinta (fara a considera marfurile reprezentand produse similare achizitionate de la terti);
K = coeficientul de productie mediu;
CME = costul mediu de extractie resurse naturale pentru luna de referinta;
QC = cantitatea de resurse naturale consumata in procesul de productie in luna de referinta (fara a considera resursele naturale achizitionate de la terti);
QO = cantitatea totala de produse finite obtinute in luna de referinta;
ΔS = variatia neta a semifabricatelor realizata in luna de referinta (cantitatea de semifabricate la sfarsitul lunii de referinta minus cantitatea de semifabricate la inceputul lunii de referinta).

In situatia in care operatorii economici nu desfasoara activitati de procesare a resurselor naturale intr-o luna (nefiind astfel posibila obtinerea unui coeficient de productie mediu in luna de referinta), dar vand produse finite din stoc, se va folosi coeficientul de productie mediu si, respectiv, costul mediu de extractie pentru resursele naturale, determinate in ultima luna cu activitate de procesare.”
3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Impozitul se datoreaza si pentru resursele exploatate inainte de 1 februarie 2013 si vandute dupa aceasta data.”
ART. II
Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, se vor elabora si aproba in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close