Ce facem cu colectia filatelica a Romaniei?

feature photo

In M. Of. nr. 710 din 19 noiembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 298/2013 privind stabilirea unor masuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Muzeul National Filatelic, denumit in continuare Muzeul, sucursala fara personalitate juridica a Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A., se reorganizeaza ca sectie fara personalitate juridica a Muzeului National de Istorie a Romaniei.

(2) Muzeul va functiona in imobilul detinut de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei.

ART. 2

(1) Patrimoniul Muzeului se transfera de la Compania Nationala „Posta Romana” – S.A. la Muzeul National de Istorie a Romaniei, cu respectarea legislatiei privind regimul proprietatii.

(2) Cu valoarea contabila a colectiei filatelice constituite dupa anul 1998 prin achizitii ale Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A., aflata in proprietatea privata a acesteia, se sting, in mod corespunzator, obligatiile fiscale ale acesteia catre bugetul de stat.

(3) Colectia transferata in conditiile alin. (2) devine proprietate publica a statului.

(4) Data stingerii obligatiilor fiscale catre bugetul de stat este data incheierii protocolului prevazut la art. 5. Dispozitiile art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

(5) In scopul efectuarii stingerii obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A. catre bugetul de stat, protocolul prevazut la art. 5 va contine si mentiuni privind valoarea contabila a colectiei filatelice prevazute la alin. (2), la data incheierii acestuia.

(6) Stingerea obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A. catre bugetul de stat va opera si cu privire la bunurile proprietate privata ale Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A. aflate in patrimoniul Muzeului, altele decat cele prevazute la alin. (2), cu respectarea dispozitiilor alin. (4) si (5).

(7) Stingerea obligatiilor fiscale, in situatia prevazuta la alin. (6), se va face la valoarea bunurilor stabilita printr-un raport de evaluare intocmit de catre un evaluator independent. Costurile evaluarii se suporta de catre Compania Nationala „Posta Romana” – S.A.

(8) In situatia in care valoarea bunurilor stabilita conform prevederilor alin. (2) si (6) este mai mare decat cuantumul obligatiilor fiscale ale Companiei Nationale „Posta Romana” – S.A. catre bugetul de stat, cu diferenta rezultata se sting alte obligatii fiscale, inclusiv obligatii fiscale viitoare, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

ART. 3

(1) Colectia filatelica a Romaniei, proprietate publica a statului, parte a patrimoniului cultural national mobil, aflata in administrarea Muzeului National de Istorie a Romaniei potrivit art. 2, se preda in custodia Bancii Nationale a Romaniei.

(2) Colectia filatelica a Romaniei este compusa din marci postale si fiscale romanesti si straine, intreguri postale, proiecte si machete de marci postale si de intreguri postale, matrite pentru imprimarea marcilor postale, placi litografice, eseuri, probe de tipar, specimene, modelare si orice alte obiecte si inscrisuri avand legatura cu aceasta si detinute in administrare de Compania Nationala „Posta Romana” – S.A.

ART. 4

(1) Banca Nationala a Romaniei va asigura conservarea, gestionarea, protejarea, precum si punerea in valoare a Colectiei filatelice a Romaniei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Banca Nationala a Romaniei va asigura accesul publicului la Colectia filatelica a Romaniei.

ART. 5

(1) Predarea-preluarea patrimoniului inventariat, inclusiv a Colectiei filatelice a Romaniei, se realizeaza prin protocol incheiat intre Compania Nationala „Posta Romana” – S.A., Ministerul Culturii, Muzeul National de Istorie a Romaniei si Banca Nationala a Romaniei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) In cuprinsul protocolului prevazut la alin. (1) se mentioneaza distinct bunurile predate in administrarea Muzeului National de Istorie a Romaniei, respectiv cele predate in custodia Bancii Nationale a Romaniei.

ART. 6

Intregul fond de documente aferente Colectiei filatelice a Romaniei este preluat, simultan cu transferul acesteia, in original, de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei, dupa cum urmeaza:

a) arhiva si biblioteca Muzeului;

b) registrele de evidenta operativa si documentele contabile.

ART. 7

Muzeul National de Istorie a Romaniei preda Bancii Nationale a Romaniei, la data preluarii in custodie a colectiei filatelice, in original, documentele prevazute la art. 6 lit. a) si, in copie, pe suport hartie si electronic, documentele prevazute la art. 6 lit. b).

ART. 8

Gestionarii care la data de 1 ianuarie 2013 detineau in gestiune colectiile de marci postale romanesti, marci postale straine, efecte postale si matrite se preiau de catre Banca Nationala a Romaniei de la Compania Nationala „Posta Romana” – S.A. odata cu predarea Colectiei filatelice a Romaniei in custodie, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

ART. 9

(1) Inventarierea si expertizarea, in vederea clasarii in patrimoniul cultural national mobil, precum si evaluarea, dupa caz, a bunurilor care fac parte din Colectia filatelica a Romaniei sunt continuate de catre Ministerul Culturii si Muzeul National de Istorie a Romaniei, in sediile Bancii Nationale a Romaniei.

(2) Finantarea activitatii de expertizare si evaluare, dupa caz, in vederea clasarii, a bunurilor care alcatuiesc Colectia filatelica a Romaniei se asigura de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei cu incadrarea in sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul propriu, potrivit legii.

(3) Eventualele diferente rezultate in urma operatiunilor mentionate la alin. (1) se inregistreaza in evidentele contabile ale Muzeului National de Istorie a Romaniei si in cele ale Bancii Nationale a Romaniei, potrivit legii.

ART. 10

(1) Dupa finalizarea operatiunilor de expertizare, evaluare si clasare, potrivit prevederilor art. 9, bunurile care fac parte din Colectia filatelica a Romaniei, proprietate publica a statului, se transmit din administrarea Muzeului National de Istorie a Romaniei in administrarea Bancii Nationale a Romaniei.

(2) Predarea-preluarea bunurilor mentionate la alin. (1) se realizeaza prin protocol incheiat intre Ministerul Culturii, Muzeul National de Istorie a Romaniei si Banca Nationala a Romaniei.

(3) Banca Nationala a Romaniei emite reglementari proprii privind administrarea Colectiei filatelice a Romaniei.

ART. 11

(1) Modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului National de Istorie a Romaniei potrivit dispozitiilor prezentei legi se aproba prin ordin al ministrului culturii, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

(2) Personalul de specialitate al Muzeului se preia de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei.

ART. 12

Odata cu punerea in circulatie a fiecarei emisiuni filatelice, Societatea Comerciala „Romfilatelia” – S.A. furnizeaza, in mod gratuit, Muzeului National de Istorie a Romaniei si Bancii Nationale a Romaniei un exemplar al timbrelor si/sau efectelor postale introduse in circulatie, in vederea completarii colectiei filatelice aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea acestuia/acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close