Preluarea de catre AAAS a creantelor bugetare administrate de ANAF la UCM – Resita

In M. Of. nr. 645 din 21 octombrie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creantelor bugetare administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organul fiscal competent, la Societatea Comerciala “UCM” – S.A. Resita.

Din cuprins:
Societatea Comerciala “UCM” – S.A. Resita a fost infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 1.296/1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie, cu modificarile ulterioare, avand ca obiect de activitate: proiectarea, producerea si comercializarea in tara si in strainatate a utilajului hidroenergetic, echipamentelor hidromecanice si pentru centralele nuclearo-electrice, a masinilor electrice rotative mari, speciale si aparatajelor electrice, a utilajelor tehnologice, motoarelor diesel pentru tractiune feroviara si propulsie navala, compresoarelor de aer, semicuzinetilor bi- si trimetalici, segmentilor pentru motoare diesel mari, inclusiv servicii si asistenta tehnica.
Societatea Comerciala “UCM” – S.A. Resita este singurul producator din tara de echipamente integrale hidroenergetice, care furnizeaza toate echipamentele necesare de la intrarea pana la iesirea apei din hidrocentrala. Concomitent cu furnizarea echipamentelor necesare unor noi obiective hidroenergetice, societatea asigura efectuarea tuturor reparatiilor generale si capitale, inclusiv modernizarea tehnologica a utilajelor Hidroelectrica aflate in exploatare.
Astfel, continuarea activitatii la Societatea Comerciala “UCM” – S.A. Resita contribuie in mod major la operarea in bune conditii a celui mai mare producator de energie electrica din sectorul hidroenergetic, Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice “HIDROELECTRICA” – S.A. Bucuresti (S.C. Hidroelectrica – S.A.), societate aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, si implicit la asigurarea securitatii energetice a tarii.
Incepand cu data de 6 decembrie 2011, asupra Societatii Comerciale “UCM” – S.A. Resita a fost deschisa procedura insolventei in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere faptul ca in procedura de observatie urmeaza sa se intocmeasca si sa se depuna la instanta planul de reorganizare, in circa 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, este necesar ca statul, care este reprezentat in adunarea creditorilor prin mai multe institutii, sa isi defineasca strategia in legatura cu Societatea Comerciala “UCM” – S.A. Resita.
La data prezentei, in tabelul provizoriu al creantelor bugetare, statul este reprezentat in principal prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.
Situatia in care activitatea la Societatea Comerciala “UCM” – S.A. Resita nu ar mai continua si societatea ar intra in faliment ar reprezenta un pericol sistemic cu impact asupra securitatii sistemului energetic national, cu efect direct asupra S.C. Hidroelectrica – S.A. prin pierderea furnizorului traditional al acestuia pentru produse si mai ales pentru serviciile de mentenanta, ceea ce confera caracterul de urgenta al actiunii.
In subsidiar, impactul negativ se rasfrange si asupra:
– furnizorilor si clientilor de pe orizontala si verticala (Societatea Comerciala Mittal Steel Galati, Societatea Comerciala Romelectro – S.A., Societatea Comerciala Romenergo – S.A., Societatea Comerciala Energomontaj – S.A., Societatea Comerciala Hidroserv – S.A.);
– bugetului statului, prin transformarea angajatilor in asistati social;
– furnizorilor de servicii si bunuri de larg consum locali;
– recuperarii de catre stat a creantelor;
– imposibilitatii repararii in caz de avarie a echipamentelor din domeniul hidroagregatelor, costuri mari de reparatii, intarzieri si pierderi;
– problemelor de mediu cauzate de materialele/deseurile depozitate.
Preluarea creantei bugetare de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ar permite coagularea interesului statului si votul favorabil asupra planului de reorganizare in adunarea creditorilor, care ar permite repornirea activitatii in societate.
Fata de cele prezentate mai sus,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza preluarea de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumita in continuare AAAS, a creantelor bugetare restante asupra Societatii Comerciale “UCM” – S.A. Resita, administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, prin organul fiscal competent.
ART. 2
(1) Fac obiectul preluarii de catre AAAS creantele bugetare, respectiv impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, asupra Societatii Comerciale “UCM” – S.A. Resita si inscrise in tabelul preliminar sau in cel definitiv al creantelor bugetare, dupa caz, din procedura de insolventa a debitoarei, precum si creantele bugetare nascute dupa data deschiderii procedurii insolventei si pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Data preluarii creantei bugetare este data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 3
(1) Dupa predarea creantei bugetare prevazute la art. 1, ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la scaderea acesteia din evidenta fiscala si implicit la scaderea ei din contabilitatea bugetara.
(2) Organul fiscal al ANAF competent in administrarea creantelor bugetare asupra Societatii Comerciale “UCM” – S.A. Resita, prevazute la art. 2 alin. (1), preda AAAS titlurile de creanta bugetara, precum si actele procedurale intocmite de acesta in vederea recuperarii obligatiilor bugetare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
ART. 4
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare, raportat la creanta bugetara care face obiectul prezentei ordonante de urgenta, AAAS se subroga in drepturile si obligatiile ANAF.
(2) Termenele de prescriptie prevazute de lege la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pentru creanta bugetara ce face obiectul acesteia raman aplicabile.
ART. 5
Predarea creantei bugetare de la ANAF la AAAS se va realiza prin protocol de predare-preluare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close