Organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

In M. Of. nr. 728 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 3581/2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, selectate descrescator potrivit criteriilor de selectie prevazute in anexa.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in categoria marilor contribuabili intra si contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Criteriile de selectie prevazute in anexa se pot actualiza anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) Lista marilor contribuabili, definiti conform alin. (1), administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 2

(1) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

(2) Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administrati de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 3

Contribuabilii nou-infiintati care indeplinesc criteriile de selectie prevazute la lit. B si C din anexa vor fi preluati spre administrare de Directia generala de administrare a marilor contribuabili in termen de 10 zile de la data autorizarii sau de la data inregistrarii lor la registrul comertului, dupa caz.

ART. 4

(1) Contribuabilii mari aflati in procedura insolventei in conformitate cu prevederile legale privind procedura insolventei, cu exceptia celor prevazuti la lit. B din anexa, vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care sentinta prin care a fost deschisa procedura insolventei a ramas definitiva si vor fi predati spre administrare, pe baza de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenta in administrarea acestora.

(2) In situatia in care, de la data actualizarii listelor si pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, sentinta prin care a fost deschisa procedura insolventei a ramas definitiva pentru unii dintre contribuabilii care urmeaza a fi preluati in administrare de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, cu exceptia celor prevazuti la lit. B din anexa, acestia vor ramane in administrarea fostului organ fiscal teritorial.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul contribuabililor aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cazul contribuabililor declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Contribuabilii rezultati in urma divizarii unui mare contribuabil vor fi administrati in continuare ca mari contribuabili, in conditiile prezentului ordin.

(5) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

(6) Daca un contribuabil absoarbe prin fuziune un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, in termen de 10 zile de la data inregistrarii acestei operatiuni la registrul comertului.

(7) Contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la lit. A din anexa, precum si contribuabilii nou-infiintati care nu realizeaza investitii la nivelul prevazut la lit. C din aceeasi anexa vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili dupa 2 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste criterii de selectie. Directia generala de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

ART. 5

Marii contribuabili prevazuti la art. 3 si art. 4 alin. (4), (5) si (6) vor fi preluati in administrare de Directia generala de administrare a marilor contribuabili de la celelalte organe fiscale teritoriale, pe baza de protocol de predare-primire.

ART. 6

(1) Lista marilor contribuabili se actualizeaza anual, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform criteriilor de selectie prevazute in anexa si prevederilor art. 4.

(2) Lista marilor contribuabili prevazuti la alin. (1) se intocmeste pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili se face pe baza de protocol incheiat intre Directia generala de administrare a marilor contribuabili si organele fiscale teritoriale implicate.

(4) Lista nominala a sediilor secundare ale marilor contribuabili se actualizeaza anual si se publica pana la data de 30 noiembrie pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 7

(1) Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale ale marilor contribuabili si ale sediilor secundare ale acestora intre organele fiscale implicate va fi aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili prevazuti in prezentul ordin va fi aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 1 si pentru sediile secundare ale acestora, informatiile aflate in sistemul informatic de administrare a creantelor fiscale vor fi transferate in format electronic intre organele fiscale implicate in procedura de predare-primire, in primele 5 zile lucratoare ale anului pentru care se efectueaza selectia.

(4) Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari si ale sediilor secundare ale acestora.

ART. 8

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia generala de tehnologia informatiei, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 9

(1) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 si 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

(2) Marii contribuabili prevazuti in anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare, vor ramane in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

ART. 10

Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 11

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

 

ANEXA 1

 

CRITERII DE SELECTIE

 

A. Criteriul de baza, denumit si criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a 2 indicatori, selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii:

– volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili – 50%;

– cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea – 50%.

Prin exceptie de la prevederile prezentei litere, institutiile publice si contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contribuabilii declarati inactivi potrivit dispozitiilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu vor fi selectati ca mari contribuabili.

B. Criteriul specific de activitate desfasurata:

– Banca Nationala a Romaniei;

– societatile bancare;

– societatile de asigurari;

– societatile de investitii financiare.

C. Criteriul investitional

Prin derogare de la prevederile lit. A se inregistreaza ca mari contribuabili contribuabilii nou-infiintati care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa realizeze investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro.

Contribuabilii vor depune declaratia pe propria raspundere la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal declarat al acestora, in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului.

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close