Aspecte contabile si fiscale legate de inchiderea exercitiului financiar 2013 de catre operatorii economici

Noi reglementari de la 1 ianuarie 2014: Contabilitate & Impozit pe profit
Presentation1

Perioada: 26 – 27 Noiembrie 2013
Locatie: Bucuresti, World Trade Center
Lectori: Georgeta PETRE, Georgeta TOMA

CE VETI AFLA:
­ Principalele cerinte legale TEORETICE SI PRACTICE privind intocmirea situatiilor financiare anuale;
­ Inchiderea exercitiului financiar si intocmirea declaratiei fiscale pentru anul 2013;
­ Dezbateri pe marginea proiectului de ordin pentru modificarea si completarea unor REGLEMENTARI CONTABILE aplicabile de la 1 ianuarie 2014 (in curand acestea vor fi publicate in Monitorul Oficial)
­ Dezbateri pe marginea proiectului de ordin pentru modificarea si completarea IMPOZITULUI PE PROFIT aplicabil de la 1 ianuarie 2014 (in curand acestea vor fi publicate in Monitorul Oficial)
­ Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.
I. CONTABILITATE
Vor fi prezentate aspecte teoretice şi practice cu aplicabilitate la închiderea exerciţiului financiar.
Probleme abordate
1. Prezentarea legislaţiei relevante aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare anuale:
– OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate, cu modificările şi completările ulterioare;
– OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate;
– OMFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;
– OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Unele Standarde Internaţionale de Raportare Financiară relevante pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale;
– alte acte normative cu implicaţii asupra determinării informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare anuale (legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului finanţelor publice).

2. Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale:
– inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în conformitate cu OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– evaluarea elementelor bilanţiere potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
– evaluarea elementelor bilanţiere în condiţiile aplicării IFRS;
– înregistrarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Tratamente contabile şi operaţiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale, estimări, corectări de erori, evenimente ulterioare datei bilanţului.
4. Întocmirea situaţiilor financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Reglementărilor contabile simplificate aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011.
5. Întocmirea situaţiilor financiare anuale IFRS de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.
6. Întocmirea raportărilor contabile în relaţia cu autorităţile statului de către entităţile care au această obligaţie.
7. Cerinţe legale privind auditarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale.
8. Sesiune de întrebări şi răspunsuri privind tematica abordată.

II. IMPOZIT PE PROFIT

1. Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici. Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2013
2. Principalele modificari in domeniul impozitului pe profit din 2013.
3. Principalele modificari preconizate a intra in vigoare de la 1 ianuarie 2014 (anul fiscal vs exercitiul financiar, noi reguli pentru dividende, reguli declarare/plata impozit pe profit pentru contribuabilii care aplica an fiscal modificat, etc. )
4. ALTE TEME DE INTERES LA CEREREA PARTICIPANTILOR

Program:
SINAIA: Sambata, 23 noiembrie 2013, 0900 – 1800
BUCURESTI:Marti, 26 noiembrie 2013, 1700 – 2100
Miercuri, 27 noiembrie 2013, 1800 – 2030
Taxa instruire: 690 LEI + TVA
Discounturi:
3% – 2 persoane;
5% – 3 persoane;
7% – peste 4 persoane
Inscrieri:
Fax: (021) 319 12 96
Email: wtib@wtib.ro
Tel: (021) 202 44 09/
Persoana de contact: Silvan CONSTANTIN, Telefon: 0724 413 568
Tematica detaliata AICI 
Formular de inscriere AICI 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close