Amendament la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR

Amendament la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR [Conventia TIR, 1975 [1]]

Conform notificarii depozitarului ONU C.N.433.2013.TREATIES – XI.A.16, urmatoarele amendamente la Conventia TIR intra in vigoare la 10 octombrie 2013 pentru toate partile contractante

La articolul 6, alineatul 2 bis se inlocuieste cu urmatorul text:
“(2 bis) O organizatie internationala este autorizata de catre Comitetul de gestiune sa isi asume responsabilitatea organizarii si functionarii eficace a unui sistem international de garantii. Autorizatia este acordata atat timp cat organizatia indeplineste conditiile si cerintele stabilite in anexa 9 partea III. Comitetul de gestiune poate revoca autorizatia in situatia in care aceste conditii si cerinte nu mai sunt indeplinite.”
In anexa 9 se introduce o noua parte, partea III, cu urmatorul text:
“Partea III
Autorizarea unei organizatii internationale, astfel cum se mentioneaza la articolul 6, de a-si asuma responsabilitatea organizarii si functionarii eficace a unui sistem international de garantii si de a tipari si distribui carnete TIR
Conditii si cerinte
1. Conditiile si cerintele care trebuie indeplinite de o organizatie internationala pentru a fi autorizata de catre Comitetul de gestiune, in conformitate cu articolul 6 alineatul (2 bis) din Conventie, sa isi asume responsabilitatea organizarii si functionarii eficace a unui sistem international de garantii si sa tipareasca si sa distribuie carnete TIR sunt:
(a) dovada capacitatii profesionale si a soliditatii financiare in vederea organizarii si functionarii eficace a unui sistem international de garantii, precum si dovada capacitatii logistice pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin in temeiul Conventiei, prin transmiterea anuala a situatiilor financiare consolidate care au facut obiectul unui audit corespunzator efectuat de catre auditori independenti recunoscuti la nivel international;
(b) lipsa unor abateri si incalcari grave sau repetate ale legislatiei vamale ori fiscale.
2. In temeiul autorizatiei, organizatia internationala:
(a) furnizeaza partilor contractante la Conventia TIR, prin intermediul asociatiilor nationale afiliate la organizatia internationala, copii certificate ale contractului de garantie globala, precum si dovada acoperirii garantiei;
(b) furnizeaza organismelor competente ale Conventiei TIR informatii privind normele si procedurile prevazute pentru eliberarea carnetelor TIR de catre asociatiile nationale;
(c) furnizeaza anual organismelor competente ale Conventiei TIR date privind cererile de despagubire depuse, pendinte, platite sau solutionate fara plata;
(d) furnizeaza organismelor competente ale Conventiei TIR informatii complete privind functionarea sistemului TIR, in special, dar fara a se limita la acestea, informatii prompte si bine fundamentate referitoare la tendintele privind numarul de operatiuni TIR nefinalizate, cererile de despagubire depuse, pendinte, platite sau solutionate fara plata care ar putea da nastere la ingrijorari in ceea ce priveste buna functionare a sistemului TIR sau care ar putea duce la dificultati in functionarea continua a sistemului international de garantii;
(e) furnizeaza organismelor competente ale Conventiei TIR date statistice privind numarul de carnete TIR distribuite catre fiecare parte contractanta, defalcate pe tipuri;
(f) furnizeaza Comitetului executiv TIR date privind pretul de distributie practicat de organizatia internationala pentru fiecare tip de carnet TIR;
(g) ia toate masurile necesare pentru reducerea riscului de falsificare a carnetelor TIR;
(h) aplica masurile corective adecvate in situatiile in care au fost identificate probleme sau deficiente ale carnetului TIR si le raporteaza Comitetului executiv TIR;
(j) participa pe deplin in cazurile in care Comitetul executiv TIR este chemat sa faciliteze solutionarea litigiilor;
(k) se asigura ca orice problema care implica activitati frauduloase sau alte dificultati in ceea ce priveste aplicarea Conventiei TIR este adusa imediat la cunostinta Comitetului executiv TIR;
(l) gestioneaza sistemul de control al carnetelor TIR, prevazut in anexa 10 la Conventie, impreuna cu asociatiile nationale garante afiliate la organizatia internationala si cu autoritatile vamale si informeaza partile contractante si organismele competente ale Conventiei cu privire la problemele identificate in sistem;
(m) furnizeaza organismelor competente ale Conventiei TIR statistici si date cu privire la performanta partilor contractante in ceea ce priveste sistemul de control prevazut in anexa 10;
(n) incheie, cu cel putin doua luni inainte de data provizorie de intrare in vigoare sau de reinnoire a autorizatiei acordate in conformitate cu articolul 6 alineatul (2 bis) din Conventie, un acord scris cu secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite, mandatata de catre Comitetul de gestiune si actionand in numele acestuia, care include acceptarea atributiilor sale prevazute la prezentul alineat.
3. Atunci cand organizatia internationala este informata de catre o asociatie garanta cu privire la o cerere de despagubire, organizatia internationala comunica in termen de trei (3) luni asociatiei garante pozitia sa referitoare la cerere.
4. Toate informatiile obtinute, in mod direct sau indirect, de catre organizatia internationala in temeiul Conventiei, care sunt prin natura lor confidentiale sau sunt furnizate cu titlu confidential, intra sub incidenta obligatiei de pastrare a secretului profesional, nu trebuie utilizate sau prelucrate in scop comercial sau in alte scopuri decat cele pentru care au fost furnizate si nu trebuie comunicate unei terte parti fara autorizarea explicita a persoanei sau a autoritatii care le-a furnizat. Totusi, aceste informatii pot fi divulgate fara permisiune autoritatilor competente ale partilor contractante la Conventie, in cazul in care exista o autorizatie sau o obligatie in acest sens in temeiul dispozitiilor din legislatia nationala sau internationala sau in cadrul procedurilor judiciare. Divulgarea sau comunicarea informatiilor se efectueaza cu respectarea integrala a dispozitiilor in vigoare privind protectia datelor.
5. Comitetul de gestiune are dreptul de a revoca autorizatia acordata in conformitate cu articolul 6 alineatul (2 bis) in caz de nerespectare a conditiilor si cerintelor sus-mentionate. In cazul in care Comitetul de gestionare decide sa revoce autorizatia, decizia intra in vigoare cel mai devreme la sase (6) luni de la data revocarii.
6. Autorizarea unei organizatii internationale in conditiile prevazute mai sus nu aduce atingere responsabilitatilor si obligatiilor respectivei organizatii prevazute de Conventie.”

[1] Versiune consolidata publicata in Decizia 2009/477/CE a Consiliului (JO L 165, 26.6.2009, p. 1).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close