Organizarea si functionarea Biroului central de legatura pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare

In M. Of. nr. 637 din 15 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1642/2013 privind organizarea si functionarea Biroului central de legatura pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum si cu Comisia Europeana.

Din cuprins:
ART. 1
La nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cadrul Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare – Serviciul de reglementare a recuperarii creantelor bugetare prin colaborare interstatala, se organizeaza si functioneaza Biroul central de legatura, potrivit prevederilor art. 178^4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care este responsabil pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana.
ART. 2
(1) Pentru a asigura transmiterea si/sau primirea pe cale electronica a documentelor si informatiilor intre autoritatile competente din Romania si birourile centrale din alte state membre, Biroul central de legatura este conectat la reteaua RCC.
(2) Reteaua RCC reprezinta platforma comuna bazata pe reteaua comuna de comunicatii, dezvoltata de Uniunea Europeana pentru a asigura toate transmisiile pe cale electronica intre autoritatile competente in domeniul vamal si fiscal.
(3) Cheltuielile determinate de conectarea Biroului central de legatura la reteaua RCC si pentru asigurarea aplicatiilor informatice necesare pentru transmiterea pe cale electronica a informatiilor de la Biroul central de legatura catre statele membre si catre Comisia Europeana, precum si de la birourile de legatura catre Biroul central de legatura se suporta din bugetul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
ART. 3
Biroul central de legatura asigura transmiterea pe cale electronica a cererilor, documentelor si informatiilor in domeniul asistentei reciproce la recuperare pentru creantele prevazute la art. 178^2 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv pentru creantele stabilite in cadrul operatiunilor vamale, precum si pentru taxele, impozitele si drepturile de orice fel prelevate de catre autoritatile locale.
ART. 4
Documentele si informatiile prevazute la art. 3 nu pot fi furnizate decat in conformitate cu dispozitiile art. 178^23 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Biroul central de legatura va informa Comisia Europeana si statele membreCu privire la denumirea si adresa autoritatilor competente in Romania pentru aplicarea prevederilor cap. XII^1 “Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Biroul central de legatura va transmite Comisiei Europene, pana la data de 31 martie a fiecarui an, pe cale electronica, o informare asupra numarului de cereri de informatii, de comunicare si de recuperare trimise si primite de autoritatile competente din Romania in anul precedent, asupra cuantumului creantelor vizate si asupra sumelor recuperate, pe baza datelor primite in acest scop de la autoritatile competente prevazute la art. 178^4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga:
a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.951/2006 privind organizarea si functionarea biroului central infiintat pentru transmiterea pe cale electronica a informatiilor in domeniul recuperarii creantelor statelor membre ale Uniunii Europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006;
b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.035/2006 pentru infiintarea Biroului de legatura privind asistenta in materie de recuperare intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite de autoritatile din alt stat membru, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006.
ART. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close